Peperdure geneesmiddelen almaar populairder

De CM concentreerde zich op geneesmiddelen die de ziekenhuisapotheker aflevert aan ambulante patiënten. ©BELGA

Tien geneesmiddelen zijn goed voor meer dan 40 procent van de uitgaven van alle medicijnen die de ziekenhuisapotheker aflevert, zo berekende het gezondheidsfonds CM.

Terwijl de uitgaven voor geneesmiddelen in ons land de ziekteverzekering in 2014 een kleine 4 miljard euro kostten, bedroeg dat vorig jaar ruim 4,5 miljard, aldus het gezondheidsfonds CM. De hoofdoorzaak: de golf aan nieuwe, dure geneesmiddelen, onder meer voor kanker.

CM, dat een marktaandeel heeft van 42 procent, baseerde zich op eigen terugbetalingscijfers en focuste op de uitgaven voor geneesmiddelen die de ziekenhuisapotheker afleverde aan ambulante patiënten (zij krijgen het middel in het ziekenhuis, zonder dat ze er blijven overnachten, nvdr). Vooral in die categorie namen de uitgaven fors toe, van iets boven 1 miljard euro in 2014 tot bijna 1,8 miljard euro in 2018.

Ruim 720 miljoen euro

De tien medicijnen die het zwaarst doorwegen op de ziekteverzekering kostten voor alle CM-leden in 2018 271 miljoen euro. Dat is een stijging van 10 procent in een jaar, in 2017 ging het om 247 miljoen euro. Nochtans steeg het aantal patiënten met een terugbetaling van die geneesmiddelen maar met 6 procent, aldus CM. Geëxtrapoleerd naar de volledige Belgische bevolking ging het voor die tien geneesmiddelen in 2018 om een bedrag van ruim 720 miljoen euro.

De kostprijs per patiënt is hoog. Gemiddeld kosten de tien geneesmiddelen jaarlijks 3.200 à 49.500 euro per patiënt. Zo kregen in 2018 1.244 CM-leden Nivolumab, een kankermiddel. Per patiënt betaalde de ziekteverzekering daar gemiddeld 38.000 euro voor, een totale kost van 47 miljoen euro (enkel voor CM-leden). Voor lenalidomide, een middel tegen bepaalde beenmerg- of lymfeklierkankers, was de gemiddelde uitgave voor elk van de 971 patiënten en CM-leden eveneens elk 38.000 euro, met een eindfactuur van bijna 37 miljoen euro. 

'Grote zorgen'

‘We maken ons grote zorgen’, zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp. ‘Er zitten heel wat innovatieve en dus dure geneesmiddelen in de pijplijn. Andere zijn al op de markt, maar kunnen we nog niet vergoeden omdat de prijs te hoog is. Hoe gaan we ervoor zorgen dat patiënten toegang blijven krijgen tot nieuwe doeltreffende behandelingen?’

CM eist meer transparantie van de farma-industrie. Van Gorp: ‘Vandaag hebben wij er geen zicht op of de hoge kostprijs van geneesmiddelen gerechtvaardigd is. Hoe meer geld voor de geneesmiddelen, hoe minder er overblijft voor andere sectoren in de gezondheidszorg, waar ook noden zijn.’

Van Gorp dringt aan om in te zetten op goedkopere varianten van geneesmiddelen waarvan de marktexclusiviteit is vervallen. ‘We zien we in onze cijfers dat de totale kost voor een middel waar er ook een biosimilair (medicatie die bijna identiek is aan het originele, waarvan het octrooi verliep, nvdr) van op de markt komt, naar beneden gaat. Wij roepen artsen op die middelen voor te schrijven.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud