Europese Arco-boete bedraagt ruim 140 miljoen

(Foto: Photo News) ©Photo News

De federale overheid en Arco staan dicht bij een akkoord over de illegaal bevonden staatssteun die Arco van Europa moet terugbetalen aan de staat. Het gaat om goed 140 miljoen euro.

In de saga rond Arco, de financiële arm van het vroegere ACW die door de val van Dexia grotendeels in vereffening is, trof de Europese Commisie vorige zomer een cruciale beslissing. Europa besloot dat de federale garantieregeling voor de Arcocoöperanten neerkomt op illegale staatssteun. Bovendien moet die steun worden terugbetaald.

De staat en de vereffenaars van Arco vochten de beslissing aan bij het gerecht van de Europese Unie, maar België zag zich wel genoodzaakt een terugbetaling te vorderen. Alleen was er onenigheid over de berekeningswijze en dus het bedrag. Financiën kwam aan 240 miljoen euro, terwijl de vereffenaars het op 140 à 150 miljoen euro hielden. Na maandenlange discussies en na een door de staat gevraagde verduidelijking van Europa, dat voor de berekening enkel moet worden gekeken naar de particuliere en niet de institutionele vennoten, staan de twee kampen nu dicht bij een akkoord.

Naar De Tijd vernam, schaart de regering zich nu achter de zienswijze van de vereffenaars, wat betekent dat het 100 miljoen euro lagere bedrag van Arco overeind blijft. Er zijn nog wel contacten en verificaties gepland, maar volgens diverse bronnen ‘is er voor 90 procent een akkoord’. Ferry Comhair, de woordvoerder van minister van Financiën Johan Van Overtveldt, zegt in een reactie dat ‘er geen akkoord is over het bedrag, maar wel over de berekeningswijze’. Volgens hem zal er volgende maand verder overleg worden gepleegd.

Vordering

Van een echte terugbetaling is voorlopig trouwens geen sprake. Want de Belgische staat heeft geen voorrang als schuldeiser bij de vereffening. Toch niet rechtstreeks. Via de staatsbank Belfius kan hij wel aanspraken laten gelden, maar Belfius is in dit deel van het dossier geen betrokken partij. Wat niet wegneemt dat de bank ook de zienswijze van de vereffenaars steunt. Wel zal de schuldvordering worden ingeschreven in het passief van Arco.

Dat betekent dat het geld niet naar de gedupeerde Arco-coöperanten zal vloeien, als er ooit sprake is van een effectieve betaling. Maar er bestaat wel de theoretische mogelijkheid dat de federale regering het geld aanwendt als onderdeel van een alternatieve vergoeding voor de coöperanten, buiten de omstreden staatsgarantie om. Dat is het fameuze plan B, waarvan al geruime tijd sprake is. Maar er lijkt rond dat plan B erg weinig te bewegen.

Dat heeft allicht te maken met het juridische kluwen waarin het dossier verstrikt is geraakt. Buiten het beroep van de staat en Arco tegen de beslissing van de Europese Commissie, lopen er nog een procedure van Dexia-aandeelhouders tegen de staatsgarantie en twee zaken van Arco-coöperanten tegen Arco, de vereffenaars en Belfius. Niet minder dan vijf juridische instanties zijn bezig met Arco.

Indien de beslissing van de Europese Commissie teruggedraaid wordt, vervalt uiteraard meteen ook de terugbetaling van de staatssteun.

Meerwaarde

De vereffenaars van Arco hebben bij het verzilveren van de activa intussen al een meerwaarde geboekt van ongeveer 120 miljoen euro.  Dat is het verschil tussen de waarde van de activa bij de verkoop ervan en de toestand bij het ingaan van de vereffening eind 2011. De meerwaarde is toe te schrijven aan de gunstigere situatie op de financiële markten en aan het feit dat de vereffenaars niet halsoverkop bezittingen te gelde zijn beginnen te maken, maar vaak het geschikte moment afwachtten.

Arco hoopt op zijn minst een meerwaarde te behalen die overeenkomt met de Europese boete, waardoor die geneutraliseerd wordt. Het extra geld vloeit wel in eerste instantie naar de schuldeisers, maar mogelijk kunnen de gedupeerde coöperanten toch aanspraak maken op een deel ervan.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud