Ageas wil meer schadeverzekeringen

Ageas-topman Bart De Smet - foto Photo News

Een groter aandeel van schadeverzekeringen in de verzekeringsportefeuille en meer investeringen in de opkomende markten. Dat zijn de belangrijkste strategische keuzes die de verzekeringsgroep Ageas wil realiseren tegen eind 2015.

Ageas organiseert vandaag en morgen in Londen de jaarlijkse Investor Day. Die dag voor analisten en beleggers stond dit jaar in het teken van de wereldwijde schadeverzekeringsactiviteiten van Ageas.

CEO Bart De Smet presenteerde bij die gelegenheid ook de belangrijkste aandachtspunten voor de komende drie jaar. Hij wees erop dat het moeilijke economische en financiële klimaat een gegeven zal blijven. 'Aanhoudende lage rentes, belangrijke wijzigingen in de regelgeving in korte tijd en een tragere groei in mature markten hebben geleid tot een aantal uitdagingen. Tegen deze achtergrond heeft Ageas een aantal strategische keuzes gemaakt. Die brengen geen radicale koerswijziging met zich mee, maar we anticiperen wel op de uitdagingen', klinkt het.

Daarom wil de groep tegen eind 2015 een meer evenwichtige verdeling van de verzekeringsportefeuille. Die bestaat nu voor 70 procent uit levensverzekeringen en voor 30 procent uit schadeverzekeringen. Die verhouding moet tegen eind 2015 op 60-40 worden gebracht zodat het gewicht van de schadeverzekeringen in de portefeuille toeneemt.

Lage opbrengsten

Met die keuze wil de verzekeraar minder afhankelijk worden van de lage opbrengsten uit beleggingen. Bij schadeverzekeringen moet de verzekeraar de klant ook geen opbrengst waarborgen zoals dat wel het geval is bij bijvoorbeeld Tak-21 producten en groepsverzekeringen.

Wat de schadeverzekeringen betreft, wil Ageas de 'combined ratio' structureel onder 100 procent houden. Dat wil zeggen dat premie-inkomsten de uitbetaling van schadegevallen en de technische kosten structureel zullen moeten overtreffen.

Verder streeft de groep voor alle verzekeringsactiviteiten naar een rendement op eigen vermogen van 11 procent tegenover de huidige 7 procent. Ook daarom is het van belang dat het gewicht van de schadeverzekeringen in de totale portefeuille toeneemt.

De recente overname van de Britse tak van de Franse verzekeraar Groupama door Ageas past perfect in die strategische keuzes. Groupama is in het VK vooral actief als schadeverzekeraar. Ageas verwacht bovendien dat het geïnvesteerde vermogen ( 145 miljoen euro) een hoger rendement dan de vooropgestelde 11 procent zal halen. 

Aziatische partners

Tot slot wil De Smet tegen 2015 minimaal 25 procent van het kapitaal in opkomende markten investeren. Nu investeert het concern circa 15 procent in opkomende markten. Doel is in de eerste plaats om de bestaande positie in opkomende markten zoals Turkije, China, Maleisië, Thailand en India te versterken. Als de lokale, Aziatische partners willen investeren in andere Aziatische landen met grote bevolkingsaantallen en met economische groei, zal Ageas die partners volgen. Investeringen in opkomende markten buiten Azië zoals Brazilië zijn voorlopig niet aan de orde.

Ageas behoort to de 20 grootste verzekeraars in Europa. De verzekeringsactiviteiten zijn verdeeld over vier segmenten: België, het Verenigd Konkrijk, Continentaal Europa en Azië. In België is Ageas via AG Insurance marktleider in individuele levensverzekeringen en groepsverzekeringen.

Wereldwijd stelt Ageas 13.000 mensen tewerk. De groep heeft jaarlijks circa 17 miljard euro aan premie-inkomen.

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud