Dexia slankte balans in 2017 fors af

De Amerikaanse president Trump op bezoek in het door orkaan Maria getroffen Puerto Rico. Dexia verminderde zijn kredietrisico op het eiland in 2017 fors. ©REUTERS

De restbank deed in 2017 wat ze in het belang van de belastingbetaler zo snel mogelijk moet doen: krimpen.

Het grootste cijfer in het 19 pagina's tellend jaarrapport van Dexia is ook het belangrijkste: het balanstotaal. De missie van de restbank is namelijk duidelijk. Ze kreeg na de implosie van Dexia in 2011 - een bank die zichzelf dixit wijlen Jean-Luc Dehaene tot 's werelds grootste hefboomfonds opgeblazen had - een enorme portefeuille beleggingen van twijfelachtig allooi toegewezen.

Haar de job is de komende decennia - mogelijk zelfs tot het jaar 2072 - om die in naam van de Belgische en Franse belastingbetaler met zo weinig mogelijk verliezen af te wikkelen

De kernactiviteit is dus anders dan bij 99,9 procent van de bedrijven niet groei, maar krimp. En dus is het bemoedigend dat het management het voorbije jaar de balans 15 procent afslankte van 213 miljard naar 181 miljard euro. Dat was mogelijk door het gunstige economische en financiële klimaat, met kleinere renteverschillen tussen de kernlanden van de eurozone en de periferie.

'Die omgeving was gunstig voor een versnelde afname van de risico's en de balansomvang en dus, in fine, voor een daling van het risico dat door de staten (de Belgische en de Franse belastingbetaler, red.) wordt gedragen', stipt CEO Wouter Devriendt aan. 

De restbank ontdeed zich vooral van meer risicovolle brokken, zoals herverpakte bedrijfskredieten (ABS), de financiering van Spaanse snelwegen en Australisch spoorwegmaterieel en kredieten aan de Griekse hoofdstad Athene. 

Het management slaagde er ook in de grootste kopzorg, Puerto Rico, fors te verminderen. Het resterende kredietrisico op dat virtueel failliete Caribisch eiland bedraagt nu nog 88 miljoen euro, tegenover 442 miljoen euro eind juni. 

Tegelijk steeg het eigen vermogen van 4,1 naar 5 miljard. Daardoor is die buffer tegen toekomstige verliezen in een jaar tijd gestegen van 2 naar 2,8 procent van het balanstotaal. 

De job is die portefeuille tegen een zo beperkt mogelijk verlies van de hand te doen. Maar verlies is er als keerzijde van de afbouw wel degelijk. Daardoor dook Dexia over het boekjaar recurrent - zeg maar alles wat met het eigenlijke portefeuillebeheer te maken heeft - 302 miljoen euro in het rood. Inclusief boekhoudkundige minwaarde beliep het verlies 462 miljoen euro. 

DEXIA IN EEN NOTENDOP
  • De kerntaak van de restbank is de enorme erfenisportefeuille afwikkelen met zo weinig mogelijk verliezen voor de belastingbetaler
  • Dexia is na een kapitaalverhoging van 5,5 miljard eind 2012 voor 99,6 procent in handen van de Belgische en Franse overheid. De nog steeds beursgenoteerde aandelen zijn zo goed als zeker waardeloos
  • Dexia beschikt over een eigen vermogen van 5 miljard, 2,8 procent van de 180,9 miljard grote balans. Bij een resterende kredietportefeuille van 94 miljard hoort ook een aan die kredieten gelinkte derivatenportefeuille van 344 miljard euro. 
  • Het regelgevend kernkapitaal beloopt 6,5 miljard, 19 procent van de 'risicogewogen' activa van 33,4 miljard
  • Eigen vermogen en kernkapitaal zijn belangrijke buffers die de komende jaren de onvermijdelijke verliezen bij de afwikkeling van de portefeuille moeten opvangen
  • Franse (28,2 miljard), Italiaanse (23 miljard) en Britse (22,2 miljard) activa vormen de belangrijkste brok van de portefeuille, het Belgische deeltje is met 1,6 miljard of minder dan 1 procent verwaarloosbaar klein.
  • 92 procent van de portefeuille is voor ratingbureaus 'investment grade', de rest valt onder dat niveau
  • De rente-opbrengsten uit de portefeuille zijn sinds 2014 hoger dan de rentelasten om de kortlopende schulden continu te herfinancieren. Toch verliest de bank operationeel zo'n 1 miljoen euro per dag, omdat tegen de continu krimpende balans structureel hoge kosten voor onder meer regelgeving staan. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect