Advertentie
Advertentie

Arco kan rekenen op fiscale voordelen

De vroegere Arco-topvrouw en nu vereffenaar Francine Swiggers bij de aankondiging van de vereffening in november 2011 (foto: Lieven Van Assche). ©Lieven Van Assche

Niet alleen het ACW, maar ook zijn financiële arm Arco maakt gebruik van de zogenaamde DBI-aftrek om minder belastingen te betalen. Dat doet de wenkbrauwen fronsen.

DBI staat voor definitief belaste inkomsten. Het systeem van de DBI-aftrek houdt in dat een vennootschap die intresten en dividenden krijgt uit haar investeringen daar, onder bepaalde voorwaarden, slechts minimaal op wordt belast omdat het bedrijf dat ze uitkeert er al taksen op betaalt.

Het frequent gebruikte systeem om dubbele belastingen te vermijden kwam vorig jaar in het nieuws toen de oppositiepartij N-VA het ACW zwaar onder vuur nam, vooral voor het gebruik van de DBI-aftrek. Die werd onterecht gehanteerd, zei de partij, die het zelfs had over fraude en schriftvervalsing. Later oordeelde de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) dat de aftrek inderdaad deels niet had mogen worden gebruikt. Maar dat oordeel speelde niet mee in de slotbeslissing van de BBI dat het ACW-vehikel Sociaal Engagement belastingen moet bijbetalen.

Voorheffing

Nu blijken de Arco-vennootschappen Arcopar, Arcofin en Arcoplus er ook gebruik van te maken. Dat valt af te leiden uit de vereffeningsverslagen. Die maken melding van in totaal 4,3 miljoen euro aan door de fiscus teruggestorte roerende voorheffing op ontvangen intresten en dividenden sinds de start van de vereffening in 2011. Naar De Tijd vernam is daar intussen nog een bedrag bijgekomen dat niet in de verslagen staat. De terugstortingen hebben te maken met de DBI-aftrek: de voorheffing wordt eerst wel ingehouden, maar later teruggestort.

Details over de toepassing van het systeem bij Arco, zoals de duur van het gebruik of de participaties die ervoor in aanmerking kwamen, ontbreken. Waarschijnlijk slaat het op grote belangen in bedrijven als Belgacom, Elia en, langer geleden, Dexia. Er zijn niet meteen aanwijzingen dat de DBI-aftrek onterecht gebruikt wordt. ‘We voldoen aan alle voorwaarden’, klonk het gisteren bij Arco. Of er al fiscale controles waren naar de aftrek is niet bekend, maar waarschijnlijk wel. Kort na de vereffening werd Arco onderworpen aan een fiscale controle, maar wat daarbij precies onderzocht werd is niet duidelijk.

Ethisch 

Fiscaal hoogleraar en advocaat Michel Maus ziet ook niet meteen redenen om te denken dat de drie coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (cvba's) onterecht hun belastingen terugdrongen. De DBI-aftrek mag alleszins worden gebruikt door cvba's: het stelsel geldt voor alle vennootschapsvormen. Maus wordt daarin bijgetreden door zijn collega-fiscaal specialist Axel Haelterman. 

Maar Maus stelt zich wel ethische vragen omdat Arco aanleunt bij het ACW. ‘Zij voeren ethische discussies over de gelijke verdeling van de belastingdruk en dan blijkt dat ze op het veld dezelfde systemen toepassen als de grote jongens. Hoe geloofwaardig ben je dan? Dat was bij het ACW vorig jaar ook aan de orde. Maar uit fiscaal oogpunt lijkt er op het eerste gezicht weinig op aan te merken.’ Er is ook het element dat dezelfde staat die minder belastingen int, zich tevens garant stelde voor de Arco-coöperanten, wat een dure factuur kan opleveren.

Verliezen

Arco kan trouwens nog terugvallen op een ander fiscaal voordeel. Het Dexia-debacle sloeg diepe gaten in de rekeningen. Daardoor ontstonden grote fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van eventuele latere belastbare winsten. Volgens de laatst beschikbare jaarrekeningen gaat het voor Arcopar, Arcofin en Arcoplus samen om 964,1 miljoen euro aan fiscaal recupereerbare tekorten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud