'Nog voor 2 à 2,5 weken belangrijke Covid-19-medicijnen in voorraad'

Ziekenhuisapotheken, zoals die van het UZ Leuven, voelen de druk op de levering van belangrijke medicijnen voor de behandeling van Covid-19-patiënten op intensieve zorg. ©Photo News

'Mijn hoofdleverancier kan misschien pas in juni leveren.' Ziekenhuisapothekers voelen druk op de levering van belangrijke medicijnen om Covid-19-patiënten op intensieve zorg te behandelen.

De European University Hospital Alliance (EUHA), waaronder het UZ Leuven, luidde dinsdag de alarmbel: in de ziekenhuizen van de alliantie dreigt een tekort aan levensbelangrijke geneesmiddelen voor de behandeling van Covid-19-patiënten. 

'De voorraad spierverslappers is het meest kritiek', zegt Thomas De Rijdt, hoofd van de ziekenhuisapotheek van het UZ Leuven. 'Daarmee kunnen we, afhankelijk van de toename van het aantal patiënten, nog een paar dagen tot één à twee weken voort. We hebben die spierverslappers nodig om de ademhaling van Covid-19-patiënten stil te leggen als we ze via een machine willen beademen. Maar er dreigt ook een tekort aan geneesmiddelen die broodnodig zijn om beademde Covid-19-patiënten te sederen, in een verlaagde staat van bewustzijn te brengen.'

Eenzelfde scenario voltrekt zich bij andere ziekenhuizen, zegt Jo Swartenbroekx. De hoofdapotheker van het UZ Antwerpen heeft als voorzitter van de Vlaamse Ziekenhuisapothekers een helikopterzicht. 'Onze ziekenhuizen hebben nog voor 2 à 2,5 weken spierverslappers, opiaten (nodig om patiënten te sederen en als pijnstiller, red.) en slaapmiddelen in voorraad. Al hangt dat ook af van hoeveel patiënten er bijkomen op intensieve zorg.'

Swartenbroekx heeft geregeld overleg met het federaal geneesmiddelenagentschap FAGG, dat de noodstocks beheert en verdeelt. 'Het FAGG vraagt dagelijks stocks op van de bewuste medicijnen bij producenten en verdelers en polst twee keer per week naar de voorraden bij de ziekenhuizen. Daar zitten verschillen op. De medicijnvoorraden zullen sneller uitgeput zijn in regio's met veel besmettingen, zoals Limburg.'

Het FAGG heeft in Oekraïne een bestelling spierverslappers gevonden die het volgende week onder de ziekenhuizen zal verdelen.
Hilde Collier
ziekenhuisapotheker UZ Brussel

'Mijn overzichtstabel verandert dagelijks', zegt Hilde Collier, ziekenhuisapotheker van het UZ Brussel, waar het aantal bedden op intensieve zorg sinds het begin van de coronacrisis is verdubbeld. 'Wij spreken over 'coronaverbruik' van geneesmiddelen op intensieve, omdat het totaal niet meer strookt met het normale verbruik.'

'Woensdagochtend ging het alarm af voor propofol, dé hoeksteen om beademde patiënten te sederen. We kunnen nog twee weken voort, maar mijn hoofdleverancier kan misschien pas in juni leveren. Van mijn twee andere leveranciers kan de ene pas half april leveren, de andere geeft zelfs geen leverdatum meer.'

'Ik heb dat meteen gemeld aan het FAGG, dat zeer actief naar oplossingen zoekt. Het FAGG liet ook weten dat het in Oekraïne een bestelling spierverslappers heeft gevonden die het volgende week onder de ziekenhuizen zal verdelen.'   

Volgens Swartenbroekx is de voorraad opiaten, zoals morfine, nog 'redelijk onder controle, omdat die stock in België zit'. Het Belgische farmabedrijf Sterop maakt op vraag van het FAGG extra inspuitbare pijnstillers voor de strategische voorraad van ziekenhuizen. 

Generisch middel

Janssen Pharmaceutica, een dochter van de Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson, benadrukt dat er een enorme toename is van de vraag naar fentanyl en aanverwante anesthetica voor de behandeling van Covid-19-patiënten.

'We hebben geregeld overleg met de overheid om erover te waken dat er op korte termijn geen onbeschikbaarheid zou zijn', zegt woordvoerder Tim De Kegel. 'Omdat fentanyl een generisch middel is, kunnen andere producenten het ook maken.'  

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud