Oprichter betaalsysteem RES beticht van oplichting en valsheid in geschrifte

Walther Smets op een oudere foto. ©Dries Luyten

De Leuvense procureur dagvaardt Walther Smets, de man achter het alternatieve betaalsysteem RES die eerder dit jaar al in opspraak kwam, voor feiten uit de periode 2005-2010.

Naast klassieke betaalmogelijkheden bestaan er hier en daar ook alternatieve systemen, zoals ruilhandel tussen aangesloten handelaars. De Leuvense groep RES legt zich daarop toe en had met RES Prepaid ook een consumententak: particulieren konden met tegoeden op een prepaidkaart producten en diensten aankopen bij de handelaars. RES Prepaid ging het afgelopen voorjaar echter failliet.

Dat was het gevolg van een ingreep van de Nationale Bank die als toezichthouder een reeks inbreuken had vastgesteld. De Nationale Bank schakelde via een klacht bovendien het Leuvense parket in. Ook de FOD Economie maakte een dossier over aan het gerecht.

Hacking

De beschuldigingen hebben niets te maken met het faillissement van RES Prepaid, maar met een andere vennootschap uit de RES-groep.

Smets liep al meermaals in de kijker van het gerecht. De strafrechter in Leuven legde hem in 2007 voorwaarden op om verder te mogen werken met RES. In 2013 werd hij veroordeeld voor hacking van een concurrent. Daar komt nu een dagvaarding bij voor de strafrechtbank in Leuven. De Leuvense procureur vervolgt Smets voor oplichting, valsheid in geschrifte en het gebruik van valse stukken, blijkt uit de tekst van de dagvaarding die De Tijd kon inkijken.

De beschuldigingen slaan op de periode 2005-2010 en hebben niet te maken met het faillissement van RES Prepaid, maar wel onder meer met RE Management, een andere vennootschap uit de RES-groep van Smets. Die vennootschap ging in 2005 over de kop. De uitbatingsvennootschap RE Management werd nog datzelfde jaar vervangen door Admin Leuven.

'Verhullen persoonlijke schuld'

De oplichting slaat onder meer op ‘het verhullen van de persoonlijke schuld van Walther Smets aan het ruilhandelsysteem door het opzetten van een constructie van ruilkredieten aan buitenlandse maatschappijen en leningen aan hemzelf’.

Voorts gaat het om misbruik van het systeem door ongebreideld kredieten toe te kennen aan ‘Walther Smets en bevriende leden’. Ook moesten de coöperanten-handelaars van RES solidariteitsbijdragen betalen om een tekort op te vullen zonder dat ze op de hoogte waren van de oorzaken en de omvang van Smets’ persoonlijke schuld.

'Leven op kosten van het systeem'

De valsheid in geschrifte draait rond het fictief toekennen van ruilkredieten aan buitenlandse sectorgenoten en het (fictief) afsluiten van persoonlijke leningen aan Smets om zijn schuld aan het systeem te verdoezelen voor de coöperanten, dat systeem draaiende te houden ‘en voort op kosten van het systeem te kunnen leven’.

Dat doet denken aan een element dat vorige maand naar boven kwam tijdens een rechtszaak in Leuven, met name dat Smets in april trachtte RES van de hand te doen, maar wel als voorwaarde stelde dat zijn negatief RES-saldo van 1,8 miljoen euro zou worden aangezuiverd zonder dat het hem een fiscaal of ander financieel nadeel zou opleveren. Bovendien deed hij in de nasleep van de jongste faling ook een beroep op de coöperanten om bij te springen.  

De advocaat van Smets zei in een reactie geen mandaat te hebben om met de pers te praten. Smets zelf reageerde dinsdag niet op boodschappen. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud