D-day voor Fortis-schikking

De oorspronkelijke schikking tussen Ageas en de belangenorganisaties werd begin 2016 onder meer door Pierre Nothomb (Deminor, links) en het Ageas-duo Jozef De Mey en Bart De Smet (rechts) voorgesteld. ©BELGA

Het gerechtshof in Amsterdam beslist op vrijdag 13 juli of het instemt met de monsterschikking die Ageas trof om komaf te maken met zijn Fortis-verleden. De uitspraak wordt nabeurs verwacht.

1. Waar gaat het over?

Ageas bereikte in de lente van 2016 een schikking met vier organisaties: Deminor, de Nederlandse beleggersvereniging VEB, en de claimorganisaties Stichting FortisEffect en Sicaf. Daarmee kon de verzekeraar een streep trekken onder het Fortis-debacle. Ageas, de juridische opvolger van de Fortis-holding die in de herfst van 2008 implodeerde, toonde zich bereid om 1,2 miljard euro te betalen aan de gedupeerde beleggers die zich bij deze partijen hadden aangesloten. Nadien sloten ook ander partijen zich daarbij aan.

Maar het gerechtshof in Amsterdam kon niet leven met de oorspronkelijke deal. Ageas  trof daarom eind 2017 een verbeterde schikking met verschillende verenigingen van misnoegde beleggers die een schadevergoeding eisen voor hun verliezen tijdens het Fortis-debacle.

Ageas wil 1,3 miljard euro uittrekken om de 150.000 tot 200.000 gedupeerde Fortis-beleggers te compenseren. Maar voor het zover is, moet het gerecht zich uitspreken over de zaak. Dat is geen formaliteit: het eerste schikkingsvoorstel van maart 2016 werd een jaar geleden nog afgeschoten door de rechter.

2. Wat moet de rechter beslissen?

Het hof moet de schikking bindend verklaren voor alle partijen. Het organiseerde in maart van dit jaar twee hoorzittingen om een idee te geven van de mogelijke bezwaren. Het Amsterdamse gerechtshof liet zich kritisch uit over twee kwesties die de eerste schikking ook al onderuithaalden: niet alle gedupeerden hebben zich bij een belangenorganisatie aangesloten. Wordt iedereen dan wel fair behandeld? En liggen de vergoedingen die de belangenverenigingen zelf ontvangen niet te hoog?

Die belangenverenigingen werken niet gratis. Het advieskantoor Deminor bijvoorbeeld zou netto zo'n 14 miljoen euro overhouden als de Fortis-schikking bindend zou worden verklaard door het gerechtshof.

3. Wat denkt Ageas over de afloop?

Ageas zegt 'hoopvol te zijn dat het hof de aangepaste schikking deze keer redelijk zal achten.' De verzekeringsgroep wijst op de brede steun bij de belangrijkste claimantenorganisaties in België en Nederland. In tegenstelling tot de eerste versie heeft ook de Nederlandse organisatie ConsumentenClaim zich aangesloten.

4. Wanneer kunnen gedupeerden bij groen licht een claim indienen?

Ageas zal een claimformulier 'zo snel mogelijk' online zetten bij een bindende verklaring door de rechter. De claimafhandelaar is de gespecialiseerde partij Computershare Investor Services. De afhandeling kan vanaf einde zomer 2018 van start gaan.

Gedupeerden hebben een jaar de tijd om hun claim in te dienen, maar Ageas wil met snelle betalingen de gedupeerden aanporren om binnen de drie of zes maanden hun claim in te dienen. Het hof zal uitmaken of die gunsttermijn drie of zes maanden zal bedragen.

5. Wie komt in aanmerking voor een schadevergoeding?

Elke belegger die Fortis-aandelen bezat of kocht tussen 28 februari 2007 en 14 oktober 2008. De gedupeerden hoeven vandaag geen aandeelhouder meer te zijn, maar moeten wel kunnen bewijzen dat ze dat waren in de bewuste periode, bijvoorbeeld met attesten van hun bank.

6. Wat liep er tien jaar geleden verkeerd?

Oktober 2008 staat in het geheugen van elke Fortis-aandeelhouder gegrift. In die maand viel de Belgisch-Nederlandse bank-verzekeraar volledig uit elkaar. Beleggers hadden er dan al een helse rit opzitten.

In april 2007, toen Fortis aankondigde dat het samen met Royal Bank of Scotland en Banco Santander de Nederlandse bank ABN AMRO zou inlijven, kostte een aandeel bijna 30 euro. Zowat anderhalf jaar later vervelde het tot een centjesaandeel. Fortis heeft in die tijd de aandeelhouders en de markt foutief of onvolledig geïnformeerd, oordeelde onder meer de toezichthouder FSMA.

De periode waar de schikking op slaat wordt onderverdeeld in drie deelperiodes, waarvoor telkens een verschillende compensatieregeling geldt.

- De eerste deelperiode gaat van 21 september tot 7 november 2007, waar er vragen zijn over de manier waarop Fortis communiceerde over de blootstelling aan Amerikaanse rommelhypotheken.

- De tweede loopt van 13 mei tot 25 juni 2008, toen Fortis slecht communiceerde over zijn kapitaalsterkte.

- De derde periode van 29 september tot 3 oktober 2008, waar er discussie is over de manier waarop Fortis communiceerde over de eerste redding door de overheden en de verkoop van de Nederlandse onderdelen.

De rekenmodule van Ageas geeft voor elk individueel geval een indicatie van de schadevergoeding.

7. Waarom is dit zo belangrijk voor Ageas?

Een schikking laat Ageas bijna tien jaar na de val van Fortis eindelijk een streep trekken onder het verleden. Wie ingaat op de schikking verbindt er zich toe om geen gerechtelijke procedures meer te beginnen en alle lopende procedures te laten vallen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content