Oostendse makelaar Peter Callant breekt boekhoudsector open

Peter Callant, in 2018 nog de 'redder' van KV Oostende, brak door zijn klacht het cumulverbod voor boekhouders open. ©Tim Dirven

Het Europees Hof van Justitie verwerpt een Belgisch verbod voor boekhouders om tegelijk actief te zijn als bankier, verzekerings- of vastgoedmakelaar. De bekende Oostendse verzekeringsmakelaar Peter Callant had dat verbod aangevochten.

Het cumulverbod voor boekhouders staat in de deontologische richtlijnen van het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF), die bij Koninklijk Besluit bekrachtigd worden. Het verbod moest vermijden dat boekhouders hun klanten uit winstbejag allerlei andere financiële producten zouden proberen te verkopen.

De Europese Commissie vond een algemeen verbod te ver gaan en argumenteerde dat het volstaat controles in te voeren op de onafhankelijkheid van de boekhouder. Het Hof volgde die stelling, waardoor het beroep van boekhouder niet langer onverzoenbaar is met andere financiële beroepen.

Het arrest is een overwinning voor de Oostendse verzekeraar Peter Callant, bekend als de man die twee jaar geleden plots de voetbalclub KV Oostende overnam van Marc Coucke. Callant, die een groot verzekeringskantoor runt, was jarenlang ook actief als boekhouder, maar het cumulverbod dwong hem enkele jaren geleden die activiteit stop te zetten. Hij diende daarop een klacht in bij Europa.

‘Ik ben voor kwaliteitseisen en toezicht op de sector, maar tegen een compleet beroepsverbod’, zegt hij. Dat verbod werd volgens Callant toch massaal omzeild. ‘Er zijn al honderden boekhouders die verzekeringen aanbieden, vaak via familieleden of allerlei vennootschapsconstructies. Er heerst een soort gedoogbeleid. Echt grondig wordt er niet gecontroleerd.’

Meerwaarde

We denken dat de combinatie van beide expertises een meerwaarde kan bieden voor onze klanten, zeker voor producten met fiscaalrechtelijke aspecten, zoals beleggingsverzekeringen.
Kelly Schamphelaere
Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen

De verzekeringssector reageert tevreden op het arrest. ‘We kregen van onze leden al vaker de vraag of ze ook boekhouder konden worden’, zegt Kelly Schamphelaere van de Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen (FVF), die 1.600 Vlaamse verzekeringsmakelaars als lid heeft. ‘We denken dat de combinatie van beide expertises een meerwaarde kan bieden voor onze klanten, zeker voor producten met fiscaalrechtelijke aspecten, zoals beleggingsverzekeringen.’

Eenzelfde geluid valt te horen bij BZB-Fedafin, dat 2.500 intermediairs in bank- en verzekeringsdienstenvertegenwoordigt. ‘We zijn tevreden met de uitspraak. Veel van onze leden hebben destijds noodgedwongen hun boekhoudactiviteit moeten afsplitsen’, zegt CEO Albert Verlinden. Veel concrete gevolgen verwacht hij evenwel niet. ‘We zitten in een klimaat waar banken hun kantoren samenvoegen, dus ik verwacht geen grote toename van boekhouders die bankdiensten gaan aanbieden. Sommige boekhouders zullen zich wel vestigen als verzekeringsmakelaar, maar je mag niet onderschatten wat daarbij komt kijken. Het zal vooral een opportuniteit zijn voor grotere kantoren.’

Complicatie

Hoe het arrest vertaald wordt in de regelgeving is nog niet duidelijk. Een extra complicatie is dat het BIBF aan het fuseren is met het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten (IAB), waar een cumul met verzekeringsactiviteiten volledig uit den boze is.

‘We gaan met de overheid bespreken hoe we hier het best mee omgaan’, zegt Bart Van Coile, de voorzitter van het IAB en van het fusie-instituut ITAA (Institute for Tax Advisors and Accountants). ‘We gaan sowieso naar een situatie waar meer controle achteraf en minder regelgeving vooraf zal zijn. De leden van het BIBF worden de komende jaren ook grondig voorbereid. Het principe van een ‘Chinese muur’ tussen de verschillende diensten die ze aanbieden, zal zeer belangrijk zijn. Dat houdt in dat klantendata van de ene activiteit niet mogen worden uitgewisseld met de andere activiteit.’

Critici vragen zich al langer af of controles en onderzoeken die de sector zelf organiseert, zoals vandaag het geval is bij klachten, wel voldoende geloofwaardig zijn. Onder boekhouders circuleren verhalen van collega’s die deontologisch over de schreef gingen, maar daar nauwelijks of niet voor gesanctioneerd worden. Het ITAA zal wel voorzien in een kwaliteitstoetsing van zijn leden, maar de 5.000 erkende boekhouders van het BIBF zijn daarvan vrijgesteld tot 2024. ‘Die voorbereidingstijd is nodig om iedereen voldoende op te leiden en voor te bereiden’, zegt Van Coile.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud