Advertentie
Advertentie

Ethias schrapt 120 banen

De vestiging van Ethias aan de kleine ring in Brussel. ©Photo News

Ethias, de op twee na grootste verzekeraar van het land, gaat 120 banen schrappen. Dat is goed voor 7 procent van het totaal. De ingreep is een onderdeel van een omvangrijk plan om het eigen vermogen te versterken.

De afvloeiingen werden vrijdag bekendgemaakt tijdens een buitengewone ondernemingsraad. Die volgt dan weer op een vergadering van de raad van bestuur donderdag. Daar werd het licht op groen gezet voor het plan om het eigen vermogen van de verzekeraar op te krikken. De hoofdlijnen van dat plan raakten vrijdagochtend al bekend.

Ethias neemt een reeks maatregelen rond zijn eigen vermogen op last van de toezichthouder op de sector, de Nationale Bank. Want vorig jaar was de verzekeraar gezakt voor de Europese stresstests waaraan de sector onderworpen werd. Vandaar de nood om de kapitaalpositie te versterken. Vooral de lage rente speelt Ethias parten.

Het plan valt grosso modo uiteen in drie stukken. Het gaat om het ophalen van 150 miljoen euro bij institutionele beleggers, de reeds doorgevoerde afbouw van de First-portefeuille door de rekeninghouders een uitstappremie aan te bieden en een vermindering van de algemene onkosten met 10 procent.

Gespreid

Dat laatste onderdeel moet een recurrente besparing opleveren van 45 miljoen euro, zegt Benoit Verwilghen, de financieel directeur en vice-CEO van Ethias. ‘De besparingen zullen einde 2017, begin 2018 hun volle impact bereiken.’ Volgens Verwilghen treft Ethias twee maatregelen voor het personeel: het herzien van een aantal loonvoorwaarden en vooral de vermindering van het aantal banen met 120 tegenover 1.724 nu (telkens omgerekend naar voltijdsen). Die vermindering wordt wel gespreid in de tijd, tussen nu en eind 2017, begin 2018.

De afvloeiingen zullen op diverse manieren gebeuren: het inperken van het aantal aanwervingen, het niet vervangen van vertrekkers, het afbouwen van tijdelijke krachten, een plan voor vervroegd pensioen voor 60-plussers en een aantal ontslagen, maar volgens Verwilghen zal dat een beperkt aantal zijn.

Het gebeurt zelden in ons land dat verzekeraars afvloeiingen doorvoeren, terwijl het bij de banken eerder klassieke kost is. Ethias zelf diende na de financiële crisis van 2008 al eens in te grijpen in het personeelsbestand.

De verzekeraar gaat ook besparen op informaticakosten, maar zonder de geplande investeringen ten belope van 80 miljoen euro te laten vallen, en andere uitgaven zoals gebouwen. Zo wordt het aantal vestigingen in Luik teruggebracht van drie naar twee. Volgens Verwilghen zal het derde gebouw worden verkocht of verhuurd.

Eigen vermogen

De besparingen moeten dus helpen om het economisch eigen vermogen te versterken. Samen met de gereserveerde winst, het ophalen van 150 miljoen euro en ingrepen in de financiële portefeuille moeten ze helpen om het vermogen met 500 miljoen euro aan te dikken tegen eind dit jaar. De ingreep in de First-portefeuille is volgens Verwilghen goed voor 300 à 400 miljoen. Samen gaat het dus om 800 à 900 miljoen euro. 

Het plan werd vrijdag ingediend bij de Nationale Bank. 'De Ethias-directie heeft er het grootste vertrouwen in dat het voorgelegde plan ruimschoots volstaat voor het behalen van de Solvency II-normen (de nieuwe kapitaalnormen voor de sector die begin 2016 van kracht worden, red.). Het plan stelt ook de toekomst van de verzekeraar veilig', staat in een persbericht dat Ethias vrijdagmiddag verspreidde.

   

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud