Dexia: nieuw Frans voorstel op tafel

©EPA

Frankrijk heeft een nieuw voorstel op tafel gelegd voor de definitieve redding van Dexia. België zou een groter deel van de kapitaalverhoging op zich nemen en Frankrijk zou in ruil een groter deel van de staatsgaranties voor zijn rekening nemen. Dat vernam De Tijd.

De onderhandelingen tussen Parijs en Brussel gaan op het hoogste niveau voort. Het staat niet vast dat de Belgen het Franse voorstel zomaar aanvaarden. De voorstellen variëren nog voortdurend. Het is niet uitgesloten dat de onderhandelingen de nacht ingaan.

De kapitaalverhoging zou - voor beide landen - 5 tot 5,5 miljard euro bedragen. Dat is aan de onderkant van de vork (5-7 miljard euro) waar eerder sprake van was. Frankrijk stelt voor dat België meer dan de helft - 55 procent - van de kapitaalverhoging voor zijn rekening neemt. Frankrijk zou 45 procent dragen. Dat is voor België een minder goede verdeelsleutel in vergelijking met de kapitaalverhoging van 2008, toen sprake was van een 50/50 verhouding. Volgens de verdeelsleutel die op tafel ligt, zou België ongeveer 3 miljard euro in de restbank moeten pompen.

Tegelijk zouden België en Frankrijk respectievelijk instaan voor 55 procent en 45 procent van de staatsgaranties. Nu waarborgt Belgie 60,5 procent, Frankrijk 36,5 procent en Luxemburg 3 procent. Het zou bovendien niet om 90 miljard euro garanties gaan, maar om een lager bedrag.

Als dat voorstel het haalt, zou België minder vergoedingen opstrijken voor het verlenen van de staatsgaranties. Dit jaar droeg Dexia via die vergoedingen nog 300 miljoen euro bij tot de begroting.

Belgische strategie

In Belgische regeringskringen wordt erop gewezen dat de Belgische strategie erin bestaat de kapitaalinbreng beperkt te houden, omdat niet kan worden uitgesloten dat die kapitaalinbreng in de begroting moet worden geboekt, waardoor het Belgisch overheidstekort met enkele miljarden zou oplopen.

'De onderhandelingen die nog altijd bezig zijn over de bedragen en verdeelsleutels lopen in functie van de kostprijs en de risico's, zoals die worden ingeschat door België en Frankrijk', zegt een regeringsbron. 'Daarnaast speelt mee hoe de openstaande engagementen worden afgehandeld.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud