Klanten Weghsteen komen in het verweer

De vestiging van Weghsteen in Brugge. ©Wouter Van Vooren

Een aantal families die klant waren bij de in opspraak gekomen Brugse beursvennootschap Weghsteen schakelen een advocaat in. Ze komen in het verweer na forse afwaarderingen van hun tegoeden.

Weghsteen staat na ruim een eeuw voor de ondergang. Eerder dit jaar raakte bekend dat de Nationale Bank, als toezichthouder voor de sector, het beurshuis aan de ketting legde en in een tweede beweging de toplui aan de kant schoof. Dat gebeurde na de vaststelling van allerlei onregelmatigheden. Zaterdag meldde De Tijd dat het gaat om een hele reeks strafrechtelijke inbreuken die onderzocht worden door het Brugse parket na een klacht van de Nationale Bank.

Er liepen bijvoorbeeld dingen fout bij een of mogelijk meerdere private plaatsingen van obligaties bij klanten van Weghsteen. Dat deed het vermoeden rijzen dat de klanten van de beursvennootschap daardoor hun tegoeden afgewaardeerd zagen.

Tot 40 procent minder

Dat laatste blijkt effectief het geval te zijn, zegt de advocaat Geert Lenssens van het Brusselse kantoor SQ Law. Hij werd door meerdere gedupeerde families die klant zijn bij Weghsteen ingeschakeld. ‘Zij kregen recent rekeninguittreksels voor hun private plaatsingen met zware verliezen op hun tegoeden, tot 40 procent. Dat staat in schril contrast met de stand van de rekeningen voordien. Dat maakt hen zeer bezorgd’, zegt Lenssens. De afwaardering loopt in bepaalde gevallen op tot honderdduizenden euro's.

Lenssens kreeg de opdracht een onderzoek te voeren, zowel in het kader van het strafrecht als het burgerlijk recht. ‘Het is de bedoeling na te gaan of de rapportering over de waarde van hun tegoeden correct verliep, wat de reden is voor de afwaardering en wie daarvoor verantwoordelijk is’, zegt Lenssens. ‘Op basis van wat ik nu al zie, is het alleszins zeer onrustwekkend. Mijn cliënten leggen een verband met de ingrepen door de Nationale Bank, gezien de timing van de bewuste rekeninguittreksels.’

De advocaat vreest ook dat het niet gaat om unieke gevallen en dat er dus nog meer gedupeerden zijn. Zijn cliënten proberen alvast contact te zoeken met anderen in hetzelfde geval.

Uitleg

Het is niet duideijk hoeveel klanten betrokken zijn. Een bron bij het dossier merkt wel op dat de meesten uitleg gekregen hebben over de afwaardering, ofwel schriftelijk ofwel mondeling. De bron merkt ook op dat het moeilijk is de waarde van de privaat geplaatste obligaties in te schatten, net omdat ze door hun aard niet genoteerd zijn en er nauwelijks een markt voor is.

De obligaties verdwijnen ook niet, ondanks hun afwaardering. Het is de bedoeling dat ze samen met andere klantentegoeden later deze maand worden getransfereerd naar sectorgenoot Merit Capital die het leeuwendeel van de activiteiten van Weghsteen overneemt.  

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect