'Er komt een zondvloed aan wanbetalingen'

Met een kredietverzekering kunnen bedrijven zich verzekeren tegen de wanbetaling van een klant aan wie producten zijn geleverd.

Kredietverzekeraars spelen een sleutelrol in de economie. Daarom werkt de federale regering aan een steunmechanisme. Als leveringen niet tegen wanbetaling kunnen worden verzekerd, moet iedereen contant betalen of de economie valt stil.

Om te vermijden dat de kredietverzekeraars hun activiteiten in coronatijden terugschroeven en de economie stilvalt, wordt bekeken of de overheid een deel van het risico op zich kan nemen. Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD)en zijn collega's van Economie Nathalie Muylle (CD&V) en van Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V) overleggen met de Nationale Bank en de sector over een deal van 1 miljard euro, bevestigen meerdere bronnen. 

Het zou over een systeem van herverzekering gaan. Daarbij krijgt de overheid een deel van de premies, maar moet ze ook opdraaien voor een deel van de schade die moet worden uitbetaald als bedrijven hun facturen niet betalen door een faillissement of financiële problemen. De kostprijs voor de staat kan oplopen tot 780 miljoen euro, klinkt het bij een bron dicht bij de gesprekken. Maar dat bedrag zou enkel worden gehaald in een extreem scenario, dat een veelvoud is van de verwachtingen.

Wat is een kredietverzekering?

Met een kredietverzekering kunnen bedrijven zich beschermen tegen klanten die na de leveringen van goederen of diensten failliet gaan of de facturen niet betalen. Dankzij de verzekering krijgt de leverancier toch zijn geld. De leverancier dekt zich dus met de betaling van een premie - een klein bedrag volgens de omzet - in tegen wanbetaling van zijn factuur die normaal een betalingstermijn van 30, 60 of 90 dagen heeft.

De kredietverzekeraar helpt bedrijven te analyseren welke klanten mogelijke wanbetalers zijn. Als een factuur onbetaald blijft, wordt eerst geprobeerd die toch te innen. Als dat niet lukt, betaalt de verzekeraar uit.

In dergelijke contracten worden kredietlimieten per transactie of per klant afgesproken, of een totaalbedrag. Als een leverancier meer levert dan deze kredietlimieten, is dat surplus niet gedekt.

Krijgen kredietverzekeraars meer vragen voor dekking dan anders?

Door de ontwrichting van de economie lijkt het logisch dat de risico’s bij transacties toenemen en dat bedrijven zich meer willen indekken tegen wanbetaling. ‘Dat zou je verwachten, maar voorlopig zien we dat niet. De klanten zijn met andere zaken bezig’, zegt Nabil Jijakli, de vice-CEO van de kredietverzekeraar Credendo. 

‘De bedrijven zijn nu vooral bezig met de eigen kosten onder controle te houden en ze willen geen geld spenderen aan verzekeringen. De makelaars zijn ook minder actief’, vult Kris Degreef, countrymanager van Coface, aan.

Bij Atradius krijgen ze wel meer vragen van bestaande en nieuwe klanten. ‘We zijn wat selectiever, maar staan nog open voor voorstellen. We bekijken in elke sector en regio de mogelijkheden. Een levering in Italië ligt bijvoorbeeld nu moeilijker’, zegt commercieel directeur Frederik Devooght.

Snijden verzekeraars in hun kredietlimieten?

In Nederland was er ophef omdat kredietverzekeraars er zwaar zouden snijden in de kredietlimieten. Vooral de retailsector zou door de vele winkelsluitingen in de ban worden gedaan. 'Als een winkel dicht is, verlagen we de kredietlimiet voor die partij, want er moet niet worden geleverd', geeft een kredietverzekeraar toe.

Maar de impact daarvan is groot, merkt een sectorkenner op: ‘Leveranciers aan de retailsector vragen meer contante betaling. Dat geldt niet alleen voor de de leveranciers van te verkopen goederen, maar ook voor de schoonmaakfirma of de leverancier van stookolie.'

‘Klanten vragen ons nu vaak of we bepaalde risico’s nog dekken. We kijken zoals altijd naar de kwaliteit van de debiteur en de risico’s. We willen onze klanten steunen, maar het zou onzin zijn te zeggen dat de risico’s niet zijn toegenomen’, zegt Degreef (Coface). Hij benadrukt dat er in tegenstelling tot de crisis van 2008 geen algemene daling van de kredietlimieten is.  

Verwachten ze meer schade?

Jijakli ziet bij Credendo ‘nog geen schok’. ‘Op middellange termijn verwachten we wel een impact. Maar we weten niet of dat over enkele weken of maanden is. De claims zullen wel komen.' Credendo is vooral gespecialiseerd in groeilanden. Daar is de crisis nog niet zo in beeld. ‘Europa staat nu in de frontlinie.'

Bij Coface zegt Degreef dat ‘als de verwachtingen uitkomen er een zondvloed aan wanbetalingen komt’.

Gaan de tarieven de hoogte in?

Meerdere kredietverzekeraars zeggen dat de tarieven op een historisch laag niveau stonden en dat ze nu stijgen door de coronacrisis. ‘We merken stijgingen van 10 tot 30 procent’, zegt Devooght van Atradius.
‘De tarieven worden bekeken bij de jaarlijkse vervaldag van de polissen. De kans is groot dat er verhogingen zijn, maar er is geen algemene regel’, klinkt het bij Coface. Credendo zegt ‘de ratings voor sommige landen aan te passen'.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud