Gentse wetenschapper maakt lippenstift van broeikasgassen

Koeien zijn een bron van broeikasgassen, vooral methaan. ©ANP

Methaangassen van koeien omzetten in bruikbare grondstoffen, zoals pigmenten, is een kwestie van de juiste bacterieën bij elkaar te zetten, zo werd ontdekt aan de UGent.

Hoe kunnen we de impact van de broeikasgassen verlagen? Daar heeft Frederiek-Maarten Kerckhof, bio-ingenieur van de UGent, zich de voorbije vier jaar over gebogen. Broeikasgassen, zoals CO2 en methaan, worden veroorzaakt door menselijke activiteit. Methaan komt vooral van de landbouw. Gassen van koeien is een typisch voorbeeld, maar ook rijstvelden geven methaan af.

Kerckhof slaagde erin verschillende processen te ontwikkelen die methaan verwijderen, wat leidt tot een betere luchtkwaliteit en dus goed is voor het milieu. Hij combineerde daarvoor bacteriën, die zich hechten aan methaan en het gas op die manier omzetten in iets anders, dat opnieuw bruikbaar is.

‘Een beetje als een huwelijk van twee partners. Samen staan ze sterker om iets anders te maken’, stelt Kerckhof. ‘De bacteriën kunnen methaan veranderen in een waardevolle grondstof. In een pigment bijvoorbeeld, dat vervolgens kan worden gebruikt in de cosmetica.’ In lippenstift onder andere. Maar ook vitamines, die goed zijn voor de natuur, kunnen uit methaan worden afgeleid.

Nog een optie: het methaan inzetten om water te zuiveren. ‘Door bepaalde processen met methaan te stimuleren in water, worden de nitraten eruit verwijderd, wat het water reinigt. Waterzuiveringsinstallaties kunnen de processen die ik al in kaart bracht in het labo, perfect gebruiken’, zegt Kerckhof. Ook testen met visvoer waren beloftevol. Het volstond algen toe te voegen aan de bacteriën.

De wetenschapper experimenteerde tot nu enkel in het labo, maar hij is er rotsvast van overtuigd dat zijn technieken ook zullen werken op grote schaal. Bij industriële bedrijven of bij boerderijen, die kleinschalig de uitstoot van methaan willen aanpakken.

Kerckhofs gaat er bovendien prat op dat zijn techniek kostenefficiënter is dan de middelen die vandaag al worden ingezet om de broeikasgassen uit de lucht te houden. ‘Met bacteriën kan je geleidelijk ‘upscalen’. Je stimuleert steeds meer, door steeds meer toe te voegen. Het gaat eigenlijk vanzelf’, zegt hij.

Kerckhof gaat vanaf maandag naar geldschieters zoeken, zodat hij zijn procédé kan uittesten op grotere schaal. Onder meer de bank Crelan is bereid hem te helpen om partners te vinden. Kerckhof: ‘De industrie van de veevoeders is een mogelijkheid, waterzuivering ook, maar zeker ook de farma of de cosmetica. Het is heel snel mogelijk om zijstromen van methaan op te waarderen tot interessante producten.’

Broeikasgassen zijn wereldwijd een probleem, omdat ze de lucht vervuilen. Europa stelde regels op voor alle landen, zodat de uitstoot wordt verminderd. België moet volgens de nieuwe klimaatdoelstellingen tegen 2035 35 procent minder broeikasgassen lossen. Om daartoe te komen, wordt hoofdzakelijk gekeken naar het energieverbruik. Woningen en zeker het vervoer, moeten een pak energiezuiniger worden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud