'Verkoop verzekeraar Integrale moet worden opgeschort'

©Valentin Bianchi / Hans Lucas

Een groep obligatiehouders van Integrale vindt dat ze buitenspel werd gezet en te weinig uitleg kreeg bij de recente verkoop van de Luikse verzekeraar. Samen met het juridisch adviesbureau Deminor eisen ze voor de rechter dat de deal wordt gepauzeerd om meer klaarheid te scheppen.

Begin mei kondigde Monument, een herverzekeraar uit Bermuda, aan de volledige controle te verwerven over Integrale. De specialist in groeps- en levensverzekeringen, voor 70 procent in handen van de Luikse intercommunale Nethys, zat al geruime tijd in slechte papieren.

De essentie

  • Het juridisch adviesbureau Deminor voegt zich bij een procedure die een Franse obligatiehouder is gestart rond de overname van de Luikse verzekeraar Integrale.
  • Begin mei kondigde het Bermudaanse Monument Re de overname van Integrale aan. De obligatiehouders voelen zich buitenspel gezet en zeggen te weinig informatie over de deal te hebben ontvangen.
  • Voor de Luikse ondernemingsrechtbank eisen Deminor & co. meer helderheid. Mogelijk vragen ze ook dat de overname wordt opgeschort.
  • Deminor stelt zich ernstige vragen bij de rol van de Nationale Bank in dit dossier.

Integrale had nood aan extra kapitaal omdat het te weinig eigen vermogen aanhield in verhouding tot de uitstaande verplichtingen. Omdat Nethys niet bereid was opnieuw geld in het bedrijf te pompen had Integrale maar twee opties: zich ontbinden of een overnemer zoeken. De Nationale Bank had eind februari een nieuw voorlopig bestuur aangesteld bij de verzekeraar.

Monument bood een uitweg uit de impasse door de volledige verzekeringsportefeuille en de 115 werknemers van Integrale België over te nemen. Op het gros van de Luxemburgse activiteiten na, die niet worden overgenomen, zal van het oorspronkelijke Integrale dus nagenoeg niets overblijven zodra de transactie definitief is goedgekeurd.

Buitenspel

Dat is niet naar de zin van een groep grote institutionele investeerders die zes jaar geleden intekenden op een obligatie-uitgifte van Integrale. Zij vinden dat ze buitenspel werden gezet en menen dat ze onvoldoende informatie hebben gekregen over de deal.

Om meer helderheid te krijgen in de kwestie begon de Franse verzekeraar MGEN vorige week een procedure in kort geding voor de Luikse ondernemingsrechtbank. Intussen heeft ook een groep andere obligatiehouders, vertegenwoordigd door het juridisch adviesbureau Deminor, zich aangesloten bij die zaak. Onder de investeerders bevindt zich Finance & Invest Brussel, de investeringsmaatschappij van het Brussels Gewest.

In de overeenkomst die nu is bereikt lijkt het alsof de obligatiehouders simpelweg aan de kant werden gezet.
Pierre Nothomb
Partner Deminor

Op basis van de informatie die naar boven komt in de procedure kunnen de Franse verzekeraar en Deminor ook eisen dat de verkoop van Integrale aan Monument opgeschort moet worden.

Black box

'Dat wil niet per se zeggen dat de transactie helemaal moet worden teruggedraaid', verduidelijkt Pierre Nothomb van Deminor. 'Maar de overname moet met respect voor álle stakeholders gebeuren. Want in de overeenkomst die nu is bereikt lijkt het alsof de obligatiehouders simpelweg aan de kant werden gezet.'

Nothomb noemt de verkoopovereenkomst met Monument een 'complete black box'. 'Zowat bij alle betrokken partijen, van de Nationale Bank tot de bestuurders en de werknemersvertegenwoordiging, heerst een omerta over hoe de transactie precies in elkaar zit. Alles werd ook in het werk gesteld om de obligatiehouders zo laat mogelijk op de hoogte te brengen.'

Deminor toont zich in het Integrale-dossier bijzonder scherp voor de Nationale Bank, die te weinig aandacht zou hebben gehad voor de al te nauwe band met aandeelhouder Nethys.

Het juridisch adviesbureau toont zich ook bijzonder scherp voor de Nationale Bank. Deminor vraagt zich af waarom de toezichthouder de band tussen het omstreden Nethys en Integrale niet nauwer in de gaten hield. Waarom kon Nethys enkele jaren geleden bijvoorbeeld kapitaal in Integrale pompen dat was toegeschoten door het pensioenfonds Ogeo, een andere dochter van de intercommunale? De wet laat zulke constructies namelijk niet toe, weet Deminor. En waarom keerde Integrale Nethys enkele jaren geleden 18 miljoen euro uit om de vergoeding van een aantal toplui te kunnen financieren?

Het lijkt er volgens het adviesbureau op dat ten koste van de obligatiehouders zo snel mogelijk een oplossing is gekozen waarbij alle andere betrokken partijen uit de wind werden gezet. 'Het is alleszins niet logisch dat er zo ondoorzichtig is gehandeld in dit dossier', zegt Nothomb.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud