Degroof Petercam riskeert miljoenenboete

Het gebouw van Bank Degroof Petercam in Brussel. ©Dieter Telemans

Degroof Petercam heeft na de audit van de Nationale Bank over de antiwitwasprocedures de slechtst mogelijke score gekregen. De bank riskeert een boete die kan oplopen tot 10 procent van de netto-omzet.

Het dossier van Degroof Petercam begon volgens onze informatie met een inspectie ter plaatse bij Degroof Petercam. Die kwam niet uit de lucht gevallen. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) maakte in 2017 in zijn vijfjaarlijkse doorlichting van de financiële sector in ons land en van de financiële regelgeving opmerkingen over de strijd tegen witwassen, al gaf het ook goede punten. Daarop voerde de Nationale Bank de middelen op en werd het aanpakken van witwassen een topprioriteit.

Er is nog geen duidelijkheid over de aard van de vastgestelde inbreuken. Maar de duur van het onderzoek en het feit dat het dossier nog niet meteen kan worden afgesloten, wijzen erop dat het niet om een kleine kwestie gaat. Daarbij komt dat Degroof Petercam bij de audit de slechtst mogelijke score kreeg van de Nationale Bank. De bank bevestigt dat een audit heeft plaatsgevonden, maar stelt nadrukkelijk dat er geen sprake is van witwasfeiten.

De kans is dan ook reëel dat de bevindingen zich niet beperken tot de interne werking van Degroof Petercam, maar dat ook in het klantenbestand onregelmatigheden ontdekt zijn. Een vermogensbeheerder is daar, door de aard van zijn werk voor vermogende particulieren en institutionele partijen, bijzonder gevoelig voor. Het dossier is mogelijk extra complex omdat Degroof Petercam ook onder het toezicht van de Europese Centrale Bank valt.

De antiwitwaswet van 2017 heeft de boetes voor inbreuken op de regels tegen witwassen fors opgetrokken.

Het is afwachten wat de gevolgen, zoals een mogelijke boete, zijn en of het dossier ook een strafrechtelijk hoofdstuk krijgt. ‘De kans op een boete is groot’, zegt een bron.

Nieuwe wet

In september vorig jaar raakte bekend dat de Sanctiecommissie van de Nationale Bank BNP Paribas Fortis een boete van 300.000 euro had opgelegd wegens inbreuken op de regels tegen witwassen. Dat dossier viel echter onder de oude regelgeving die voorzag in een plafond van 1,25 miljoen euro.

De nieuwe antiwitwaswet van 2017 trok de boetes fors op. Voor een rechtspersoon, een vennootschap dus zoals Degroof Petercam, kunnen ze oplopen tot 10 procent van de netto-omzet over het voorgaande boekjaar. In 2017 boekte de bank 468 miljoen euro netto-inkomsten. Met dat jaar als referentie en bij de maximumboete zou het om bijna 47 miljoen euro gaan. ‘Maar het BNPP Fortis-dossier is klein in vergelijking met dat van Degroof Petercam’, valt te horen.

Met haar optreden toont de Nationale Bank opnieuw dat ze haar taak als toezichthouder ernstig neemt. De voorbije jaren greep ze al in bij Optima Bank, de beursvennootschap Weghsteen en onlangs nog bij RES Prepaid in Leuven, de aanbieder van een alternatief betaalsysteem. Daar was ook telkens sprake van audits en inbreuken, zij het meestal van een andere aard.

De aandacht van de financieeltoezichthouders voor witwassen is de jongste tijd sterk verhoogd, onder meer door een nieuwe EU-richtlijn. Dat verklaart mee waarom geregeld grote probleemdossiers opduiken, zoals bij ING in Nederland, Danske Bank in Denemarken en de Zweedse Swedbank.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud