Advertentie
interview

Assuralia: 'Waterschade loopt op tot 2 miljard euro'

Hilde Vernaillen, de topvrouw van de verzekeringskoepel Assuralia. ©Franky Verdickt/ID

Hilde Vernaillen, de voorzitster van de verzekeringskoepel Assuralia, vindt dat voor natuurrampen een internationaal solidariteitssystemen moet komen.

De verzekeraars schatten de overstromingsschade in Wallonië die gedekt is door de brandverzekering op 1,3 tot 1,7 miljard euro. Wat is de inschatting voor heel de ramp?

Vernaillen: 'De schade in Vlaanderen is minder dan een vijfde van die in Wallonië en die in Brussel is beperkt. Maar naast de schade die gedekt is door de brandverzekering eenvoudige risico's bij gezinnen en kleine bedrijven is er ook de schade aan voertuigen en bij grote bedrijven die vaak individuele polissen hebben. De totale verzekerde schade kan oplopen tot 2 miljard euro. Maar er is nog veel onzekerheid over sommige schadedossiers en enkele grote bedrijfsdossiers kunnen een grote impact hebben. Van de onverzekerde schade (waarvoor mogelijk het rampenfonds tussenkomt, red.) is geen inschatting te maken.'

Slachtoffers zonder brandverzekering dreigen uit de boot te vallen. Moet die verplicht worden?

Vernaillen: 'Er zijn al lang voor- en tegenstanders van een verplichte brandverzekering. We moeten alle voor- en nadelen goed op een rijtje zetten. Het doel moet zijn de mensen de beste bescherming te geven.'

Welke lessen moeten nog getrokken worden en hoe kunnen we de kosten van natuurrampen betaalbaar houden?

Vernaillen: 'We gaan oplijsten hoe dat in de buurlanden gebeurt. Duitsland en Frankrijk hebben andere systemen. We zullen ook nieuwe berekeningen moeten maken en onze modellen opnieuw moeten laten draaien. We hebben een ramp gezien die zich maar eens om de 100 of 200 jaar voordoet en in principe onverzekerbaar is. Dat betekent niet dat zo'n ramp zich niet sneller kan herhalen. We baseren ons nu op data uit het verleden, maar we zullen moeten inschatten of de frequentie en de schade van dergelijke evenementen kunnen oplopen. We zullen daarover overleggen met de herverzekeraars en de overheden.'

'Het thema van een groter solidariteitssysteem moet ook Europees en zelfs internationaal bekeken worden. Dat zal wel besproken worden op de COP26-klimaatconferentie later dit jaar.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud