Ageas koopt 'Belgisch'

(foto: Belga)

Net als KBC en BNP Paribas slaat ook Ageas gretig Belgisch staatspapier in. De verzekeraar kocht voor dik 3 miljard euro Belgische obligaties en beent nu BNP Paribas bij als de op één na grootste 'sponsor' van België, na KBC.

Net zoals eerder deze maand al gebleken was bij BNP Paribas en bij KBC, heeft ook Ageas in het eerste kwartaal meer Belgisch staatspapier gekocht.

De desinvesteringen van Zuid-Europese overheidsobligaties (Griekenland, Spanje, Italië en Portugal) en van obligaties uit sommige kernlanden van de eurozone (Nederland en Frankrijk) zijn in de loop van het kwartaal hoofdzakelijk herbelegd in Belgische staatsobligaties. Die hebben bij Ageas nu een omvang van 17,3 miljard euro tegen 14,2 miljard eind vorig jaar.

Belgisch staatspapier maakt nu een forse 27,7 procent van de totale beleggingsportefeuille van 62,5 miljard euro uit en liefst 51 procent van de 33,8 miljard grote portefeuille staatspapier (zie tabel hiernaast). Daarmee is de bovengrens zowat bereikt. 'We zitten dicht bij de limieten die we gewoon zijn te hanteren', zei Kurt De Schepper, de risicodirecteur van Ageas tijdens de analistencall over de cijfers, zonder evenwel te zeggen waar die grens ligt voor Belgisch papier.  

PIIGS

De totale brutopositie in PIIGS-staatsobligaties was per 31 maart gedaald naar 3,6 miljard tegen 4,3 miljard eind 2011. Ageas ontdeed zich vooral van Italiaans en Spaans staatspapier. De Griekse staatsobligaties tegen reële waarde zijn gedaald tot amper 20 miljoen euro, hetzij nog 0,03 procent van de totale beleggingsportefeuille of eigenlijk nul.

Resultaten

De koopwoede in Belgisch papier is het opmerkelijkste element van het kwartaalrapport van de grootste Belgische verzekeraar. De groep zette een beter eerste kwartaal neer dan de analisten hadden verwacht. Netto is er een verlies van 84 miljoen euro, waar de markt gemiddeld was uitgegaan van een tekort van 135 miljoen.

Zoals wel vaker bij Ageas wordt een sterke prestatie in de verzekeringstak - vooral dan in Azië - overschaduwd door negatieve cijfers in de 'algemene rekening', die vooral de erfenis van het vroegere Fortis omvat.

Operationeel, dus in de verzekeringstak, was er een overschot van 155 miljoen euro. Dat is 15 procent meer dan vorig jaar en een stuk hoger dan de 130 miljoen waarop elf analisten, waarvan Ageas de verwachtingen verzamelde en publiceerde, hadden gemikt.

Vooral in levensverzekeringen ging de winst erop vooruit: er was een sprong van 19 procent tegen 'slechts' 6 procent in schade.

Azië

De premie-inkomsten namen met 17 procent toe tot 5,7 miljard euro. Met name de opkomende markten deden hun duit in het zakje. In Azië gingen de incasso's zelfs voor het eerst op kwartaalbasis door de grens van 2 miljard euro, met onder meer een grote sprong in China. Ook speelt mee dat de nieuwe entiteiten in Turkije en Luxemburg worden meegerekend, wat vorig jaar nog niet het geval was. Daar staat een sterke daling in Portugal tegenover. Ook in België liepen de incasso's terug.

Voor het hele jaar verwacht Ageas dat 'het niveau van het premie-inkomen het cijfer van 2011 zal overtreffen'.

Volgens CEO Bart De Smet is het beeld van de resultaten over het algemeen verbeterd, met hogere inkomsten en 'winst in vrijwel alle segmenten van onze activiteiten'. Een uitzondering zijn de brandverzekeringen in België die te lijden hebben gehad onder de strenge storm van januari. Mede daardoor kende België (AG Insurance) een winstdaling van 5 procent.  

Puin

De algemene rekening dook 239 miljoen in het rood, waarvan 213 miljoen met betrekking tot zaken uit het Fortis-verleden. Een groot stuk komt van de transactie met BNP Paribas rond de Cashes-effecten. Ageas had al aangegeven dat dat puinruimen bij de Fortis-erfenis dit kwartaal een minwaarde van 147 miljoen euro zou opleveren. Dat blijkt uiteindelijk 132 miljoen te zijn, onder meer door de hogere koers van het Ageas-aandeel.

Ook speelt een negatief effect van 191 miljoen euro door een lagere waarde van de calloptie op de aandelen BNP Paribas die Ageas in het kader van zijn ontmanteling toegewezen kreeg. Beide elementen worden wel deels gecompenseerd door een positief resultaat van 112 miljoen op de participatie in Royal Park Investments (RPI), zeg maar de bad bank van Fortis. Onder IFRS zette RPI een kwartaalwinst neer van 112 miljoen, vooral door een hogere marktwaarde van de beleggingsportefeuille. Ageas zei over het algemeen 'optimistischer gestemd' te zijn over het vehikel.    

Voor de algemene rekening verwachtten de analisten een tekort van 268 miljoen.    

Eigen vermogen

Het eigen vermogen dat toewijsbaar is aan de aandeelhouders steeg met 8 procent tot 8,3 miljard euro. Ook de solvabiliteit bleef sterk. Het beschikbare kapitaal zit 5,1 miljard euro boven het vereiste minimum en de nettokaspositie bedraagt 1,3 miljard. Dat laatste cijfer is een sterke stijging tegenover 2011 door de deal met BNP Paribas. 

Maar er gaat binnenkort weer zo'n 200 miljoen af door de uitbetaling van het dividend. Niettemin blijft er met 1,1 miljard flink wat cash over. Maar Ageas is niet meteen van plan die aan te wenden om opnieuw eigen aandelen in te kopen, liet CEO Bart De Smet verstaan tijdens de analistencall. 'We hebben op dat vlak vandaag geen concrete beslissingen aan te kondigen', zei De Smet. Maar hij voegde er tegelijk aan toe dat het in de huidige turbulente marktomstandigheden 'beter is enige cashflexibiliteit te hebben'.  

 

 

 

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud