Advertentie
nieuwsanalyse

UCB-topman is salariskampioen

UCB-topman Jean-Christophe Tellier is de salariskampioen 2018 van de grote beursgenoteerde ondernemingen in ons land. ©Dieter Telemans

AB InBev-topman Carlos Brito is in 2018 van de eerste naar de 7de plek gezakt in de rangschikking van best verdienende toplui van de grote beursgenoteerde bedrijven in ons land. Hij is wel met voorsprong de CEO die zijn salaris het meest waard is.

Met een remuneratiepakket van 5,23 miljoen euro kroonde Jean-Christophe Tellier, de topman van de biofarmagroep UCB, zich tot de salariskampioen 2018 van de grote beursgenoteerde ondernemingen in ons land. Tellier verdiende vorig jaar slechts een fractie meer dan in 2017, maar hij veroverde de eerste plaats door de sterke terugval van Carlos Brito.

De CEO van de bierreus AB InBev zag het variabele deel van zijn salaris terugvallen van 5,1 miljoen euro naar 730.000 euro. Zijn totale remuneratie kwam daardoor 67 procent lager uit op 2,22 miljoen euro. De Braziliaan staat pas op de 7de plaats in de ranglijst van best verdienende CEO’s van de Bel20-bedrijven in 2018.

Winnaars en verliezers

Brito is niet de enige topmanager die het afgelopen jaar met een lagere vergoeding genoegen moest nemen. Dat was ook zo voor Bart De Smet van de verzekeringsgroep Ageas, die in 2017 een uitzonderlijke bonus in aandelen had gekregen, wat in 2018 niet werd herhaald, en voor Ralph Hamers, de CEO van de Nederlandse bankgroep ING. Hamers kreeg over 2018 geen bonus omdat de bank een forse boete kreeg voor haar betrokkenheid bij witwaspraktijken.

Beperkte dalingen waren er voor Ian Gallienne, de CEO van de investeringsmaatschappij GBL en schoonzoon van de vorig jaar overleden Albert Frère, de grootaandeelhouder van GBL, voor Isabelle Kocher van de energiegroep Engie en voor Jef Colruyt. Naast zijn remuneratie van 1,29 miljoen euro als CEO van de supermarktketen ontvangt hij overigens nog een vergoeding van zowat 360.000 euro voor zijn mandaat als voorzitter van de raad van bestuur van Colruyt.

1,4
miljoen
De grootste sprong voorwaarts (+218%) tegenover 2017 maakt Harold Boël, de voorzitter van de investeringsmaatschappij Sofina. Hij ontving voor het boekjaar 2018 een uitzonderlijke bonus van 1,4 miljoen euro boven op zijn vaste salaris van 555.000 euro.

De grootste sprong voorwaarts (+218%) tegenover 2017 maakt Harold Boël, de voorzitter van de investeringsmaatschappij Sofina. Hij ontving voor het boekjaar 2018 een uitzonderlijke bonus van 1,4 miljoen euro boven op zijn vaste salaris van 555.000 euro. Sofina heeft participaties in onder meer Colruyt, Danone en het Indiase techbedrijf BYJU’S, en was vorig jaar een van de best presterende aandelen op de Brusselse beurs.

Jean-Pierre Hanin, die begin 2018 aantrad als CEO van de vastgoedgroep Cofinimmo, verdient een stuk meer dan zijn voorganger Jean-Edouard Carbonnelle. Een forse salarisverhoging van 32 procent was er ook voor Tim Van Hauwermeiren, de topman van het biotechbedrijf ArgenX, dat in 2018 in de Bel20-index werd opgenomen ten koste van de staaldraadgroep Bekaert. Boven op zijn vergoeding van 843.568 euro ontving Van Hauwermeiren aandelenopties met een theoretische waarde van 3,56 miljoen euro. Die zijn voor deze rangschikking echter buiten beschouwing gelaten.

De karigst vergoede topman van een Bel20-bedrijf was Koen Van Gerven van Bpost. De overheid, de meerderheidsaandeelhouder van Bpost, heeft zijn salaris begrensd. Dat geldt trouwens ook voor de remuneratie van Dominique Leroy, de CEO van het beursgenoteerde overheidsbedrijf Proximus. Van Gerven ziet in deze rangschikking zijn salaris met 12 procent stijgen, maar omdat Bpost in 2018 geen te best jaar kende, is het mogelijk dat zijn variabele salaris lager uitvalt. In zijn jaarverslag 2018 zegt Bpost daar echter nog niets over.

Wie verdient wat? 

Met deze interactieve tool kan u zien hoeveel de managers van de grootste beursgenoteerde bedrijven in ons land verdienen. En of ze hun loon waard zijn. 

De top vijf van best verdienende topmanagers in ons land wordt gedomineerd door CEO’s met een buitenlandse nationaliteit. De best verdienende Belg is Marc Grynberg van de materialengroep Umicore, op de derde plaats, gevolgd door Johan Thijs van KBC, op de zesde plaats.

Hoewel de Belgische regels inzake corporate governance voorschrijven dat beursgenoteerde bedrijven in hun remuneratieverslag de individuele vergoeding van de CEO moeten publiceren, doet Aperam dat niet. Het staalbedrijf is een groep naar Luxemburgs recht. Voor deze ranglijst is uitgegaan van de hypothese dat van de globale vergoeding van het negen leden tellende directieteam van Aperam een derde naar topman Timoteo Di Maulo gaat.

CEO versus werknemer

De Tijd berekende ook de spanning in de grote beursgenoteerde bedrijven tussen het salaris van de CEO en dat van de gemiddelde werknemer. Die kloof is het grootst bij de biergroep AB InBev. Brito verdiende er in 2018 bijna 92 keer meer dan de gemiddelde werknemer. Die had een brutojaarsalaris van ongeveer 24.171 euro. Dat is niet bijzonder hoog. Dat komt omdat AB InBev veel activiteiten en werknemers heeft in Zuid-Amerika, Azië en Afrika, waar de salarissen over het algemeen veel lager liggen dan in België. Wereldwijd telt de biergroep 172.600 werknemers. De loonspanning bij AB InBev is het afgelopen jaar wel fors gedaald - in 2017 verdiende Brito nog 311 keer meer dan zijn gemiddelde werknemer - maar dat komt nagenoeg alleen omdat de topman vorig jaar een veel kleinere bonus kreeg.

De kloof tussen het salaris van de CEO en dat van de gemiddelde werk nemer is het grootst bij de biergroep AB InBev.

De tweede grootste loonspanning is er bij de luierproducent Ontex. Topman Charles Bouaziz verdiende 69 keer meer dan zijn gemiddelde werknemer. Ook Ontex heeft productievestigingen in lagelonenlanden.

In de grote beursgenoteerde bedrijven verdiende de CEO het afgelopen jaar gemiddeld 33 keer meer dan zijn doorsneewerknemer. Colruyt, Aperam, Telenet en Ageas zitten rond dat gemiddelde.

De loonspanning is beduidend kleiner in bedrijven die veel hooggekwalificeerd personeel in dienst hebben, zoals de biotechbedrijven Galapagos (factor 12) en ArgenX (factor 4,7), en de investeringsmaatschappijen die een beperkt aantal, maar goedbetaalde medewerkers hebben, zoals GBL (factor 12,3), Cofinimmo (factor 9,1), Ackermans & van Haaren (factor 8) en Sofina (factor 5,9).

Het loon van de doorsneewerknemer, berekend als de totale salarissom van het bedrijf gedeeld door het aantal personeelsleden, ligt het laagst bij Ontex, waar het gemiddelde brutojaarsalaris 23.776 euro bedraagt, en het hoogst bij Sofina, waar dat 349.500 euro is.

Hun salaris waard?

De rangschikking van de best betaalde topmanagers houdt geen rekening met het verschil in omvang van het bedrijf dat ze leiden. Dat is nochtans een factor die mee de hoogte van de remuneratie bepaalt, leert internationaal onderzoek.

AB InBev-topman Carlos Brito is zijn salaris het meest waard. ©Richard Koek

Om na te gaan in welke mate een CEO zijn salaris waard is, ontwikkelde De Tijd een indicator die het salaris van de CEO afzet tegen de beurswaarde van het bedrijf, tegen de activa op de balans, tegen de in 2018 behaalde nettowinst, en tegen het aantal werknemers (voor de investeringsmaatschappijen, die een beperkt aantal medewerkers hebben, is dat laatste criterium buiten beschouwing gelaten).

Volgens die indicator is Brito de topmanager die zijn salaris het meeste waard is. Hij verdiende vorig jaar 2,22 miljoen euro. De topman leidt een bedrijf met een beurskapitalisatie (eind 2018) van 116,5 miljard euro en een balanstotaal van 205 miljard euro, dat 172.600 werknemers telt en in 2018 een winst boekte van 5 miljard euro.

Umicore-CEO Grynberg verdiende meer dan Brito. Maar de beurswaarde van Umicore ligt een heel stuk lager (8,6 miljard euro), evenals de activa op de balans (5,1 miljard euro), de groep telt veel minder werknemers (10.000) en de winst van Umicore (226 miljoen) is maar een fractie (4,5%) van het resultaat van AB InBev.

De verwachting dat biotechbedrijven erin slagen een succesvol product te ontwikkelen verantwoordt het relatief hoge salaris van hun toplui.

Naast Brito zijn de CEO’s die hun salaris volgens deze maatstaf het meest waard zijn Ralph Hamers (ING), Isabelle Kocher (Engie), Johan Thijs (KBC) en Dominique Leroy (Proximus). Dat is de top vijf.

De CEO’s die hun salaris minder waard zijn, zijn Jean-Christophe Tellier (UCB), Marc Grynberg (Umicore), Onno van de Stolpe (Galapagos), Charles Bouaziz (Ontex) en Tim Van Hauwermeiren (ArgenX).

Bij Tellier wordt dat in belangrijke mate verklaard door zijn zeer hoge remuneratie. Van de Stolpe (Galapagos) en Van Hauwermeiren (ArgenX) worden in deze maatstaf gepenaliseerd door de relatief beperkte activa op hun balans, hun geringe aantal werknemers en door het feit dat hun onderneming (nog) geen winst maakt.

Voor biotechbedrijven zijn dat geen ongewone kenmerken. Ze hebben hun plek in de Bel20 dankzij hun hoge beurswaardering, en die weerspiegelt de verwachting van de beleggers dat de bedrijven erin slagen een succesvol product te ontwikkelen en naar de markt te brengen, zodat ze winstmachines kunnen worden. Dat verantwoordt het relatief hoge salaris dat de toplui van de biotechbedrijven betaald krijgen.

Ontdek hier alle lonen van de grootste beursgenoteerde bedrijven van ons land. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud