Dexia sluipt eind november van de beurs weg

©Photo News

Na 23 jaar en 99,99 procent onder de piek van 2007 verdwijnt wat ooit een volksaandeel was met de stille trom.

Er staat nu ook een vervaldatum op het aandeel Dexia  : 29 november wordt normaal gezien de laatste handelsdag. Dat bleek woensdag op de allerlaatste aandeelhoudersvergadering als 'publiek' bedrijf. Het belangrijkste agendapunt was de schrapping van de beurs, zoals de restbank vorige maand in de marge van de halfjaarcijfers had aangekondigd. 

Beleggers die na eind november nog aandelen hebben, zijn aangewezen op de openbare veiling van de Brusselse beurs, die tegenwoordig Euronext Expert Market heet. Het meest verhandelde aandeel op dat segment is overigens BNP Paribas Fortis. 

Het wordt een exit met de stille trom, in schril contrast met de beursintroductie eind 1996. Toen trok Dexia-Gemeentekrediet als volksaandeel naar de beurs, tegen - rekening houdend met de 1.000 voor 1 aandelenbundeling drie jaar geleden - 6.223 euro per aandeel.

De succesvolle beursintroductie was een ijsbreker voor de golf beursintroducties later dat decennium, toen ook namen als Kinepolis, Van de Velde en Duvel Moortgat de weg naar de Brusselse beurs vonden.

Net als de Brusselse Bel20-beursgraadmeter piekte het aandeel op 23 mei 2007, op 22.463 punten. Op dat ogenblik was de ogenschijnlijk risicoarme financier van de lokale besturen al opgepompt tot het grootste hefboomfonds ter wereld, zoals wijlen Jean-Luc Dehaene de groep bij de ondergang in 2011 omschreef. 

Het aandeel noteert nu dus 99,99 procent onder de piek. Anders gesteld: wie op 23 mei 2007 voor 10.000 euro aandelen Dexia bezat en de rit tot het bittere eind heeft uitgezeten, heeft nu aandelen die op de beurs  1 euro waard zijn. Zelfs dat is een overschatting, want de aandelen zijn sinds de ondergang begin dit decennium fundamenteel waardeloos

De voorbije jaren heeft CEO Wouter Devriendt in het belang van de grootaandeelhouders, de Belgische en Franse belastingbetaler, de kerntaak uitgevoerd: de balans zo snel mogelijk en met zo weinig mogelijk verliezen laten inkrimpen.

Met succes: tijdens de drie jaar onder Devriendt is de balans van 213 naar 135 miljard euro gekrompen, al blijven met vooral Brits en Italiaans papier nog lastige brokken over. Het puinruimen ging zo goed dat de Italiaanse grootbank UniCredit Devriendt heeft gestrikt om haar omvangrijke portefeuille probleemkredieten te beheren

DEXIA IN EEN NOTENDOP
  • De kerntaak van de restbank is de enorme erfenisportefeuille afwikkelen met zo weinig mogelijk verliezen voor de belastingbetaler
  • Dexia is na een kapitaalverhoging van 5,5 miljard eind 2012 voor 99,6 procent in handen van de Belgische en Franse overheid. De nog steeds beursgenoteerde aandelen zijn zo goed als waardeloos
  • Dexia beschikt over een eigen vermogen van 7,2 miljard, 5,3 procent van de 134,6 miljard grote balans. Bij een resterende kredietportefeuille van net geen 100 miljard hoort ook een aan die kredieten gelinkte derivatenportefeuille die daar een veelvoud van is. 
  • Het regelgevend kernkapitaal beloopt 7,5 miljard, 25 procent van de 'risicogewogen' activa van 30,3 miljard
  • Het eigen vermogen en het kernkapitaal zijn belangrijke buffers die de komende jaren de onvermijdelijke verliezen bij de afwikkeling van de portefeuille moeten opvangen
  • Italiaanse (21 miljard), Britse (21 miljard) en Franse (19 miljard) activa vormen de belangrijkste brok van de portefeuille, het Belgische deeltje is met 1,2 miljard relatief klein
  • 93 procent van de portefeuille is voor ratingbureaus 'investment grade', de rest valt onder dat niveau
  • De renteopbrengsten uit de portefeuille zijn sinds 2014 hoger dan de rentelasten om de kortlopende schulden continu te herfinancieren. Toch verliest de bank operationeel zo'n 1 miljoen euro per dag, omdat tegen de continu krimpende balans structureel hoge kosten voor onder meer regelgeving staan.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud