Banken hebben meeste 50-plussers

©Dries Luyten

Van de grote sectoren tellen de banken het hoogste aandeel 50-plussers. Dat blijkt uit een vergelijking door het Steunpunt Werk. Vier op de tien personeelsleden zijn 50 of ouder.

Terwijl in de hele Belgische economie 28,4 procent van de werknemers ouder dan 50 is, grijpt de vergrijzing in de banksector veel zwaarder om zich heen. Van de 52.500 mensen op de loonlijst van een bank had midden vorig jaar 40 procent al vijftig kaarsjes of meer uitgeblazen. Dat becijferde het Steunpunt Werk van de KU Leuven. Van de grotere sectoren is de banksector zo de meest vergrijsde (zie grafiek).

Het grote gewicht van de oudere werknemers in de banksector is historisch gegroeid. Na de grote aanwervingsgolven in de jaren tachtig werden in de decennia daarna beduidend minder jongeren in dienst genomen. Daardoor staat de leeftijdspiramide anders dan in andere sectoren. De gemiddelde leeftijd in de banksector is 45 jaar, wat hoger is dan in de rest van de economie.

Dat hoeft geen probleem te zijn zolang de oudere werknemers flexibel blijven, zich aanpassen aan nieuwe technologieën en van functie kunnen veranderen, vinden zowel de werkgevers als de vakbonden.

‘Dat is wel een permanente uitdaging’, zegt de sectorkoepel Febelfin. ‘Neem de nieuwe digitale tools. Die begrijpen als gebruiker is een zaak, maar als programmeur is dat een ander paar mouwen. Daarom hebben we veel programma’s lopen om zowel de interne mobiliteit in de bank als de externe mobiliteit naar andere sectoren te bevorderen. Daarnaast investeert de sector 2,7 procent van de loonmassa in opleiding. Dat is ver boven het algemene streefcijfer van 1,9 procent.’

Vakbonden

Ook de vakbonden hameren op het belang van opleiding en mobiliteit. Maar Maarten Dedeyne, die de financiële sector volgt voor de liberale bond ACLVB, vindt niet dat leeftijd het criterium moet zijn bij zulke programma’s. Hij heeft het er moeilijk mee dat studies en mediaberichten zo vaak de focus leggen op werknemers ouder dan 50.

‘Soms wordt de indruk gewekt dat al die oudere werknemers problematisch zijn, terwijl de meesten een lange staat van dienst hebben en goed functioneren. We willen als vakbond af van dat stigmatiserende aspect. Want je kan het ook omdraaien en je afvragen waarom de banken zo weinig jongere werknemers aangeworven hebben. Het lijkt soms of er een wig gedreven wordt tussen de oudere en de jongere werknemers. In dat verhaal stappen we niet mee.’

Soms lijkt het alsof al die oudere werknemers problematisch zijn. We moeten af van die stigmatisering.
Maarten Dedeyne
aclvb-afgevaardigde banken

Volgens Febelfin is de ophefmakende maatregel bij ING België ‘een geval apart’. Die bank besliste onlangs zo’n 1.500 oudere werknemers tot hun pensioen 60 tot 80 procent van hun loon verder te betalen, zonder dat ze nog moeten komen werken. Leeftijd is er een expliciet criterium. Wie geboren is in of voor 1962 en tien jaar bij de bank werkt, komt in aanmerking.

Officieel blijven de deelnemers werknemer van de bank, maar dat is alleen zo op papier. Ook bij de andere banken bestaat het fenomeen, wat het hoge aandeel 50-plussers gedeeltelijk verklaart. De betrokken werknemers zitten niet noodzakelijk thuis te rentenieren. In veel gevallen beginnen ze een nieuwe carrière buiten de banksector of beginnen ze een eigen zaak.

Verdoken besparing

Volgens de bonden was de ING-maatregel in essentie een verdoken kostenbesparing. Het hoge loon van de oudere werknemer is bij vele sociale onderhandelingen in de banksector vaak de olifant in de kamer. Iedereen weet dat het daar om draait, maar eraan raken ligt ultragevoelig. Een recente studie wees uit dat een 55-jarige in de financiële sector 62 procent meer verdient dan een 25-jarige. Verscheidene banken slaagden er wel al in de traditionele anciënniteitsregels af te zwakken.

De banksector is de meest vergrijsde van de grotere sectoren, met minstens 12.500 werknemers. Als ook kleinere sectoren in aanmerking komen, staan de ‘openbare kredietinstellingen’ aan kop, met zes op de tien werknemers ouder dan 50. Onder meer de Nationale Bank, de federale investeringsmaatschappij FPIM en de financiële waakhond (FSMA) vallen daaronder.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud