Fiscale factuur dreigt voor bedrijven na schuldherschikking

Door de lockdown dreigen heel wat zaken in financiële problemen te geraken. Maar door een lacune in de wetgeving lopen ze na een schuldherschikking het risico op een factuur van de fiscus. ©EPA

Door een vergetelheid riskeren bedrijven een hogere factuur van de fiscus als ze met de goedkeuring van de rechtbank een schuldherschikking doorvoeren. En door de coronacrisis dreigt het aantal schuldherschikkingen net fors te stijgen.

Ondernemingen die nu zo’n schuldherschikking willen doorvoeren, dreigen later een extra fiscale claim te ontvangen omdat bij de recentste herziening van de faillissementswetgeving enkele dingen over het hoofd werden gezien. 

Als een bedrijf in moeilijkheden komt en tot een schuldherschikking overgaat, kunnen schulden worden kwijtgescholden. Het bedrag dat wordt kwijtgescholden wordt gezien als een boekhoudkundige winst, en is ook fiscale winst. Voor schuldeisers kan dat een belangrijk obstakel zijn. Zij zien er het nut niet van in om in te stemmen met een schuldherschikking, om daarna vast te stellen dat de fiscus hun plaats als schuldeiser inneemt.

Dat euvel werd in 2009 verholpen toen de WCO-wet (Wet op de Continuïteit van Ondernemingen) werd ingevoerd om bedrijven in problemen ademruimte te geven. Die wetgeving bepaalt dat schulden die onder toezicht van een rechter werden kwijtgescholden, niet als belastbare winst worden gezien. Schuldeisers kunnen het kwijtgescholden bedrag fiscaal in mindering brengen.

Geen update

Twee jaar geleden werd de faillissementswetgeving opnieuw herzien. 'Daarbij werden de bestaande reorganisatietechnieken grotendeels behouden', zegt fiscaal advocaat Patrick Smet van Allen & Overy. ‘Maar men is wel vergeten om de fiscale wet ook up te daten. Die verwijst nog altijd naar schuldherschikkingen zoals bepaald in de WCO-wetgeving, die sinds mei 2018 niet meer bestaat.'

Daardoor dreigt de fiscus de schuldvermindering bij een gerechtelijke organisatie weer als belastbare winst te beschouwen. Smet stelt dat dat niet in overeenstemming is met de bedoeling van de wetgever. Dat is niet wat de wetgever in gedachten had, zegt hij. 'Maar we moeten onzekerheid over een regeling die de volgende jaren ongetwijfeld massaal toegepast wordt vermijden. Deze bug is ook snel op te lossen, door een interpretatieve wet.'

Vennootschapsbelasting

Smet waarschuwt ook dat bedrijven geconfronteerd zullen worden met de nadelen van de hervorming van de vennootschapsbelasting.

‘Want overdraagbare fiscale verliezen kunnen niet meer volledig worden aangewend. Stel dat een bedrijf dit jaar 10 miljoen euro verlies lijdt door de coronacrisis, en volgend jaar een winst van 10 miljoen euro. Dan heeft dat bedrijf in totaal een nulresultaat behaald, maar door de beperking van de fiscale verliezen moet volgend jaar toch belasting worden betaald op 30 procent van de winst boven de eerste schijf van 1 miljoen euro.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud