EU-Hof gooit Arco-waarborg in prullenmand

©BELGA

Het negatieve arrest betekent definitief het einde van de waarborgregeling voor de Arco-coöperanten.

Het Europees Hof van Justitie verwerpt de garantieregeling die de Belgische regering in 2011 opzette voor de Arco-coöperanten die hun investering in rook zagen opgaan door de ondergang van Dexia.

Anders dan geld op een bankrekening is een aandeel in een financiële coöperatie volgens het EU-hof geen deposito maar - net als een aandeel van een beursgenoteerde vennootschap - eigen vermogen, zegt het Hof in zijn arrest. En financiële coöperaties zijn geen kredietinstellingen. Het argument dat de deelbewijzen van financiële coöperaties onder de normale depositoregel dienden te vallen, gaat dus niet op.

De Europese regels verbieden niet dat de depositoregeling die geldt voor spaargeld wordt uitgebreid. Maar die uitbreiding mag de nuttige werking van het depositogarantiesysteem niet ondergraven, luidt het. Maar het EU-Hof schuift de beoordeling daarvan naar het Grondwettelijk Hof in België. Het hof wijst er wel op dat met een eventuele uitbreiding van de depositoregeling naar de Arco-coöperanten in één klap een groot aantal kleine beleggers (800.000) onder het systeem zouden vallen, alhoewel Arco niet heeft bijgedragen tot de financiering van het systeem. Daar moet het Grondwettelijk Hof in zijn beoordeling rekening mee houden, zegt het Europees Hof van Justitie.

Het Europees hof volgt ook de Europese Commissie in haar beoordeling dat de Arco-waarborg een vorm van niet toegelaten staatssteun is (zie kader onderaan).

Het arrest is bindend voor het Grondwettelijk Hof en voor de Raad van State. Zij kunnen met andere woorden niet afwijken van wat het Europees Hof heeft beslist.

Het Hof volgt het advies van de advocaat-generaal. Die liet er in juni weinig twijfel over bestaan: de Arco-garantieregeling is in strijd met het Europees recht.

Het dossier-Arco gaat terug tot de val van de financiële groep Dexia in 2011 en de daaropvolgende vereffening van de coöperatieve groep. Toen Arco in vereffening ging, maakte de regering inderhaast werk van de in 2008 toegezegde staatswaarborg voor de 800.000 particuliere coöperanten. De overheid beloofde hun inleg terug te betalen - tot een maximum van 100.000 euro - als daar aan het einde van de vereffening geen geld voor zou blijken te zijn.

Het Grondwettelijk Hof moest indertijd op vraag van de Raad van State bepalen of die waarborg strookt met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Maar het Hof antwoordde niet en schoof het dossier door naar het Europees Hof van Justitie, waaraan het zes prejudiciële vragen stelde. Daarbij stonden twee hoofdvragen centraal. Een: strookt de depositowaarborg voor Arco met de Europese richtlijnen ter zake? En twee: was de beslissing van de Commissie om de depositogarantie als illegale staatssteun te bestempelen en nietig te verklaren terecht?

Plan B

De regering kan de Arco-coöperanten nog op een of andere manier vergoeden, maar moet een andere oplossing - een plan B - zoeken. In het regeerakkoord van de regering-Michel hebben de coalitiepartijen zich ertoe geëngageerd zo'n plan B uit te werken. Er is een principiële overeenstemming dat de Arco-coöperanten 40 procent van hun investering zouden terugkrijgen. Daarvoor is 600 miljoen euro nodig. Dat geld zou worden samengebracht door de christelijke werknemersbeweging Beweging.net, de staatsbank Belfius en de regering.

'Deze uitspraak beperkt de speelruimte, maar het Hof zegt duidelijk dat er wel een regeling kan worden uitgewerkt', beklemtoont Stefaan van der Jeught, woordvoerder van het Europees Hof.

Een tweede front

Er is nog een andere rechtszaak rond Arco aan de gang. In 2014 verwierp de Europese Commissie de Arco-waarborgregeling en legde ze een boete op. Volgens Europa gaat het om illegale staatssteun.

De Belgische regering en Arco gingen daartegen in beroep bij het Gerecht van de Europese Unie. Het Europese Gerecht is niet gebonden door het arrest van het Europees Hof, maar het zal de argumentatie in het arrest van het Hof van Justitie wel gebruiken om een uitspraak te doen.

©Mediafin

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud