Sluisde Piqueur via offshoreconstructies 100 miljoen euro weg bij Optima?

©BELGA

Kon Optima-hoofdaandeelhouder Jeroen Piqueur via verschillende offshorestructuren meer dan 100 miljoen euro wegsluizen bij Optima? Dat onderzochten de speurders in het gerechtelijk onderzoek.

Al in juni 2016 raakte bekend dat de Gentse onderzoeksrechter Annemie Serlippens op de zaak over de ondergang van de Optima Bank was gezet. Haar onderzoek liep op zijn laatste benen en telde ruim 40.000 bladzijden. Die zijn voor de advocaten op een cd-rom gezet. Maar dat was buiten Hans Rieder gerekend, de advocaat van hoofdverdachte en gewezen Optima-hoofdaandeelhouder Jeroen Piqueur.

Rieder bekwam donderdag van het Gentse hof van beroep dat onderzoeksrechter Serlippens werd gewraakt. Rieder voerde aan dat Serlippens het onderzoek niet objectief - ‘à charge en à décharge’ - had gevoerd.

Hij toonde dat aan met meerdere passages die Serlippens schreef in een nota bij een Europees onderzoeksbevel, gericht aan Nederland. In die passages wekte de onderzoeksrechter meermaals een schijn van partijdigheid door niet de voorwaardelijk wijs te gebruiken. Met bewoordingen zoals ‘gepleegde feiten’, ‘het afwenden van geldstromen’, ‘verdoken vergoedingen’, in plaats van ‘aanwijzingen’ of ‘vermoedens’ daarvan.

Het parket moet het arrest nog analyseren. Het kan nog naar het Hof van Cassatie stappen. Rieder zelf gaf donderdag geen commentaar. Frank Scheerlinck, de advocaat van de dochter van Jeroen Piqueur, benadrukt dat Rieder 'geen spijkers op laag water' zocht. 'De bewuste passages waren niet zomaar een lapsus van de onderzoeksrechter.' 'De vraag is nu of de wraking alleen het rechtshulpverzoek aan Nederland of het hele gerechtelijk onderzoek op de helling zal zetten', zegt Kristiaan Vandenbussche, een andere advocaat in het Optima-dossier.

Onderzoekssporen

De passages die worden geciteerd in het arrest onthullen ook de onderzoekssporen die het gerecht volgde. Zo schreef de onderzoeksrechter in 2018 dat uit het onderzoek al was gebleken dat ‘enorme geldsommen, in de huidige stand van het onderzoek geraamd op ongeveer 100 miljoen euro’ zijn onttrokken aan Optima in België vóór de start van de Optima Bank. Het zou gaan om opbrengsten uit de samenwerking van Optima met de Luxemburgse verzekeraar Lombard. Het geld zou zijn weggesluisd via buitenlandse structuren in Liechtenstein, Zwitserland, Luxemburg en ook diverse Nederlandse vennootschappen die zijn opgezet in de jaren vóór de oprichting van de Optima Bank in 2011. De bank kwam voort uit de fusie van Optima Financial Planners met de bankactiviteiten van Ethias en ging in juni 2016 failliet.

Piqueur zou in die periode vooral in Luxemburg en Zwitserland inkomsten hebben geparkeerd die hij haalde uit de TAK 23-levensverzekeringsproducten die Optima aan zijn Belgische klanten had aangeboden. Het zou gaan over commissies die werden verdiend op de verzekeringsproducten. Doordat het geld niet stroomde naar de Belgische vennootschappen onderzochten de speurders of er sprake was van ‘misbruik van vennootschapsgoederen’, waarvan vooral de Optima Bank het grootste nadeel ondervond.

Ook een participatie in de Luxemburgse verzekeraar Lombard werd onderzocht als een mogelijke ‘verdoken’ vergoeding aan Piqueur. Zo zou Piqueurs Liechtensteinse vennootschap Cruise Foundation zijn gefinancierd via zijn Luxemburgse vennootschap, Company One of Luxembourg. Die bezat op haar beurt aandelen van een andere Luxemburgse vennootschap, Locarne, die aandelen bezat van Lombard International Assurance. Toen die aandelen werden verkocht, zou er een geldstroom op gang zijn gekomen naar vennootschappen op de Britse Maangdeneilanden en naar de Luxemburgse vennootschap Company One van Piqueur. Ook Inse Invest Services Est, nog een andere Liechtensteinse structuur, linkten de speurders aan Piqueur en de samenwerking van Optima met Lombard in Luxemburg. Die aanwijzingen van ‘misbruiken van vennootschapsgoederen’ in de jaren voor de start van Optima Bank interpreteren de speurders als een grote witwasoperatie.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud