'Een Bruegel van een miljoen haal je niet zomaar van de muur'

Door de groeiende interesse in hedendaagse kunst stegen de totale premies voor kunstverzekeringen de voorbije jaren gemiddeld met 10 procent per jaar. ©Saskia Vanderstichele

België telt dan wel een massa kunstverzamelaars, de markt voor gespecialiseerde kunstverzekeringen komt nu pas goed op gang. Het Antwerpse Vanbreda Risk & Benefits speelt volop in op die trend.

De organisatoren van Ecce Homo, een Antwerps parcours dat over heel de stad werken van 63 kunstenaars toont, hadden zich vorige november wellicht een vrolijker openingsavond voorgesteld. Al op de eerste dag van het kunstrproject, dat nog tot het einde van de maand loopt, gingen dieven aan de haal met een beeld van kunstenaar Philippe Aguirre y Otegui.

Op de plaats waar dat beeldje stond, krijgen bezoekers nu enkel een bordje te zieN; Met daarop de droge mededeling: 'Ook dit is Ecce Homo...de mens vandaag!' Dat het team achter Ecce Homo de zaak nog zo konden relativeren, is wellicht ook te danken aan het feit dat ze vooraf een gespecialiseerde kunstverzekering hadden afgesloten om zich in te dekken tegen dergelijke tegenvallers.

Terwijl je zou denken dat dergelijke kunstverzekeringen schering en inslag zijn in België, een land vol verzamelaars en tentoonstellingsruimtes, zijn ze eigenlijk pas de voorbije jaren in opmars gekomen in ons land. Dat vertelt alvast Jan Van Hecke, die zich voor de Antwerpse verzekeringsmakelaar Vanbreda Risk & Benefits volop toelegt op de markt voor kunstverzekeringen.

Jonge verzamelaars 

'Van het Britse Hiscox en het Franse AXA Art, de twee leiders op de markt voor kunstverzekeringen, horen we dat in ons land de premies voor dit soort producten al een vijftal jaar gemiddeld met 10 procent per jaar stijgen,' geeft Van Hecke mee. 'Daar zijn meerdere redenen voor. Je ziet hier steeds jongere verzamelaars opduiken die zich zo goed mogelijk willen beschermen. Tegelijk worden werken ook meer en meer uitgeleend aan musea of aan tentoonstellingen. Dat brengt natuurlijk ook extra transportrisico's met zich mee.'

Heeft een privéverzamelaar doorgaans dan niet genoeg aan een goede brand-, inboedel- of diefstalverzekering? 'Die polissen dekken maar een deel van de schade, terwijl je met kunstverzekeringen veel ruimer kan gaan. Zeker voor wie kunstwerken heeft die wat duurder zijn. Vanaf 100.000 à 200.000 euro betaal je ook premies die eigenlijk veel lager zijn dan wat je voor een inboedelverzekering betaalt.'

Zorgvuldige klanten

Opmerkelijk: in tegenstelling tot galerijhouders of organisatoren van tentoonstellingen, lopen privé-verzamelaars minder risico op diefstal, zegt Van Hecke. 'Inbrekers zijn doorgaans op zoek naar juwelen of geld, en zijn minder geneigd om met een groot kunstwerk aan de haal te gaan. Al bestaat het gevaar dat ze uit frustratie dingen gaan beschadigen als ze geen interessante buit kunnen vinden. Veel verzekeraars hechten er veel belang aan dat hun klanten een goede alarminstallatie hebben. Dat is natuurlijk nuttig, maar zelf schat ik de risico's op brand of waterschade voor kunstwerken hoger in.'

De meeste schadegevallen worden evenwel veroorzaakt bij transport of wat verzekeraars nogal vaag omschrijven als 'manipulatie'. 'Denk bijvoorbeeld aan een klant die schade oploopt als hij een werk uit zijn collectie bijvoorbeeld aan een andere muur wil hangen. Ik heb klanten die een Bruegel van 1 tot 2 miljoen euro bezitten. Dergelijke werken neem je niet zomaar van de haak.'

'De enige soort schade die een kunstverzekering niet zal dekken zijn licht of te grote temperatuursverschillen,' besluit Van Hecke.' Voor verzekeraars een kunstpolis aanbieden, zullen ze eerst nagaan hoe zorgvuldig ze omspringen met hun collectie. Maar in de praktijk blijkt dat doorgaans goed mee te vallen. Dat de premies voor gespecialiseerde kunstverzekeringen zo laag zijn, bewijst hoe voorzichtig kunstverzamelaars eigenljk wel zijn.'

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Partner content