Nationale Bank: 'Grote risico's voor banken en verzekeraars'

Luc Coene, gouverneur van de Nationale Bank ©BELGA

De verslechterende conjunctuur zet het Belgische financiële stelsel onder druk, stelt de Nationale Bank vast.

De cocktail van zwakke groei, ultralage rente en nulinflatie zet druk op de winstgevendheid van de Belgische banken en verzekeraars, waarschuwt de Nationale Bank. 'Grote risico's voor de financiële sector blijven bestaan', concludeert zijn directiecomité na een vergadering over de macroeconomische risico's voor het Belgische financiële stelsel.

De lage rente maakt het voor de Belgische banken almaar moeilijker om winsten te halen uit herbeleggingen. Het ongunstige ondernemingsklimaat kan leiden tot minder bancaire activiteiten en een groter aantal slechte betalers, zo waarschuwt de toezichthouder.

Ook de verzekeraars staan voor 'grote uitdagingen'. Niet alleen hangen ze wettelijk vast aan hoge gewaarborgde rentevoeten voor sommige verplichtingen, bovendien zullen ze hun lopende obligatieportefeuille de komende jaren onvermijdelijk moeten hernieuwen tegen lagere rentevoeten.

De Nationale Bank herhaalde zijn oproep om de maximaal gewaarborgde rentevoet voor nieuwe groeps- en individuele levensverzekeringen naar omlaag te halen, 'zodat ze beter de marktomstandigheden weerspiegelen.' Momenteel bedraagt die rentevoet 3,75 procent. De Nationale Bank besliste twee jaar geleden om die te verlagen tot 2 procent, maar werd teruggefloten door toenmalig minister van Economie Johan Vande Lanotte. De minister van Economie heeft volgens de wet het laatste woord. 

De toezichthouder verwacht dat de vastgoedprijzen in de tweede jaarhelft bokkensprongen zullen maken en mogelijk tijdelijk zullen stijgen als gevolg van de veranderde fiscaliteit omtrent de woonbonus.

Gezien de moeilijke context, moedigt de Nationale Bank de banken en verzekeraars aan 'hun herstructureringsproces voort te zetten en te streven naar efficiëntieverbeteringen.' Ook verwacht de toezichthouder dat ze 'de betalingen aan de verzekeringnemers en de uitkeringen aan aandeelhouders zullen beperken', zodat de middelen eerder naar een versterking van het kapitaal kunnen vloeien.

De toezichthouder verwacht dat de vastgoedprijzen in de tweede jaarhelft bokkensprongen zullen maken en mogelijk tijdelijk zullen stijgen als gevolg van de veranderde fiscaliteit omtrent de woonbonus. De Nationale Bank zegt 'de mogelijke impact van de het nieuwe fiscale regime op de financiële stabiliteit van nabij te volgen.' Ook het niet-particuliere vastgoed omvat risico's. De Belgische banken en verzekeraars hebben hun blootstelling aan commercieel vastgoed verhoogd, stelt de Nationale Bank vast, die hen aanspoort 'de volledigheid en de juistheid van de gegevens over commercieel vastgoed te verbeteren.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud