Advertentie

Verzekeraars betalen fors groter deel van schade overstromingen

De overstromingen van juli in Wallonië richtten veel schade aan. ©Photo News

Van de 1,3 tot 1,7 miljard overstromingsschade in Wallonië zullen verzekeraars 590 miljoen euro zelf dragen. Voor het saldo zullen ze Wallonië prefinancieren met een renteloze lening.

De voorbije dagen en nachten werd hard onderhandeld over de verdeling van de schadelast van de zware overstromingen die vooral in de Waalse Vesdervallei een spoor van vernieling achterlieten. De totale schade zal pas over enkele weken duidelijk zijn, wanneer de meeste dossiers verwerkt zijn. De schade bij gezinnen en kmo’s die via een brandverzekering gedekt zijn wordt geschat op 1,3 tot 1,7 miljard euro.

1,7 miljard
Schade
De schade van de overstromingen aan verzekerde gebouwen in Wallonië wordt geschat op 1,3 tot 1,7 miljard euro.

Het is de eerste keer dat ons land met een dergelijke torenhoge schadefactuur voor natuurrampen wordt geconfronteerd. Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) trok daarom meteen aan de alarmbel omdat Wallonië de schade niet zelf zou kunnen dragen. Volgens wettelijke afspraken zou het gewest opdraaien voor alle schade boven een plafond van 320 miljoen euro, maar Wallonië heeft daarvoor geen buffers aangelegd. Di Rupo vroeg een verdubbeling van dat plafond en daarover is woensdag een akkoord bereikt.

Er is afgesproken dat de verzekeringsmaatschappijen sowieso alle verzekerde schade zo snel mogelijk voor 100 procent zullen uitbetalen. Iets meer dan 590 miljoen euro daarvan komt uit eigen zak. Dat is bijna een verdubbeling van de wettelijk verplichte inspanning van de verzekeringsmaatschappijen. Dat betekent dat de Waalse overheid ruim 270 miljoen euro minder zal moeten dragen.  

Maar de restfactuur die uiteindelijk bij Wallonië belandt, blijft loodzwaar. Het gewest zal die echter niet meteen moeten betalen dankzij de voorfinanciering door de verzekeraars. Er is afgesproken dat het gaat om een renteloze lening die op termijn wordt terugbetaald. Terugbetaling zal pas na een bepaalde tijd starten, want ook de uitbetaling van de schade zal nog een tijd duren. De terugbetaling zal gespreid worden over een vijftal jaar, valt te horen bij Assuralia.

Eén aanspreekpunt

Dat de verzekeraars het hele bedrag voorfinancieren is ook een goede zaak voor de slachtoffers. Zij hebben zo maar één aanspreekpunt en zullen niet voor één deel bij de verzekeraar en voor het andere deel bij de overheid moeten aankloppen. 'Op die manier maken we voor slachtoffers de procedures een stuk eenvoudiger', zegt Assuralia-voorzitster Hilde Vernaillen. 'Zo hopen we ook een deel van de ongerustheid bij de getroffenen weg te nemen. Zij moeten voelen dat er vandaag voor en gezorgd wordt'.

De verzekeraars gaan nu ook overleggen met Vlaanderen en Brussel over de hoogte van het plafond waarboven die regio's moeten opdraaien voor de schade. Dat plafond was oorspronkelijk federaal afgesproken toen natuurrampen twee decennia geleden mee gedekt werden in de brandverzekering, maar bij de staatshervorming werd geen duidelijke verdeelsleutel vastgelegd. Nu wordt een uitzonderlijke geste gedaan, maar de verzekeraars streven naar een structurele oplossing voor grote rampen in de toekomst. Zeker nu het IPCC waarschuwt dat de klimaatverandering tot meer extreem weer zal leiden.

Als we willen dat natuurrampen verzekerbaar blijven, zullen verzekeraars en herverzekeraars samen met alle overheden om de tafel moeten gaan zitten.
Philippe Lallemand
CEO Ethias

'Onze wetgeving niet meer is aangepast. Als we willen dat natuurrampen verzekerbaar blijven, zullen verzekeraars en herverzekeraars samen met de regionale, federale en zelfs internationale overheden om de tafel moeten gaan zitten', zegt Philippe Lallemand, de CEO van verzekeraar Ethias. 'Als we niet willen dat de actualiteit ons weer inhaalt, moeten we de gesprekken versnellen.'

Ethias ziet 250 miljoen euro schade bij zijn klanten

De verzekeraar Ethias, die door zijn Luikse roots sterk aanwezig is in de door overstromingen getroffen regio, heeft al 10.000 schadeaangiften binnengekregen voor de overstromingen op 14 en 15 juli. Het grootste deel daarvan (7.000) is schade gedekt door de brand- of autoverzekeringen van particulieren. Bij de ondernemingen en publieke sector worden er nog nieuwe dossiers verwacht.

In een eerste raming schat Ethias dat de schade bij zijn klanten oploopt tot 250 miljoen euro. 'Nooit eerder werd België geconfronteerd met een ramp van dergelijke omvang', zegt Ethias-CEO Philippe Lallemand. De maatschappij keerde de getroffenen meteen een eerste voorschot van 1.500 euro uit.

De groep geeft aan dat het moeilijk zal worden om alle dossiers binnen de voorziene termijn van 30 dagen af te ronden omdat expertises tijd vragen. Ethias zal slachtoffers wel extra voorschotten uitkeren om te zorgen dat slachtoffers tijdelijk een dak boven hun hoofd hebben en de uitgaven voor basislevensbehoeftes kunnen dekken.

Bij sectorgenoot AG Insurance (Ageas) werd er al 25 miljoen euro aan voorschotten uitbetaald. AG registreerde al 15.000 schadeclaims voor woonverzekeringen en 1.150 voor autoverzekeringen. Bijna 7 van de 10 wagens worden als 'total loss' beschouwd. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud