Advertentie

Verzekeraar Integrale rekent op nieuwe eigenaar voor broodnodig kapitaal

De Nationale Bank verplichtte Integrale een herstelplan op te stellen. ©Photo News

De verzekeraar Integrale, die eigendom is van de Luikse intercommunale Nethys, versnelt de zoektocht naar een nieuwe eigenaar. Die moet de broodnodige kapitaalinjectie toedienen.

Dat staat in het herstelplan dat Integrale heeft ingediend bij de Nationale Bank, bevestigde het bedrijf donderdag. Integrale was verplicht een herstelplan in te dienen omdat zijn solvabiliteitsratio - die aangeeft hoeveel eigen vermogen het bedrijf heeft tegenover zijn uitstaande verplichtingen - onder 100 procent was gezakt. Om die ratio op te krikken is extra kapitaal nodig.       

Een van de problemen van Integrale is dat het zich bijna uitsluitend op groepsverzekeringen en levensverzekeringen toelegt. De premies van de verzekeringsnemers worden vooral belegd in euro-obligaties en de lage rente van die obligaties maken de verzekeraar extra kwetsbaar.

Het voorbije jaar werd wel nog een positief operationeel resultaat geboekt van 43,5 miljoen euro. Het bedrijf beschikt ook over een buffer van 500 miljoen euro, op een actief van 5 miljard. ‘Die volstaat om de uitbetaling van de aanvullende pensioenen te verzekeren en de spaarreserves van de aangeslotenen te waarborgen', klinkt het.

Te koop

Ondanks het feit dat Integrale fundamenteel gezond is, en er ook geen sociaal plan nodig is, is de solvabiliteitsratio onder 100 procent gezakt. In 2019 bedroeg die nog 113 procent, in 2018 zelfs 154 procent. Integrale heeft een herstelplan ingediend bij de Nationale Bank om de solvabiliteitsratio op te krikken naar 125 procent. Dat behelst onder meer het verlagen van de risico's. Maar dat herstelplan zal volgens bestuursvoorzitter Michel De Wolf niet volstaan om die ratio te bereiken.

Daarvoor rekent de verzekeraar op de nieuwe aandeelhouder. Momenteel wordt Integrale voor 71 procent gecontroleerd door Nethys. Maar de Luikse intercommunale zoekt naar een kandidaat-koper om de ondergekapitaliseerde verzekeraar over te nemen.

200 miljoen
kapitaalinjectie
Integrale hoopt dat een nieuwe aandeelhouder bereid zal zijn 200 miljoen euro vers kapitaal in de verzekeraar te steken.

‘De hoofdaandeelhouder verwacht dat de zakenbank die belast is met de verkoop in de komende maanden een of meerdere offertes neerlegt waarin de kandidaten ook een uit te voeren herkapitalisatie voorzien die het mogelijk maakt voor het einde van 2020 een solvabiliteitsratio van 125 procent te bereiken’, luidt het. Bij Integrale wordt optimistisch gerekend op een kapitaalinjectie van 200 miljoen euro, meldt Le Soir.

Fraai rendement

Voor de klanten van Integrale zal de herkapitalisatie geen gevolgen hebben. De verzekeraar blijft bij zijn belofte om een nettorendement van minimum 1,75 procent toe te kennen op de levensverzekeringscontracten (Tak 21) en 1,50 procent op het product CertiFlex. Alleen moeten die rendementen nog bekrachtigd worden op een algemene vergadering.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud