Advertentie

Kris Peeters wil nog deze legislatuur oplossing voor Arco-gedupeerden

©Photo News

Het Grondwettelijk Hof schuift het Arco-dossier door naar Europa. Dat dreigt het dossier meteen voor enkele jaren te vertragen. CD&V-vicepremier Kris Peeters wil dat er deze legislatuur hoe dan ook toch een oplossing komt voor de Arco-gedupeerden.

Voor de camera's van Villa Politica sloot Kris Peeters donderdag niet uit dat zo'n oplossing er desnoods al zou komen nog voor de finale arresten van het Europees Hof van Justitie en het Grondwettelijk Hof gevallen zijn. 

'Dit arrest heeft het een beetje doorverwezen naar Europa, een beetje pingpongspel, maar dat mag ons niet weerhouden om zo snel mogelijk een oplossing op tafel te leggen', zo reageerde Peeters op de beslissing van het Grondwettelijk Hof om een reeks prejudiciële vragen te stellen aan de Europese rechters in Luxemburg.

Dit arrest heeft het een beetje doorverwezen naar Europa, een beetje pingpongspel, maar dat mag ons niet weerhouden om zo snel mogelijk een oplossing op tafel te leggen.
Kris Peeters
CD&V-vicepremier

'De Arco-coöperanten wachten al lang genoeg, sinds 2008.'  Een oplossing moet er nog deze legislatuur komen, onderstreepte de CD&V'er nog. 'Er is duidelijk afgesproken met de premier en minister Johan Van Overtveldt dat we nu in de schoot van de regering kijken hoe we zo snel mogelijk een oplossing kunnen realiseren.'

Het Arco-dossier gaat terug tot de val van Dexia - de belangrijkste participatie van Arco - in 2011 en de daarop volgende vereffening van de Arco-groep. Die vereffening activeerde de in 2008 toegezegde staatswaarborg voor de 780.000 particuliere Arco-coöperanten. .

Europa schoot vorig jaar de staatswaarborg die de regering-Leterme uitdokterde al af. Het Grondwettelijk Hof moest - op vraag van de Raad van State - bepalen of de staatswaarborg al dan niet strookt met het gelijkheidsbeginsel van de grondwet (artikel 10).

Prejudiciële vragen

Nu wordt het dossier verder doorgeschoven doordat het Hof prejudiciële vragen over de kwestie stelt aan het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. De kernvraag die het Hof stelt is de volgende: biedt het Europees depositogarantiestelsel de mogelijkheid om ook een garantiestelsel op te zetten voor coöperatieve vennootschappen die actief zijn in de financiële sector (lees: Arco)? Het Hof gaat zelfs verder en vraagt aan Europa of lidstaten verplicht zijn de aandelen van coöperatieve vennootschappen die actief zijn in de financiële sector op dezelfde wijze te waarborgen als de deposito’s van spaarders.

©Mediafin

De andere prejudiciële vragen hebben betrekking tot het staatssteunluik van het Arco-dossier. Arco en de Belgische staat trokken naar het Europees Hof van Justitie tegen het afschieten van de staatswaarborg door de Europese Commissie. Die oordeelde in juli vorig jaar dat de staatswaarborg eigenlijk staatssteun was en dat die dus aangemeld had moeten worden. Dat beide luiken van het dossier worden gelinkt, is opmerkelijk.

Enkele jaren

De beslissing van het Grondwettelijk Hof zal het dossier voor enkele jaren - 2 à 4 jaar, schatten waarnemers - vertragen. Over de centrale vraag - zijn de Arco-coöperanten bij de val van Dexia bevoordeeld ten opzichte van de andere aandeelhouders van Dexia? - is nog geen uitsluitsel.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zegt dat 'een eventuele vertraging te betreuren zou zijn'. 'We moeten nu eerst binnen de regering verder bekijken wat de juiste consequenties zijn van deze beweging', zei Van Overtveldt in de marge van de gezamenlijke Belgisch-Luxemburgse ministerraad. 'Het zou natuurlijk te betreuren vallen moest deze juridische gang van zaken tot vertraging leiden in de afwikkeling van het hele dossier naar alle betrokkenen toe.'

De Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB) stelt in een reactie dat de verwijzing leidt tot 'een bijkomende vertraging en lange onzekerheid voor iedere betrokken partij'. 'Het is ook vreemd dat het Grondwettelijk Hof de kernvraag omtrent de ongelijke behandeling niet heeft beantwoord'.

'Ik denk dat iedereen ontgoocheld is. De Dexia-aandeelhouders die niet via Arco gekocht hadden zien geen oplossing, de coöperanten van Arco zien ook geen oplossing, en de politiek, dat laat ik in het midden. Dit is een jammerlijke aangelegenheid', stelt advocaat Erik Monard, die de VFB vertegenwoordigt. Ik vind dat het Grondwettelijk Hof zelf had kunnen beslissen.'

Juridisch kluwen

De procedure voor de Raad van State en het Grondwettelijk Hof is niet de enige rond Arco, verre van. Arco heeft juridische conflicten met Deminor, met de Europese Commissie, met Belfius (zijn grootste schuldeiser) en zelfs met enkele van zijn eigen vennoten. Die willen dat de vereffenaars van Arco - onder wie de ex-toplui Marc Tinant en Francine Swiggers - worden vervangen. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud