Dexia slikt klein miljard verlies

©DB60114920

Het monsterverlies van 900 miljoen euro voor de restbank is het gevolg van iets positief: de versnelde krimp van de portefeuille.

De restbank Dexia sluit het boekjaar 2019 af met een nettoverlies van 898 miljoen euro. Dat monsterverlies heeft voornamelijk te maken met de kerntaak: de zo snel mogelijk krimp van de portefeuille (zie box onderaan). Dat resulteerde in een uitzonderlijk verlies van 403 miljoen euro. 

Over 2019 liet Dexia zijn balanstotaal krimpen met 24 procent tot 120,3 miljard euro. 'We hebben voor 14 miljard euro activa verkocht binnen zeer gunstige marktomstandigheden', zegt Bart Bronselaer, gedelegeerd bestuurder ad interim van Dexia. Dexia verkocht onder meer voor 7,7 miljard euro Amerikaanse activa, waaronder voor 1,1 miljard euro herverpakte studentenleningen.

De restbank verkocht verder Dexia Kommunalbank Deutschland, sloot Dexia Crédit Local in Madrid en transformeerde Dexia Crédit Local New York tot en vertegenwoordigingskantoor. 

Dexia balans

De risico's voor Dexia zijn niet weg. De twee belangrijkste landen in de portefeuille zijn nu het VK (21,4 miljard euro) en Italië (19,5 miljard euro), maar ook Portugal en Japan. De Belgische en Franse overheden waarborgen de financiering van Dexia. De Europese Commissie keurde de verlenging van de financieringswaarborg goed na 31 december 2021. 

Nieuwe CEO

Het kernkabinet schoof onlangs Pierre Crevits voor als nieuwe CEO. Hij zal Bart Bronselaer, de CEO ad interim (en kandidaat voor de CEO-functie), opvolgen. Crevits werd gekozen omdat het steeds minder nodig is om een bankier - hoe goed die ook is - aan het hoofd van Dexia te hebben. Er was nu vooral nood aan  een goede manager, iemand die het Dexia-dossier door en door kent, die de beste krachten aan boord kan houden én goede contacten heeft met de toezichthouder, zeggen meerdere bronnen. 

Maar er moeten nog enkele formele stappen genomen worden vooraleer zijn benoeming definitief is. Vooreerst moet het benoemingscomité van Dexia daarover een aanbeveling doen aan de raad van bestuur, die er vervolgens over moet beslissen. Daarna moet het dossier van Crevits nog gescreend worden door de toezichthouders. Indien dat geen problemen oplevert, dan wordt hij in de loop van de maand mei door de twee aandeelhouders van Dexia - België en Frankrijk - formeel benoemd.

Crevits is een macrostatisticus en leidt het secretariaat van de Nationale Bank. Bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) zit hij het wetenschappelijk comité voor de overheidsrekeningen voor.Hij zit al jaren in de stuurgroep die de evoluties bij Dexia namens de federale overheid opvolgt. In die hoedanigheid kent hij het dossier goed. Crevits is van dichtbij betrokken bij alle onderhandelingen tussen Belgen en Fransen over de restbank.

DEXIA IN EEN NOTENDOP
  • De kerntaak van de restbank is de enorme erfenisportefeuille afwikkelen met zo weinig mogelijk verliezen voor de belastingbetaler
  • Dexia is na een kapitaalverhoging van 5,5 miljard eind 2012 voor 99,6 procent in handen van de Belgische en Franse overheid. De sinds november 2019 van de beurs geschrapte aandelen zijn zo goed als waardeloos
  • Dexia beschikt over een eigen vermogen van 7,3 miljard, 6 procent van de 120,3 miljard grote balans. Bij een resterende kredietportefeuille van net geen 88 miljard hoort ook een aan die kredieten gelinkte derivatenportefeuille die daar een veelvoud van is. 
  • Het regelgevend kernkapitaal beloopt ook 7,3 miljard, 27 procent van de 'risicogewogen' activa van 27,3 miljard
  • Het eigen vermogen en het kernkapitaal zijn belangrijke buffers die de komende jaren de onvermijdelijke verliezen bij de afwikkeling van de portefeuille moeten opvangen
  • Britse (21,4 miljard), Italiaanse (19,5 miljard) en Franse (17 miljard) activa vormen de belangrijkste brok van de portefeuille, het Belgische deeltje is minder dan 1 miljard groot. 
  • 92,5 procent van de portefeuille is voor ratingbureaus 'investment grade', de rest valt onder dat niveau
  • De renteopbrengsten uit de portefeuille zijn sinds 2014 hoger dan de rentelasten om de kortlopende schulden continu te herfinancieren. Toch verliest de bank operationeel zo'n 1 miljoen euro per dag, omdat tegen de continu krimpende balans structureel hoge kosten voor onder meer regelgeving staan.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud