Advertentie
Advertentie

Dexia duikt dieper in het rood

©Photo News

Dexia, de grootste restbank ter wereld, is in het eerste kwartaal van 2015 dieper in de rode cijfers gedoken. Netto was er wel een verbetering, maar operationeel dikte het tekort aan tot 212 miljoen euro, onder meer door de provisie voor het Oostenrijkse Heta. Ook de balans nam opnieuw toe.

Het lot van Dexia is van groot belang voor de Belgische en de Franse overheidsfinanciën omdat zij als grootste aandeelhouders van de restbank voor tientallen miljarden euro's garant staan voor haar financiering.

Op het eerste zicht had Dexia een goed eerste kwartaal achter de rug: het nettoverlies daalde naar 125 miljoen euro, tegenover 184 miljoen euro een jaar eerder. Maar het recurrent of operationeel verlies kwam over de eerste drie maanden van het jaar uit op 212 miljoen euro. Dat is aanzienlijk slechter dan de minus 88 miljoen euro van een jaar eerder. Het is zelfs bijna evenveel als de 248 miljoen over heel 2014.

De gunstige evolutie van het recurrent nettoresultaat van de vorige kwartalen werd onderbroken door het aanleggen van een voorziening voor de blootstelling aan de Oostenrijkse restbank Heta Asset Resolution. Oostenrijk besloot Heta, de vroegere Hypo Alde Adria Bank, begin maart te ontbinden en dat treft de schuldeisers, waaronder Dexia. De Belgisch-Franse groep had begin maart een blootstelling van 395 miljoen euro gemeld aan Heta.  

Het was echter nog niet bekend welke provisie Dexia daarvoor ten laste van het eerste kwartaal zou aanleggen. De restbank meldde woensdag dat het gaat om een voorziening van 197 miljoen euro. Daar staat wel een terugname van een provisie van 21 miljoen op een andere boekhoudpost tegenover. Dexia verduidelijkt woensdag ook dat het de Oostenrijkse beslissing betwist 'en zijn rechten zal doen gelden voor het gerecht'. Eerder had Dexia enkel laten weten akte te nemen van de ingreep en eventuele stappen te onderzoeken.

De groep Dexia betwist de Oostenrijkse beslissing en zal haar rechten doen gelden voor het gerecht.
Persbericht Dexia

Heffingen

Op de cijfers woog ook een reeks heffingen en bijdragen aan steunfondsen, voor een totaal van 69 miljoen euro. Het gaat onder meer om de eerste jaarlijkse bijdrage aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds dat opgericht werd door de Europese regelgevers. De meeste heffingen en bijdragen komen jaarlijks terug.

Op operationeel vlak is het wel positief dat, zoals vorig jaar, de opbrengsten van de commerciële portefeuilles in het eerste kwartaal met 172 miljoen euro hoger uitkwamen dan de financieringskosten ten belope van 137 miljoen. De kosten daalden door de terugbetaling van de laatste uitstaande bedragen onder staatswaarborg onderschreven door ex-dochter Belfius. Maar die gunstige evolutie werd dus tenietgedaan door de Oostenrijkse provisie en de heffingen en de bijdragen. Die lasten zijn voor een groot stuk eenmalig, wat dus de komende kwartalen mogelijk betere resultaten zal geven voor Dexia.  

Nog een positief element is dat de boekhoudkundige volatiliteit in de cijfers, naast het operationele een andere belangrijke component van het nettoresultaat, in het eerste kwartaal 127 miljoen euro opleverde. Over heel 2014 nam die volatiliteit een hap van 425 miljoen uit het resultaat.

Balans

Opvallend is voorts dat de balans van Dexia, dat nochtans in een uitdoofscenario zit, eind maart opliep tot 268 miljard euro, 21 miljard meer dan eind 2014. Vorig jaar was er ook al een stuk bijgekomen. De stijging is toe te schrijven aan de daling van de rentevoeten en wisselkoersschommelingen (de daling van de euro tegenover de dollar). 'De toename van de balans van de groep toont hoe gevoelig Dexia is voor de evolutie van exogene parameters', zegt voorzitter Robert de Metz in het persbericht over de resultaten.

De toename van de balans toont hoe gevoelig Dexia is voor de evolutie van exogene parameters.
Robert de Metz
Voorzitter Dexia

De kapitaalratio van Dexia verslechterde, van 16,4 procent eind 2014 naar 14,3 procent drie maanden later. De buffer nam af door de stijging van de risicogewogen activa, het boeken van het kwartaalverlies en vooral een bijkomende aftrek van het reglementaire kapitaal zoals internationaal bepaald. 

De liquiditeitssituatie ten slotte verbeterde. Eind maart had Dexia zelfs een tijdelijk liquiditeitsoverschot bij de centrale banken van 9 miljard euo en 5,2 miljard activa die in aanmerking komen voor herfinanciering door de centrale banken. 

Dexia houdt vandaag zijn algemene vergadering, gevolgd door een buitengewone algemene vergadering. Een van de belangrijkste agendapunten is de omgekeerde aandelensplitsing, bedoeld om het zeer grote aantal uitstaande aandelen terug te brengen. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud