België slikt nieuwe Dexia-pil

Parijs en Brussel zaten gisterenavond op een zucht van een akkoord over de staatsgaranties voor en de herkapitalisering van Dexia. België zou meer geld op tafel leggen voor de kapitaalverhoging en een lager deel van de staatsgaranties op zich nemen. Dat zou zich vertalen in fors lagere inkomsten uit die waarborgen.

Op tafel lag gisterenavond een kapitaalverhoging van 5 tot 5,5 miljard euro om de noodlijdende restbank te onderstutten. Die miljarden zijn nodig om te vermijden dat Dexia over de kop gaat en de miljarden garanties worden aangesproken die België, Frankrijk en Luxemburg onder de restbank hebben liggen.

Frankrijk stelde gisteren voor dat het 45 procent van de kapitaalverhoging zou dragen en België 55 procent. In de loop van de dag legde België een bijdrage van ongeveer 53 procent op tafel. Bij het sluiten van de krant lag het exacte percentage nog niet vast. In het best mogelijke scenario zou ons land 2,6 miljard euro in Dexia pompen, in het slechtste 3 miljard.

De strategie van de regering-Di Rupo bestond erin zo weinig mogelijk kapitaal op tafel te moeten leggen, want het risico bestaat dat die kapitaalinbreng in de begroting komt en het begrotingstekort daardoor met enkele miljarden stijgt. Maar in alle scenario’s die gisteren de revue passeerden, zou België de grootste last dragen. Bij de kapitaalverhoging in 2008 werd de last met Frankrijk nochtans verdeeld volgens een 50/50 sleutel.

Staatsgaranties

Als compensatie stelden de Fransen voor een groter deel van de staatgaranties op zich te nemen. Nu draagt België 60,5 procent van die garanties, Frankrijk 36,5 procent en Luxemburg 3 procent. Het Belgische deel zou dalen richting 50 procent en het Franse in die richting opschuiven, viel gisteren in de Wetstraat te horen. Luxemburg zou ook nog meedoen. De bedoeling is dat de landen Dexia onderstutten met een waarborgregeling van ongeveer 85 miljard euro.

Een nadeel voor België is dat het minder vergoedingen zal opstrijken voor zijn ­garantie. Dit jaar droeg Dexia via die vergoedingen nog honderden miljoenen bij tot de begroting. In 2013 zal daar slechts een fractie van overblijven.

Dexia maakt vandaag zijn derderdekwartaalresultaten bekend. Daaruit zal blijken dat er dringend nood is aan kapitaal.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud