Europese boete duwt Arco dieper in het rood

©Photo News

Arcofin, een van de Arco-vennootschappen in vereffening, boekt over 2014 een onverwacht groot verlies van 120 miljoen euro. Dat heeft te maken met de Europese boete rond de staats garantie.

Arco werd als grote aandeelhouder meegesleurd in de val van Dexia. Drie coöperatieve vennootschappen van het ineengestorte Arco-imperium, waaronder Arcofin, gingen op 8 december 2011 in vereffening. Hoe groot de verliezen zullen zijn voor de circa 800.000 Arco-coöperanten, is nog een vraagteken.

De Europese Commissie bevestigde in juli vorig jaar dat de staatswaarborg die de regering aan de coöperanten had toegekend in strijd is met de Europese regels. Volgens Europa zijn de coöperanten aandeelhouders en geen spaarders, waardoor de staatsgarantie op spaargeld niet geldt. En dus kwam die waarborg ook neer op ongeoorloofde staatssteun, die Arco moet terugbetalen aan de Belgische staat. Arco weigerde die boete de voorbije maanden echter te betalen, tot ergernis van sommige politici.

Maar mogelijk is een compromis in de maak, nu een eerste symbolische stap gedaan wordt. Arcofin erkent de boete boekhoudkundig als nog te betalen schuld bij de Belgische overheid. De vennootschap boekt in 2014 daartoe uitzonderlijke kosten van bijna 93,8 miljoen euro, waardoor het verlies van het boekjaar uitkomt op 120 miljoen euro, tegenover 16 miljoen euro een jaar eerder.

Door de boete expliciet als een boekhoudkundige schuld te erkennen openen de vereffenaars alvast de deur om die minstens gedeeltelijk te betalen. Al zal het altijd met veel tegenzin zijn. De berekeningen van de staatssteun lopen nog steeds uiteen. De Arco-vereffenaars ramen het bedrag op hoogstens 140 à 150 miljoen euro voor alle Arco-vennootschappen samen, de staat op 200 à 240 miljoen euro.

De juridische wapens worden ook nog niet opgeborgen. ‘Het bedrag van 93,8 miljoen euro is onder voorbehoud van het beroep dat de vereffening heeft ingediend bij het Hof van Justitie tegen de beslissing van de boete opgelegd door Europa’, staat in de toelichting van Arcofins jaarrekening. De vereffenaars betwisten ook de hoogte van de boete, die ze op 14,2 miljoen euro begroten voor het luik-Arcofin.

De Belgische staat is nog op een tweede manier schuldeiser van Arco, onrechtstreeks via de staatsbank Belfius. Arco en Belfius behoorden vroeger samen tot het Dexia-universum. Arco was kernaandeelhouder van de vroegere Frans-Belgische groep, terwijl Belfius de erfgenaam is van Dexia Bank België, dat in het verleden heel wat leningen toestond aan Arco. Dat verklaart waarom Belfius nu een ‘bijzonder bevoorrechte schuldeiser’ is in de vereffening en daardoor als eerste aanspraak kan maken op de opbrengsten uit de verkoop van Arco’s activa.

Die terugbetalingen beginnen aardig op te lopen. Arcofin meldt dat de vennootschap sinds de vereffening 186 miljoen euro heeft terugbetaald aan Belfius Bank.

Hoe groot de totale schuld is van alle Arco-vennootschappen bij Belfius blijft geheim. ‘We zijn gehouden door de bankdiscretie’, meldt Belfius. ‘Dat verbiedt ons informatie te geven over individuele dossiers, zelfs als het gaat om vennootschappen in vereffening die relatief veel publieke belangstelling genieten.’

De machinaties vormen het voorspel voor de ultieme inzet: een definitieve regeling voor de gedupeerde Arco-coöperanten. Al is nog verre van duidelijk hoe en wanneer die er komt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud