Advertentie
Advertentie

Garantie voor Dexia-directie

Karel De Boeck, de CEO van Dexia (foto: Photo News) ©Photo News

De restbank Dexia heeft een schadeloosstellingsgarantie toegekend aan de leden van haar directiecomité. Die garantie is bedoeld 'om bekwame managers aan te trekken en in dienst te houden', zo staat in het vrijdag verschenen jaarverslag van Dexia.

De beslissing over het toekennen van de garantie, die inging op 1 januari 2014, dateert van vorig jaar maar raakte eerder niet bekend. De garantie betekent dat Dexia zich ertoe verbindt de directie 'te vrijwaren tegen alle schadelijke gevolgen in verband met hun mandaat'.

Een dergelijke waarborg bestaat ook bij andere bedrijven maar Dexia had er nog geen. Bij de restbank ligt de kwestie wel gevoeliger omdat de leiding k voor de delicate opdracht staat om de instelling te laten uitdoven zonder dat dat ons land of Frankrijk extra belastinggeld kost. Een goed jaar geleden ontstond al felle commotie toen bleek dat drie nieuwe leden van het directiecomité hun promotie gepaard zagen gaan met een hoger loon. Dexia diende uiteindelijk in te binden.

De restbank wijst er wel op dat de verbintenis 'uiteraard' zou worden beperkt tot wat door de wet of de reglementering is toegestaan. Zo worden bijvoorbeeld fraude en eventuele boetes bij strafrechtelijke veroordelingen niet gedekt. En indien het bedrag van de schadelijke gevolgen waartoe de toplui van Dexia gehouden zouden zijn niet hoger is dan 20.000 euro, worden alleen de kosten verbonden aan hun verdediging en de procedure, met inbegrip van kosten en erelonen van adviseurs, gedekt. 

Dexia kende zijn directie in 2014 net geen 2 miljoen euro aan basisbezoldigingen en functiepremies toe. Dat is beduidend meer dan de 1,6 miljoen euro over 2013. Het verschil valt echter te verklaren door de tijdelijk uitgebreidere samenstelling van het directiecomité, begin vorig jaar. CEO Karel De Boeck zag zijn bezoldiging van 600.000 euro gelijk blijven.

Vergoeding

Het jaarverslag leert ook dat Dexia eind vorig jaar besloten heeft om te sleutelen aan de vergoeding van de leden van de raad van bestuur. Het uitgangspunt daarbij is de harmonisering van de situatie bij Dexia zelf en haar sleuteldochter Dexia Crédit Local. Daardoor stijgt de vaste jaarlijkse vergoeding van de Dexia-bestuurders van 10.000 naar 12.000 euro. Daar staat wel tegenover dat ze in bepaalde gevallen minder presentiegeld zullen krijgen.

Volgens Caroline Junius, de woordvoerster van Dexia, heeft dat per saldo tot gevolg dat de vergoeding van de bestuurders, berekend op het aantal vergaderingen in 2013 en 2014, licht zal stijgen. 'Maar de kleine verhoging is verwaarloosbaar. Bovendien blijven we binnen de maximale enveloppe van 1,3 miljoen euro per jaar voor de bestuurders die in 2006 werd vastgelegd. We zitten overigens al jaren ruim onder dat maximum.'

Aandelensplitsing

Dexia publiceerde vrijdag ook de oproeping voor de algemene en buitengewone algemene vergadering van volgende maand. Het opvallendste punt op de agenda is het voornemen om een omgekeerde aandelensplitsing door te voeren, zodat het met een kleiner aantal aandelen makkelijker en goedkoper wordt om Dexia te beheren.

Het principe van de omgekeerde splitsing raakte eerder dit jaar al bekend. Dexia voegt er nu aan toe dat de noemer van de hergroeperingsratio niet hoger kan zijn dan 1.000. Met andere woorden: er zal hooguit een splitsingsverhouding worden gehanteerd van 1 nieuw aandeel voor 1.000 bestaande aandelen. Dexia heeft nu bijna 31 miljard aandelen uitstaan die niets meer waard zijn en bovendien raakten de historische aandeelhouders serieus achtergesteld door de instap van de staten bij de kapitaalverhoging van eind 2012.  

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud