CEO Degroof Petercam moet opstappen door witwasdossier

Philippe Masset. ©Dieter Telemans

Philippe Masset wordt na bijna vijf jaar aan de top van de bank volgens onze informatie opzijgeschoven als gevolg van de witwasproblemen die de Nationale Bank vaststelde. Bruno Colmant volgt hem op.

'Ten gevolge van uiteenlopende standpunten zijn de raad van bestuur van Degroof Petercam en Philippe Masset, de CEO, tot de vaststelling gekomen dat er onvoldoende wederzijds vertrouwen bestond om hun samenwerking te kunnen voortzetten. Beide partijen zijn derhalve overeengekomen de samenwerking te beëindigen in onderling akkoord', luidt het in een persbericht van de bank, een van de belangrijkste Belgische spelers voor vermogensbeheer, met bovendien buitenlandse activiteiten.

Het vertrek van Masset volgt enkele maanden na een verregaand onderzoek door de Nationale Bank, de toezichthouder voor de sector, naar het antiwitwasbeleid van de bank.

Bruno Colmant is zijn opvolger. Colmant stond sinds 2015 aan het hoofd van de economische studiedienst bij Degroof Petercam. Hij was ook lid van het directiecomité en de raad van bestuur. Colmant voelt zich thuis in financiële en politieke kringen en hopt van de ene naar de andere job.

Hij was onder andere CEO van ING Luxemburg, was een jaar lang kabinetschef van Didier Reynders toen die in 2006 minister van Financiën was en waagde daarna de sprong tot CEO van Euronext Brussel. 

De carrièreman stapte in de zomer van 2009 over naar Ageas, dat toen nog Fortis Holding heette, om er vice-CEO te worden. Hij moest mee de Fortis-rommel helpen opkuisen. Maar ook bij Ageas hield hij het geen twee jaar uit. Daarna volgden het consultancybureau Roland Berger en uiteindelijk in 2015 Degroof Petercam, waar hij Étienne de Callataÿ opvolgde bij de studiedienst. 

Witwasdossier

Ook al maakt het summiere persbericht van Degroof Petercam er geen melding van, het vertrek van Masset is volgens onze informatie het gevolg van de witwasperikelen waarmee de bank sinds het voorjaar geconfronteerd wordt. 'Dat is onlosmakelijk het geval', zegt een goedgeplaatste bron.

Bruno Colmant. ©Thierry du Bois

Het vertrek van Masset volgt na een verregaand onderzoek door de Nationale Bank, de toezichthouder voor de sector, naar het antiwitwasbeleid van de bank. De Nationale Bank voerde na een inspectie bij Degroof Petercam een audit uit die leidde tot een rapport en een hele resem aanbevelingen. De interne procedures van Degroof Petercam om witwassen tegen te gaan, bleken op tal van punten niet naar behoren te functioneren. Voor de duidelijheid: voor zover bekend maakte de bank zelf zich niet schuldig aan witwassen.

Fit & proper

Sindsdien staat de vermogensbeheerder onder verscherpt toezicht van de Nationale Bank en de Europese Centrale Bank. Waarnemers achtten de kans de voorbije weken al niet uitgesloten dat het dossier tot één of meer wissels aan de top zou leiden. Mogelijk na een evaluatie van de geschiktheid van de toplui om in functie te blijven, hun zogenaamde fit & proper-karakter.

Het vertrek van Masset moet in dat licht worden gezien. Sommigen halen ook andere redenen aan zoals ongenoegen over de tegenvallende resultaten van de bank. Masset diende donderdag zijn ontslag in bij de raad van bestuur die het unaniem aanvaardde. Mogelijk zullen er nog koppen rollen. De Nationale Bank wou vrijdag geen commentaar kwijt. Ook Ludwig Criel, de voorzitter van Degroof Petercam, verkoos geen bijkomende uitleg te geven. Masset was niet bereikbaar.

Deloitte

De gevolgen van het onderzoek van de Nationale Bank laten zich overigens nog steeds voelen. Degroof Petercam kreeg volgens onze informatie tijdelijk commerciële beperkingen opgelegd en consultants van Deloitte zijn druk bezig de bank te helpen bij het aanscherpen van de witwasregels. Dat gebeurt onder dwang van strikte deadlines. 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect