Ageas-topman: 'We moeten het nog beter uitleggen'

Bart De Smet, de CEO van Ageas. ©BELGA

De verzekeraar krijgt op zijn donder op de beurs. Beleggers beginnen eraan te twijfelen of het dividend wel duurzaam is, maar topman Bart De Smet sust meteen.

Ageas valt nu al met bijna 5 procent terug en duikt zo voor het eerst sinds december vorig jaar weer onder de 35 euro.

De aanleiding van de koersval? Een presentatie van de verzekeraar   op een beleggersdag vandaag in het Portugese Lissabon, waarin het dividendbeleid werd behandeld. Met een brutodividendrendement van meer dan 6 procent staat het bedrijf bekend als een gulle betaler van dividenden.

Strengere regels 

Beleggers vrezen dat de nieuwe, strengere kapitaalregels die verzekeraars moeten volgen, daar verandering in kunnen brengen. Ageas gaf dinsdag voor het eerst een gedetailleerde uitleg over de impact die de zogenaamde Solvency II-regels kunnen hebben op hoe de verzekeraar kasstromen kan genereren voor overnames, de inkoop van eigen aandelen of om dividenden uit te keren. 

Om daar een duidelijker beeld van te schetsen haalde het bedrijf het concept 'free capital generation' uit de kast. Het gaat om een nieuwe maatstaf die de groei van vrij beschikbaar kapitaal moet uitdrukken en dus richtinggevend kan zijn voor het toekomstige dividendenmanna. 

Uit een van de slides die Ageas vrijgaf, viel af te leiden dat de groep vorig jaar onder Solvency II 359 miljoen euro aan vrij beschikbaar kapitaal boekte. Minder dus dan de 417 miljoen euro die ze in dezelfde periode als dividend uitkeerde aan de aandeelhouders. Waardoor sommige analisten zich begonnen af te vragen of de verzekeraar in de toekomst zijn dividendbeleid kon behouden. Met een stevige koersval op de Brusselse beurs tot gevolg. 

©Ageas

 

Geen link met dividend

CEO Bart De Smet neemt het in een reactie sportief op. 'We hebben hier te maken met een ongelooflijk moeilijk concept. Wij zijn de eerste verzekeraar voor zover ik zie die zoveel details geeft. Soms creëert transparantie op korte termijn wat ongemak, maar we blijven geloven dat je er op lange termijn bij wint. Maar als er twijfel is, is dat een teken dat we het nog niet goed genoeg uitgelegd hebben.'

Op korte termijn geeft transparantie soms wat ongemak. Maar we blijven geloven dat je er op de lange termijn mee wint.
Bart De Smet
CEO Ageas

Hij benadrukt dat er geen rechtstreekse link is tussen de 'free capital generation' en het dividend van een bepaald jaar. 'Capital generation drukt uit hoe je eigen middelen omhooggaan. Maar daar zitten ook elementen van winsten  in vervat die we pas later gaan zien.' Hij geeft het voorbeeld van levensverzekeringen. 'Een hoge productie van levensverzekeringen weegt op de capital generation van dat jaar. Maar de voordelen plukken we wel in de volgende jaren, want we hebben de geïnde premies herbelegd in producten die veel meer opbrengen dan de risicovrije rente.'

Dividendbeleid blijft overeind

50%
Ageas herhaalt dat het 40 tot 50 procent van zijn winst als dividend wil uitkeren aan zijn aandeelhouders.

Aan het dividendbeleid verandert niets, zegt De Smet. 'Onze uitspraak is altijd geweest: we betalen als dividend 40 tot 50 procent van de winst en we doen dat in een wereld waarin we 175 procent solvabiliteit willen hebben. We hebben er veel vertrouwen in dat we beide doelstellingen zullen halen in de toekomstige jaren.' 

Portugese kernmarkt

Door de heisa over het dividend verdween een andere presentatie van Ageas naar de achtergrond. Daaruit blijkt dat het bedrijf de komende jaren volop inzet op verdere groei in Portugal, dat sinds vorig jaar als een nieuwe kernmarkt geldt voor de verzekeraar.

Met zijn twee merken Ocidental en Ageas Seguros wil de Bel20'er er de komende vijf jaar kiezen voor producten die gelinkt zijn aan vergrijzing, gezondheid en de doorbraak van het 'internet of things' in woningen.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Partner content