analyse netto

Fortis-gedupeerde? Dit moet u weten over de schikking

De oorspronkelijke schikking tussen Ageas en de belangenorganisaties werd begin 2016 onder meer door Pierre Nothomb (Deminor, links) en het Ageas-duo Jozef De Mey en Bart De Smet (rechts) voorgesteld. ©BELGA ©BELGA

Naar schatting 200.000 Fortis-gedupeerden hebben bijna tien jaar na de ineenstorting van de financiële groep eindelijk uitzicht op een vergoeding. Ageas, de erfopvolger van Fortis, maakte meer details van de procedure bekend.

1. Wie komt in aanmerking voor de schikking?

Elke belegger die tussen 28 februari 2007 en 14 oktober 2008 Fortis-aandelen had of kocht heeft recht op een vergoeding.

2. Hoeveel tijd hebben gedupeerden om een dossier in te dienen?

Vanaf vrijdag 27 juli vinden beleggers het vereiste claimformulier op de website FORsettlement.com. Om dat formulier in te dienen, krijgen ex-aandeelhouders van Fortis een jaar tijd, tot 28 juli 2019. Sommige organisaties, zoals Deminor of het Nederlandse ConsumentenClaim, gaan dit voor hun cliënten regelen.

3. Was er geen sprake van een 'snelkassa'?

Ja. Wie zijn of haar dossier al indient voor 31 december van dit jaar, heeft recht op een vervroegde uitkering van 70 procent van hun compensatie. Snelle beslissers worden zo beloond. Ageas wil het dossier zo snel mogelijk van de baan.

Die termijn van vijf maanden, vastgelegd door een Nederlandse rechter, is ook de opt-outperiode. Wie niet wenst deel te nemen aan de schikking, krijgt ook tot 31 december 2018 om dat kenbaar te maken.

Ageas behoudt zich het recht voor om de Fortis-schikking te beëindigen als die opt-outs een bedrag vertegenwoordigen dat hoger ligt dan 5 procent van het afgesproken schikkingsbedrag van 1,3 miljard euro. Maar de verzekeraar kan in dat geval even goed beslissen om de schikking toch te laten doorgaan.

4. Hoeveel bedraagt de schadevergoeding?

Wie juist welk bedrag krijgt, hangt af van tal van factoren zoals het aantal gedupeerden dat zich aanmeldt. Volgens indicaties van Ageas kunnen aandeelhouders rekenen op 0,15 tot 1,07 euro per aandeel.

De actieve claimanten, die zich lid maakten van een belangenorganisatie zoals Deminor, hebben recht op 25 procent bovenop de basisvergoeding.

Drie deelperiodes, waarin Fortis over koersbepalende elementen telkens slecht communiceerde, zijn cruciaal: van 21 september tot 7 november 2007 (slechte communicatie over Amerikaanse rommelhypotheken), van 13 mei tot 25 juni 2008 (over zijn kapitaalsterkte) en van 29 september tot 3 oktober 2008 (over de eerste reddingsoperatie door de overheden).

Voor elk van die deelperiodes geldt een verschillende compensatieregeling.

5. Wanneer komt het geld op de rekening?

Ageas-CEO Bart De Smet gaat ervan uit dat de eerste betalingen zullen gebeuren in de laatste helft van het vierde kwartaal van dit jaar en het gros in 2019.

6. Moet men nu nog aandeelhouder zijn om een schadevergoeding te krijgen?

Nee. Maar de gedupeerde moet wel bewijzen dat hij of zij in bovengenoemde periode aandeelhouder was, via bankafschriften bijvoorbeeld. Sommige banken wachten de vraag van hun klanten niet af. Zo krijgen gedupeerden die klant zijn van de bank BNP Paribas Fortis een attest in de loop van de maand juli automatisch thuis opgestuurd.

7. Met wie heeft Ageas de schikking uitgewerkt?

Met vier belangenorganisaties die misnoegde Fortis-aandeelhouders groeperen. In België gaat het om het juridisch advieskantoor Deminor, in Nederland zijn het de Vereniging voor Effectenbezitters (VEB), de Stichting FortisEffect en de Stichting Investor Claims Against Fortis (SICAF), die vooral institutionele aandeelhouders bundelt.

Alle vier hebben ze in België of Nederland rechtszaken lopen met schadeclaims tegen Ageas. Die laten ze nu vallen. Wie de schikking aanvaardt, moet in ruil daarvoor immers afzien van verdere claims en de rechtszaken tegen Ageas stopzetten. Volgens Ageas vertegenwoordigen de vier organisaties een kwart van de vroegere Fortis-aandelen en 90 procent van de claims die tegen de groep zijn ingediend.

ConsumentenClaim, die een eerste versie van de schikking nog afwees, steunt deze keer het compensatievoorstel.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud