interview

'Azië kan Ageas meer winst opleveren dan België'

Bart De Smet, de topman van Ageas kan op de algemene aandeelhoudersvergadering van woensdag mooie kwartaalcijfers voorleggen. ©Photo News

Bart De Smet, de topman van Ageas, kan sterker dan verwachte kwartaalcijfers voorleggen op de algemene vergadering van de verzekeraar. 'Op de Chinese levensverzekeringsmarkt zijn we klaar voor jaren van sterke groei', klinkt het.

China stuwde de resultaten van Ageas flink hoger, het voorbije kwartaal. Opvallend, want Peking legde de sector begin dit jaar toch strengere regels op.

Bart De Smet: ‘De Chinese regelgevers hebben maatregelen genomen om te vermijden dat klanten nog massaal kortetermijnbeleggingen zouden kopen. Wij verkochten die producten ook, en door die nieuwe regelgeving leveren ze ons nog maar 450 miljoen euro aan premie-inkomsten op, terwijl dat voordien meer dan 2 miljard was. Maar omdat we de afgelopen jaren al volop hadden ingezet op de verkoop van andere effecten vielen de totale premie-inkomsten bij Ageas minder hard terug dan bij andere spelers. '

Het zal me niet verbazen als de winst van Azië op termijn hoger uitkomt dan die in België.
Bart De Smet
CEO Ageas

‘Daardoor hebben we zelfs marktaandeel gewonnen. Onze dochter China Taiping Life was tot voor kort de zesde grootste  levensverzekeraar van het land, nu staan we op nummer vijf. ‘

Azië levert nu bijna evenveel winst op als België. 

De Smet: ‘Dat klopt, al mag je deze kwartaalcijfers niet meteen extrapoleren naar de rest van het jaar. Onze winst in de regio ligt 75 procent hoger dan vorig jaar, maar dat is ook te wijten aan eenmalige meerwaarden op de verkoop van activa en nieuwe regels voor de manier waarop we bepaalde reserves moeten aanleggen.’

‘Maar natuurlijk geeft dit resultaat aan hoezeer we erop vooruitgaan in Azië. Het zal me niet verbazen als de winst van Azië op termijn hoger uitkomt dan die in België. Logisch ook: die markt telt 2 tot 3 miljard mensen, België telt slechts een tiental miljoen inwoners. Bovendien is België ook een veel matuurdere markt, waarvan je niet langer kan verwachten dat we met meer dan tien procent groeien.’

Het VK, lange tijd een zorgenkind voor Ageas, kon nu weer een winst voorleggen van 10 miljoen euro, beter dan verwacht.

De Smet: ‘En dat ondanks de impact van het stormweer van begin dit jaar. Voor dit jaar mikken we op een winst van 60 tot 70 miljoen euro, maar het blijft zaak om alert te zijn. We willen niet zomaar groeien als dat zou wegen op onze winstgevendheid. Je ziet momenteel verschillende Britse autoverzekeraars hun premies verlagen omdat er mogelijk nieuwe wetgeving om wiplash-letsels te vermijden en een aanpassing van de Britse verzekeringsregels in het voordeel van de sector. Maar op dit moment verlagen wij onze premies niet.’

Zal de bankgroep BNP Paribas eind juni beslissen of ze de putoptie uitoefent op haar belang in jullie dochter AG Insurance? Als het antwoord op die laatste vraag ja is, moet Ageas dat belang van 25 procent kopen.

De Smet: ‘Totnogtoe hebben we daarover nog geen signalen opgevangen van BNP Paribas. De regeling werd in 2008 onderhandeld, we leven dus al zo’n 9 jaar met de onzekerheid over die put-optie. Die anderhalve maand kunnen we er nog bijnemen.’‘BNP Paribas heeft eigenlijk drie opties. De bank voert de put-optie uit en zegt ook het distributieakkoord op waardoor ze AG-producten verkoopt via haar netwerk. Ze kan ook de put-optie uitoefenen en het distributieakkoord behouden. Of ze kan alles bij het oude laten. Dat laatste scenario lijkt ons het meest waarschijnlijk. Maar we hebben geen inzage in wat er gebeurt binnen de raad van bestuur van BNP Paribas.'

Ondertussen is ook de Belgische verzekeringsmarkt volop in beweging. Eerder deze maand werd bekend dat de holding Athora uit Bermuda de Belgische activiteiten van Generali overneemt.

De Smet: 'Als je ziet wat er allemaal op de sector afkomt is het niet onlogisch dat er zich een consolidatiebeweging aandient. Kleine en middelgrote spelers moeten in een steeds moeilijker omgeving werken omdat ze moeten voldoen aan hogere kapitaaleisen, regelgeving rond privacy, consumentenbescherming en nieuwe boekhoudnormen. Toch gebeurt die consolidatie hier trager dan je zou denken. De overnameprijzen liggen dan ook erg hoog. Als er iets op de markt komt, kijken we daar in principe altijd naar. Maar op dit moment liggen er geen concrete dossiers op tafel.'

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content