Ageas ontsnapt aan miljardenvergoeding

Bart De Smet, CEO van Ageas (foto: Dieter Telemans)

Ageas ontsnapt aan een forse schadevergoeding.  De rechtbank van koophandel in Brussel wees de eis af van een groep obligatiehouders. Die weigerden zich neer te leggen bij de omzetting van hun effecten in aandelen Ageas op 7 december 2010 en eisten een vergoeding van 1,75 miljard euro.

Voorwerp van het geschil zijn Mandatory Convertible Securities - afgekort MCS-obligaties. Dat zijn obligaties die verplicht moeten worden omgezet in aandelen. De MCS kwamen in 2007 op de markt toen Fortis Bank Nederland (nu ABN AMRO) een obligatielening van 2 miljard euro uitgaf om de overname van ABN AMRO door Fortis te financieren.

Volgens de oorspronkelijke afspraak moesten de effecten op 7 december 2010  omgezet worden in aandelen Fortis, de voorganger van Ageas.

Maar de obligatiehouders zagen hun belegging verwateren toen Fortis in september 2008 slagzij maakte en de voormalige bankverzekeraar werd opgesplitst.

De obligatiehouders, die de effecten goedkoop in handen kregen,  waren niet happig op een pakket Ageas-aandelen. Op 7 december 2010 noteerde het aandeel Ageas tegen 1,88 euro, eentiende van wat de obligatiehouders hadden verwacht. Daarom wilden de obligatiehouders de looptijd ervan verlengen met 20 jaar. Zo zouden ze ook de lucratieve coupon van 8,75 procent per jaar kunnen innen tot 7 december 2030.

De obligatiehouders vroegen aan de rechtbank om de omzetting van de MCS-obligaties in aandelen Ageas op 7 december 2010 nietig te verklaren en ondergeschikt, Ageas te veroordelen tot een voorlopige schadevergoeding van 1,75 miljard euro.

Maar de rechtbank ging niet op de eis in. Volgens de rechtbank kunnen de obligatiehouders de voorwaarden van het contract niet wijzigen zonder de goedkeuring van de emittenten.

De obligatiehouders hadden zich voor de procedure verenigd in MCS-holding die ruim 70 procent van de oorspronkelijke obligatiehouders vertegenwoordigt. Het betreft grotendeels Amerikaanse hefboomfondsen. 

Ze zullen zich bezinnen over de vraag of ze hoger beroep zullen aantekenen, maar hun advocaten sluiten dat niet uit.

Nederlandse staat

De rechtbank van koophandel in Brussel deed geen uitspraak over de aanspraken van de Nederlandse staat. Die werd bij de fusie van ABN Amro en Fortis Bank Nederland eigenaar van de banken. De Nederlandse staat betwist dat ze nog 2 miljard euro moet betalen aan Ageas ter compensatie van het feit dat de verzekeraar de verplichtingen voortvloeiende uit de uitgifte van de MCS-obligaties overnam.

Het vonnis van de rechtbank van koophandel in Brussel vergroot de kans dat Ageas toch met de Nederlandse staat tot een vergelijk komt.

Omwille van dit vonnis werd de handel in Ageas deze middag tijdelijk en tot 15.30 uur opgeschort.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud