Advertentie

Dexia-CEO: 'De ECB helpt ons een heel eind'

Wouter Devriendt, CEO van Dexia ©BELGA

Dexia-CEO Wouter Devriendt heeft goed nieuws voor de 11 miljoen Belgen die de restbank stutten en slecht nieuws voor de 11 moedige aandeelhouders die nog naar de jaarvergadering trokken.

'Wat zegt deze grafiek mij? Dat ons aandeel niks meer waard is'. Veel hoop gunt CEO Wouter Devriendt in een gesprek in de marge van de jaarvergadering van Dexia niet aan het nog geen dozijn aandeelhouders dat zich woensdag de moeite getroostte om doorheen betogingen af te zakken.

En terwijl de meeste CEO's op jaarvergaderingen wat graag een grafiek met een stijgende beurskoers projecteren, toont Devriendt dus krek het omgekeerde. De beurskoers sinds 2007. Die dus rekening houdt met de 1-voor-1000 omgekeerde splitsing die de groep in 2016 doorvoerde.

Zo bekeken piekte het aandeel in 2007 aan grofweg 17.000 euro en impliceert de huidige koers - 6,2 euro, een vers dieptepunt - een verlies van 99,96 procent.  

Devriendt maakt er geen geheim van dat hij gedacht had dat het aandeel nog forser ging zakken na eind vorig jaar. Toen zetten de Belgische en Franse overheden de 'bevoorrechte' aandelen die ze in 2012 ontvingen in ruil voor de broodnodige kapitaalinjectie van 5,5 miljard euro om in gewone aandelen.

Devriendt: 'Dat mocht van Europa niet 1-voor-1, omdat de aandelen van de overheden bevoorrecht waren. En dus kregen de overheden per bevoorrecht aandeel 14 gewone en controleren ze nu 99,6 procent van het kapitaal. Plus de garantie dat mocht er bij de liquidatie toch nog iets over blijven, de overheden voorrecht hebben ten belope van 440 miljoen per jaar'. 

Operationeel is Dexia structureel verlieslatend, tegen het tempo van zo'n 1 miljoen euro per dag
Wouter Devriendt
CEO Dexia

Niet dat er op het eind van de lange rit nog iets gaat overblijven. 'Onze job is de portefeuille laten uitdoven zonder te grote verliezen voor de belastingbetaler. En zonder dat de overheden nog eens met vers kapitaal over de brug moeten komen', herhaalt Devriendt. 

Devriendt geeft grif toe dat het gunstige financiële klimaat de jongste jaren hielp. De balans slankte in 2017 15 procent af, tot 181 miljard euro.

'Als regelgever is de Europese Centrale Bank bepaald niet gemakkelijk, maar op een ander vlak heeft ze ons wel behoorlijk geholpen. Veel van het papier dat wij verkopen belandt op de balans van de ECB. Eind vorig jaar hebben we bijvoorbeeld in één keer 1,2 miljard euro Spaanse herverpakte kredieten kunnen verkopen. Papier dat enkele jaren geleden onverkoopbaar was.'

DEXIA IN EEN NOTENDOP
  • De kerntaak van de restbank is de enorme erfenisportefeuille afwikkelen met zo weinig mogelijk verliezen voor de belastingbetaler
  • Dexia is na een kapitaalverhoging van 5,5 miljard eind 2012 voor 99,6 procent in handen van de Belgische en Franse overheid. De nog steeds beursgenoteerde aandelen zijn zo goed als zeker waardeloos
  • Dexia beschikt over een eigen vermogen van 5 miljard, 2,8 procent van de 180,9 miljard grote balans. Bij een resterende kredietportefeuille van 94 miljard hoort ook een aan die kredieten gelinkte derivatenportefeuille van 344 miljard euro. 
  • Het regelgevend kernkapitaal beloopt 6,5 miljard, 19 procent van de 'risicogewogen' activa van 33,4 miljard
  • Eigen vermogen en kernkapitaal zijn belangrijke buffers die de komende jaren de onvermijdelijke verliezen bij de afwikkeling van de portefeuille moeten opvangen
  • Franse (28,2 miljard), Italiaanse (23 miljard) en Britse (22,2 miljard) activa vormen de belangrijkste brok van de portefeuille, het Belgische deeltje is met 1,6 miljard of minder dan 1 procent verwaarloosbaar klein.
  • 92 procent van de portefeuille is voor ratingbureaus 'investment grade', de rest valt onder dat niveau
  • De rente-opbrengsten uit de portefeuille zijn sinds 2014 hoger dan de rentelasten om de kortlopende schulden continu te herfinancieren. Toch verliest de bank operationeel zo'n 1 miljoen euro per dag, omdat tegen de continu krimpende balans structureel hoge kosten voor onder meer regelgeving staan. 

Dexia kreeg ook een ruggensteuntje van de IFRS-boekhoudregels. Door een kronkel in die normen is de kapitaalbuffer die de toezichthouders nauwlettend in de gaten houden in één trek 2,8 miljard euro dikker. An sich een louter boekhoudkundig effect, maar wel met reële en welgekomen gevolgen. 'Zo hebben we meer bewegingsruimte om activa te verkopen en het daarbij horende onvermijdelijke verlies aan te kunnen', zegt Devriendt. 

Maar ook intern werkt Dexia hard om op de kleintjes te letten. 'We doen wat we kunnen om zo efficiënt mogelijk te werken. Dat is cruciaal als je weet dat we operationeel structureel verlieslatend zijn, tegen een tempo van 1 miljoen euro per dag. We hebben namelijk een krimpende portefeuille van op dit ogenblik zo'n 94 miljard euro kredieten. De rente-inkomsten daarop wegen niet op tegen de kosten die vaak ongeacht de omvang van de portefeuille structureel hoog zijn, bijvoorbeeld voor regelgeving'. 

De CEO snijdt wel waar mogelijk de kosten weg. Daarbij was het outsourcen van de IT en de 'back office' cruciaal. 'Ons personeelsbestand is nu van een kleine 1.000 naar zo'n 800 afgenomen. Bovendien variëren de IT-kosten nu mee met onze omvang.'

Devriendt benadrukt dat IT echt een prioriteit was. 'Ik moet er geen plaatje bij maken, maar sinds 2011 was hier nauwelijks nog in IT geïnvesteerd. Terwijl recente gevallen als Argenta en TSB onderstrepen hoe cruciaal IT voor banken is. Misschien nog méér voor ons. Wij kunnen ons echt niet permitteren dat onze financiering één week zou stilvallen'. 

Italië

Voor de rest 2018 hoopt Devriendt de balans verder in te krimpen. Hij houdt wel met argusogen de toestand in Italië in de gaten, een land dat met 23 miljard euro een zeer groot deel van de kredietportefeuille vertegenwoordigt. 'Laat ons hopen dat de Italiaanse toestanden Italiaans blijven en niet elders overslaan'. 

Alles wat eenvoudig is, ging hier al lang geleden de deur uit.
Wouter Devriendt
CEO Dexia

De CEO hoopt na de verkoop van de Israëlische dochter eerder dit jaar ook de Duitse dochter, het vroegere Dexia Kommunalbank, te kunnen verkopen. Zo'n verkoop zou de bank in personeel, in kredietportefeuille én in derivaten meteen een heel stuk afslanken. 

Maar, gunstig klimaat of niet, heel veel begoochelingen moeten de belastingbetalers zich niet maken. Het zal nog een paar generaties duren eer de bank helemaal 'uitgedoofd is'. Een belangrijk deel van de portefeuille heeft looptijden van dertig jaar of meer. 'En die langstlopende kredieten zijn ook het moeilijkst om te verkopen. Vergis u niet: alles wat eenvoudig is, ging hier al lang geleden de deur uit. Wat rest is complex.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud