Blockchain is goed voor uw aanvullend pensioen

In tijden van nulrente proberen pensioenbeheerders meer op de kleintjes te letten. Blockchain kan de beheerkosten helpen drukken. ©CREDIT: Lieven Van Assche

Twee Nederlandse pensioenbeheerders hebben een administratief systeem ontwikkeld op basis van blockchain. Dat kan tot lagere kosten en dus iets meer pensioen leiden.

Gemiddeld 80 euro per jaar. Zoveel betalen Nederlandse werknemers voor het louter administratieve beheer van hun pensioenpotje. APG en PGGM, de twee grootste beheerders van Nederlandse pensioenfondsen, hopen daar in de toekomst wat van af te knagen met behulp van digitale technologie.

Ze hebben een prototype ontwikkeld van een ‘flexibele en transparante pensioenadministratie’ op basis van blockchaintechnologie. Het systeem maakt gebruik van zogeheten slimme contracten: ingebouwde en programmeerbare ‘spelregels’ die vastleggen welke partijen bepaalde gegevens mogen inzien, wijzigen en gebruiken.

Elke wijziging in het statuut van een werknemer wordt bijgehouden met de blockchain – een keten van transacties die alle deelnemende partijen onherroepelijk vastleggen in het systeem. Wanneer iemand bijvoorbeeld kinderen krijgt, scheidt of van job verandert, heeft dat een impact op het pensioen.

Geen dubbel werk

Het systeem laat werknemers toe op elk moment te zien hoe hun spaarpot ervoor staat en wat de financiële impact van zo’n wijziging is. Ook werkgevers kunnen bepaalde inputgegevens, zoals de hoogte van het loon, wijzigen. De toezichthouders op de pensioenen kunnen de data niet wijzigen, maar wel raadplegen.

Het voordeel van een blockchainadministratie is dat die sneller gaat, dat er minder dubbel werk moet gebeuren en dat ze transparanter is dan de huidige manier van werken.

Kan blockchain ook voor Belgische werknemers kosten besparen? In principe wel, al is een belangrijk verschil dat de overheid en niet de privésector onze pensioenen voor het grootste deel beheert en uitbetaalt.

De aanvullende pensioenfondsen in België (de zogenaamde tweede pijler) zijn met 25 miljard euro onder beheer ook veel kleiner dan de Nederlandse (1.600 miljard euro). Ze besteden hun administratie doorgaans uit aan gespecialiseerde partijen.

Regulering

Voorzitter Philip Neyt van de sectorvereniging Pensioplus wijst er ook op dat tegenover de besparingen met technologieën als blockchain ook stijgende kosten staan als gevolg van toenemende regulering, zoals de Europese datarichtlijn GDPR, die volgend jaar van kracht wordt, en de Europese beleggingsrichtlijn Mifid.

‘Een van de gevolgen is dat we aan steeds meer regulatoren moeten rapporteren: niet alleen de Belgische FSMA, maar ook de Europese toezichthouder EIOPA en de Europese Centrale Bank’, zegt Neyt.’ Dat leidt tot veel dubbel werk en dus ook hogere kosten. Nochtans kan ook hier een systeem op basis van blockchain soelaas bieden.

Neyt wijst erop dat ook op andere manieren aan kostenefficiëntie wordt gewerkt. ‘Er wordt gekeken naar een schaalvergroting van de dienstverlening in ons land, waarbij verschillende fondsen een stuk van het beheer gezamenlijk doen’, zegt hij.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud