Advertentie

Open oorlog bij RHJI

Leonhard Fischer, de CEO van RHJ International, kampt met ontevreden aandeelhouders

De acties van een groep ontevreden aandeelhouders van RHJ International die het opbreken van de holding vorderen, hebben de holding wakker geschud. De raad van bestuur schrijft de aandeelhouders nu een brief waarin wordt uitgelegd dat de minderheidsaandeelhouders het bij het verkeerde eind hebben.

Een week geleden raakte bekend dat een groep aandeelhouders aandringt op het opbreken van RHJ, omdat ze van mening zijn dat de onderdelen afzonderlijk meer waard zijn dan de huidige holding. De aandeelhoudersgroep bestaat uit Equilibria Capital, Polar Capital, Mantra Investissement, Alpha Plus en Overseas Asset Management, en controleert 3,91 procent van het aandelenkapitaal.

Ze heeft enkele resoluties toegevoegd aan de agenda van de algemene vergadering, die op 18 juni plaatsvindt. De voorstellen die Equilibria dit jaar voorlegt, slaan op een wijziging van de raad van bestuur, de uitkering van 1,75 euro cash per aandeel aan de aandeelhouders, een strengere begrenzing van de vergoedingen van het management, en het opbreken van het bedrijf.

De démarche van de aandeelhoudersgroep heeft RHJ alvast wakker geschud. De holding vindt dat de minderheidsaandeelhouders ‘een reeks van slecht geïnformeerde beweringen over de onderneming’ hebben gedaan.

Daarom besloot de raad van bestuur hierop te antwoorden en uit te leggen waarom de bijkomende resoluties de ‘deze minderheidsaandeelhouders’ vragen, ondoordacht (‘ill-advised’) zijn. Dat doet de raad in een brief aan alle aandeelhouders. De resoluties in kwestie zijn overigens wel toegevoegd aan de agenda van de algemene vergadering.

RHJ heeft de ontevreden minderheidsaandeelhouders al rechtstreeks van antwoord gediend, maar wegens de ‘publiciteit’ die de groep heeft gekregen, voelde de raad van bestuur het passend alle aandeelhouders te informeren. In de brief zegt de raad dat ze blijft geloven in de huidige strategie en dat die op middellange tot lange termijn waarde zal opleveren ‘voor alle aandeelhouders’. De bedoeling is een duurzame financiëledienstengroep te creëren gericht op ‘groei-opportuniteiten in specifieke marktsegmenten’.

De raad van bestuur begrijpt de bezorgdheid van de aandeelhouders over de evolutie van het aandeel RHJ, maar roept verzachtende omstandigheden in. De omvorming van de groep gebeurt in moeilijke omstandigheden: de voornaamste Japanse industriële indexen zijn sinds 2007 significant teruggevallen en de Europese banken zijn eveneens aanzienlijk gedaald.

Met de investeringen die zijn gebeurd, wil de raad echter RHJ ‘efficiënt positioneren voor een toekomstig herstel’. ‘Oproepen om de business op te breken lijken daarom niet constructief en beschadigend’, aangezien de onderneming al een heel eind gevorderd is met het afstoten van haar industriële belangen en reeds helemaal focust op financiële diensten, luidt het.

BHF

Uit de brief blijkt ook dat RHJ de Duitse BHF-Bank die ze wil overnemen, niet laat vallen. Een sterke marktpositie in de twee voornaamste en snel groeiende Europese vermogensbeheermarkten zal waarde creëren voor de aandeelhouders, maakt de raad van bestuur zich sterk. Mocht de overname van de BHF-Bank tegen het eind van de zomer nog niet rond zijn, dan herhaalt de raad dat ze een kapitaalvermindering in overweging zal nemen.

RHJ is in principe niet tegen het uitkeren van kapitaal aan de aandeelhouders, maar alleen ‘in de juiste omstandigheden’. En die omstandigheden zijn er momenteel niet. Bovendien heeft RHJ in het dossier BHF-Bank contractuele verplichtingen tegenover zowel Deutsche Bank (de verkoper) als tegenover de co-investeerders (Blackrock, Fosun en een Duitse industriële familie). Als die niet gerespecteerd worden, dreigen schadeclaims voor RHJ. De raad van bestuur roept dan ook de aandeelhouders op om de vraag van de minderheidsgroep betreffende een kapitaaluitkering te verwerpen.

Ook het verzoek van de vijf minderheidsaandeelhouders om een nieuwe raad van bestuur te benoemen, vindt geen genade. De bestaande raad van bestuur vraagt de aandeelhouders dan ook om ook dit voorstel van de hand te wijzen. Ook een reeks voorstellen rond de vergoeding van het management zouden ze naar de prullenmand moeten verwijzen.

Om de aandeelhouders een handje te helpen geeft de brief vervolgens voor elke resolutie afzonderlijk concreet ‘stemadvies’. De brief is ondertekend door Ron Daniel, voorzitter van de raad van de raad van bestuur.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud