Jozef De Mey herkozen als voorzitter Ageas

De tijd van massaal bijgewoonde algemene vergaderingen - zoals hier in 2008 - is duidelijk voorbij voor Ageas (Foto Photo News)

De algemene vergadering van aandeelhouders van verzekeringsgroep Ageas, het vroegere Fortis, heeft woensdag Jozef De Mey herkozen als voorzitter. De Mey kreeg bijna 97 procent van de stemmen achter zijn naam. Ook de meeste andere punten van de vergadering werden met een haast stalinistische meerderheid goedgekeurd. Enkel het voorstel om eventueel nieuwe aandelen uit te geven om de verplichtingen tegenover BNP Paribas Fortis na te komen, haalde het zoals vorig jaar niet.

De aanwezigheid op de algemene vergadering van Ageas blijkt na de woelige jaren volgend op de splitsing van de financiële groep stilaan normale proporties aan te nemen. Op de vergadering van vandaag, woensdag, in het Sheraton-hotel aan het Rogierplein in Brussel waren slechts zo'n 130 mensen aanwezig. Dat is minder dan de ruim 200 van een jaar geleden, een cijfer dat ook al beduidend lager uitviel dan in 2009, toen enkele cruciale vergaderingen van Fortis, zoals de groep toen nog heette, meerdere duizenden aandeelhouders trok.

De lagere opkomst is logisch gezien het feit dat de splitsing van Fortis nu al ruim twee jaar geleden een feit werd en twee jaar geleden op de historische algemene vergadering van 28 april in Gent definitief bezegeld werd door de aandeelhouders. De wijziging van de naam in Ageas is intussen ook al weer een jaar oud.

Er stonden woensdag op de algemene vergadering, gevolgd door een buitengewone vergadering, ook geen speciale of gevoelige punten op de agenda. Die bevat klassieke elementen zoals de (her)benoeming van bestuurders, de kwijting voor de bestuurders en de goedkeuring van het dividend (8 eurocent per aandeel). Traditioneel is er donderdag een heruitgave van de vergaderingen in Utrecht omdat Ageas tot nader order een Belgisch-Nederlandse groep is. De beslissingen van woensdag in Brussel zijn dus nog voorlopig. 

Bewakingsagenten

Ondanks de relatief lage opkomst en de afwezigheid van delicate punten op de agenda had Ageas het zekere voor het onzekere genomen en tal van bewakingsagenten ingehuurd. Die stonden voor en na de vergadering duidelijk zichtbaar opgesteld langs de weg in het hotel naar de zaal, als was het om aandeelhouders die van plan zouden zijn herrie te schoppen op andere gedachten te brengen.

Maar hun optreden was niet nodig. De aandeelhouders gedroegen zich gedisciplineerd en zelfs de meeste vragen waren eerder braaf. Enkele notoire vragenstellers van de voorbije jaren, zoals de advocaten Mischaël Modrikamen of Geert Lenssens en activist Erik Geenen, waren afwezig of zwegen.  

Advieskantoor Deminor had bij monde van Charles Demoulin wel enkele kritische vragen en bemerkingen. Demoulin liet zich bijvoorbeeld horen bij het punt over de herbenoeming van De Mey. Die wordt herbenoemd voor een periode van vier jaar, ook al zal hij tijdens zijn mandaat de leeftijdsgrens van 70 jaar bereiken. Maar Ageas meent dat de afwijking van de grens zoals vastgelegd in het Ageas Corporate Governance Charter verantwoord is in het licht van zijn 'ruime ervaring en diepgaande kennis van Ageas en de internationale verzekeringsmarkt'.

Demoulin merkte op dat het niet de eerste keer is dat Ageas afwijkt van de grens. Hetzelfde gebeurde destijds met voorzitter Maurice Lippens. 'Er mag geen formalisme ontstaan', zei Demoulin. 'Zou het niet eleganter zijn de kwestie voor te leggen aan de aandeelhouders in 2013 (als u de grens bereikt, red.)?' De Mey, die de vergelijking met Lippens niet echt kon smaken, legde de vraag naast zich neer. 'Ik ben al twee jaar voorzitter en daar komen dus vier jaren bij. Ik denk niet dat ik daarmee overdrijf', zei hij.

Bruckner

Ook zes andere bestuurders werden herbenoemd. Voorts werd de Belgische zakenman Ronny Bruckner, die eerder 1 procent van Ageas bleek verworven te hebben, op zijn verzoek benoemd als bestuurder. Alle agendapunten, inclusief de kwijting voor de bestuurders en het dividend van 8 eurocent bruto per aandeel, werden bijna unaniem aanvaard met minimum 97 procent van de stemmen.

Slechts één agendapunt sneuvelde. Het gaat om de mogelijkheid om nieuwe Ageas-aandelen uit te geven in het kader van effecten die BNP Paribas Fortis, een gewezen onderdeel van de groep, in 2001 op de markt bracht voor 1 miljard euro. Indien de bank later dit jaar geen gebruik maakt van haar recht tot terugbetaling op de eerste 'call date' kunnen de investeerders de omruiling van hun effecten in Ageas-aandelen vragen. De aandeelhouders zien zo'n verwatering echter niet zitten.

Er bleken woensdag ruim 461 miljoen aandelen vertegenwoordigd te zijn, wat overeenkomt met 17,6 procent van het totaal.

Club

Ageas maakte woensdag op de vergadering ook bekend dat er een club van aandeelhouders werd opgericht. Die kunnen bijvoorbeeld seminaries volgen, toplui van Ageas ontmoeten en nieuwsbrieven ontvangen. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content