Sociaal overleg bij KBC zit in het slop

De marktenzaal van KBC in Brussel. ©Aude Vanlathem

Bij KBC België, dat nochtans bekendstaat om zijn sociale vrede, verloopt het overleg tussen de vakbonden en de directie over flexibel werken uiterst moeizaam. En het grote werk moet nog beginnen.

Occasioneel thuiswerk, glijdende uurroosters, een betere spreiding van de werkdruk in de loop van de carrière. Net als andere bedrijven probeert ook KBC België een algemeen kader voor flexibel werk te ontwerpen voor zijn ruim 13.000 personeelsleden. De wet werkbaar en wendbaar werk van maart 2017, een geesteskind van minister van Economie Kris Peeters (CD&V), geldt als vertrekpunt.

Het sociaal overleg over de nieuwe werkorganisatie draait echter al maanden vierkant. Volgens sommigen werd aanvankelijk gestreefd naar een akkoord tussen vakbonden en directie tegen eind januari. Inmiddels zijn we drie maanden verder. Een pauze in de paasvakantie bracht de standpunten nauwelijks dichter bijeen. Het trage onderhandelingsproces ondermijnt het vertrouwen tussen de vakbonden en de directie, waardoor sommigen hun geduld dreigen te verliezen.

Houvast

Twee principes lijken met elkaar te botsen. Omdat de digitalisering het bankieren in zo’n snel tempo verandert, wil de directie in de sociale afspraken voldoende manoeuvreerruimte behouden voor organisatorische veranderingen in de toekomst. Een voorbeeld: net als bij de andere banken wordt het contact center (KBC Live), met werkdagen tot 22 uur, steeds belangrijker voor de klantencontacten.

De bonden willen echter dat niet alles in de lucht hangt en vragen concrete afspraken die het personeel houvast geven.

De zaak ligt zo gevoelig dat noch de vakbonden, noch de directie zelfs in algemene termen iets kwijt wil over wat op tafel ligt. ‘Aangezien we nooit commentaar geven over lopende onderhandelingen, gaan we dat nu ook niet doen’, zegt KBC-woordvoerster Viviane Huybrecht.

Aangezien we nooit commentaar geven over lopende onderhandelingen, gaan we dat nu ook niet doen.
Viviane Huybrecht
woordvoerster KBC

Het haperende overleg duwt de onderhandelingen over de nog belangrijker tewerkstellings-cao, die het personeel garanties moet bieden qua werkzekerheid en de eindeloopbaanregelingen, naar later dit jaar. Er is afgesproken eerst een cao over flexibel werk af te sluiten en pas daarna over de tewerkstellings-cao te onderhandelen. Niet iedereen om de tafel is even enthousiast over die koppeling.

Vacuüm

Het personeel zit strikt juridisch in een vacuüm omdat de tewerkstellings-cao 2016-2017 eind december in stilte is afgelopen. Die cao werd al in januari 2016 ondertekend. Er heerst wel de ongeschreven afspraak dat de oude akkoorden voorlopig blijven gelden. De vraag is echter hoe lang zo’n ‘gedoogperiode’ vol te houden is.

Ongeveer een op de drie werknemers bij KBC België is 51 jaar of ouder. ‘We bereiden ons als organisatie voor op de veranderende omgeving en het wijzigende klantengedrag. We kijken hoe we medewerkers maximaal inzetbaar houden en hoe we de invulling van de functies en de tewerkstelling op die veranderende omgeving en verwachtingen afstemmen. Maar dat is niet specifiek gekoppeld aan bepaalde leeftijdscategorieën’, beklemtoonde KBC vorige maand.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud