interview

‘Onze rentemarge zit stilaan op de bodem'

'Geleidelijk aan slagen we erin om de lagere marges te compenseren door meer leningen te verstrekken', zegt Erik Van den Eynden. ©Photo News

Ondanks een witwasschandaal bij de Nederlandse moedergroep en de turbulentie op de financiële markten kon ING België woensdag uitpakken met een kwart hogere winst over 2018. Maar daarmee zijn de rentezorgen niet van de baan. Even geduld, sust topman Erik Van den Eynden.

‘Was het klimaat een bank, het was al lang gered.’ Erik Van den Eynden, de CEO van ING België, ziet er wel de grap van in dat bosbrossers die slogan scandeerden wanneer ze tijdens de klimaatmarsen massaal zijn kantoor aan de Brusselse Marnixlaan passeerden.

Van den Eynden heeft sympathie voor de betogers. ‘Al was het omdat een van mijn kinderen ook van plan is om mee te stappen. Hun boodschap is duidelijk: doe iets. Dat hebben de bedrijfsleiders intussen wel begrepen.’

‘Het slechte nieuws is dat de klimaatverandering veel complexer is om op te lossen dan een bankencrisis. Neem de industrie. Die levert al veel inspanningen om de uitstoot terug te dringen. Maar weinigen in de rest van de waardeketen willen daar meer voor betalen. Niet dat ik met het vingertje wil wijzen. Oplossingen moeten voor iedereen betaalbaar blijven en economisch realistisch zijn. Bijzonder complex, maar we zijn te slim om dit niet opgelost te krijgen?’

Niet alleen het klimaat domineert de headlines. Hoe bezorgd zijn de CEO’s met wie u spreekt over de groeivertraging en de dreigende brexit?
Erik Van den Eynden: ‘Iedereen stelt zich vragen. Terecht. Alleen al op geopolitiek niveau zijn dit ongeziene tijden. En van onzekerheid gruwt elke ondernemer.’

‘Toch is het enthousiasme van de Belgische bedrijven nog groot. Veel ondernemingen klagen zelfs dat ze niet genoeg mensen vinden. En ook onze pipeline voor zakelijke deals zit nog goed vol. Bij de grotere internationale groepen is dat anders. Ze zien de wereldeconomie afkoelen en beginnen op de rem te staan. Op termijn heeft dat een impact op hun leveranciers in België.’

Weegt die onzekerheid op ING België? De nettojaarwinst ging in 2018 ruim een kwart hoger. Maar dat was te danken aan kostenbesparingen en een meevaller van 66 miljoen euro op een obligatietransactie. In het vierde kwartaal daalde de winst van de retailtak met bijna 12 procent.
Van den Eynden: ‘Onderliggend, dus zonder eenmalige elementen, doen we het wel beter. Onze kredietvolumes stijgen, maar de rentemarges blijven onder druk. Elk jaar bereiken de financiële producten waarin we kapitaal herbelegden het einde van hun looptijd. We moeten dat tegen veel lagere tarieven herbeleggen.’

‘Al denk ik dat we stilaan op de bodem van onze rentemarges zitten. Geleidelijk aan slagen we erin om de lagere marges te compenseren door meer leningen te verstrekken. Al duurt het nog minstens een jaar voor we die pagina helemaal kunnen omdraaien.’

ing schudt witwaszorgen van zich af
ing schudt witwaszorgen van zich af

ING kende gisteren een topdag op de beurs na de publicatie van veel beter dan verwachte jaarcijfers. Nochtans diende 2018 zich aan als een rampjaar. Eerst kwam ING in een politieke storm terecht over de bonus voor CEO Ralph Hamers. Daarna was er de monsterschikking van 775 miljoen euro om verdere vervolging in een witwasschandaal te vermijden. En dat terwijl het stormde op de financiële markten. Maar met een 4,1 procent lagere nettowinst van 4,7 miljard euro bleef de schade beperkt. Beleggers waren ook enthousiast dat ING de rente-inkomsten op peil hield en de inkomsten uit de verkoop van beleggingsproducten wist op te krikken.

Ondertussen bankieren uw klanten steeds meer digitaal. Het aantal dat actief met uw app aan de slag gaat, steeg vorig jaar met 36 procent tot meer dan 1 miljoen. Maar van u mag het wat harder gaan.
Van den Eynden: ‘Toen we drie jaar geleden ons nieuwe strategische plan uitwerkten, dacht ik dat de digitalisering nog sneller zou verlopen. Klanten kunnen vandaag al veel zaken digitaal afhandelen, en toch gaan ze daarvoor nog naar het kantoor.’

‘We zitten in België duidelijk op een snijpunt tussen twee culturen. In Nederland en Scandinavië is men zeer prijsbewust en wordt massaal voor digitale diensten gekozen. In het zuiden van Europa blijft men vasthouden aan de relatie met de kantoorhouder.’

Is dat niet de achilleshiel van uw ambitieuze IT-plannen? U schakelt dit jaar over op een nieuw IT-platform, waarop zowel de Belgische als de Nederlandse activiteiten zijn aangesloten. Krijgen klanten straks een ‘one size fits all’-aanpak als het gaat om digitale bankproducten?
Van den Eynden: ‘Dat is zeker niet de bedoeling. De nieuwe bankproducten die we via dit platform lanceren, krijgen wellicht wel hetzelfde design. Maar we blijven onze nieuwe producten afstemmen op al onze verschillende markten. De spaarboekjes zoals we die vandaag hier kennen zijn typisch Belgisch. Dan heeft het ook geen zin om hier plots met spaarformules af te komen die pakweg in Spanje gebruikelijk zijn.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud