Advertentie
Advertentie

Verzekeraars moeten weer deel winst oppotten

De Nationale Bank verplicht verzekeraars een deel van hun winst opzij te zetten. ©BELGA

De lage rente speelt de verzekeraars opnieuw parten. Ze kunnen niet vrij beschikken over hun winst, maar moeten een deel ervan aan de kant zetten als appeltje voor de dorst.

De Nationale Bank, de toezichthouder voor de sector, heeft de beslissing daartoe genomen. De maatregel geldt enkel voor levensverzekeraars en verzekeraars die arbeidsongevallen dekken.

Zij hebben in hun portefeuille nog contracten waarvan de gewaarborgde rente heel wat hoger is dan de rendementen die ze kunnen krijgen door te beleggen op de financiële markten. De grafiek toont aan hoe grillig de opbrengsten van die beleggingen sinds de financiële crisis van 2008 geworden zijn - in het voorbeeld voor tak 21-spaarverzekeringen - en hoe vaak ze flirten met het gemiddeld gewaarborgd rendement.

Verzekeraars die zich in zo’n geval bevinden, moeten normaal een zogenaamde aanvullende technische voorziening aanleggen voor het renterisico dat ze lopen. In het jargon wordt die ook knipperlichtreserve genoemd. Maar een rondzendbrief uit 2006 stelt de verzekeraars vrij van die verplichting als ze kunnen aantonen dat de opbrengsten uit hun portefeuille volstaan om de verplichtingen van de verzekeringscontracten te dekken.

Vorig jaar besloot de Nationale Bank in alle stilte om de toepassing van de rondzendbrief op te schorten. Dat gebeurde na een aanbeveling van het Internationaal Monetair Fonds en wel om twee redenen. De eerste is de aanhoudend lage rente, de tweede de nieuwe kapitaalregels voor de sector, Solvency II in het jargon. Niet zozeer om in de aanloop naar die regels meer reserves op te bouwen, maar wel om ‘een mechanisme op het getouw te zetten dat beter aansluit bij de principes van de toekomstige toezichtsregeling’ onder Solvency II, zoals de Nationale Bank later uitlegde in haar jaarverslag over 2013. De Nationale Bank denk trouwens aan de uitwerking van een nieuw vrijstellingssysteem.

Intussen, vernam De Tijd, is de beslissing gevallen om de circulaire ook nog dit jaar op te schorten. Dat betekent dat de betrokken verzekeraars voor het tweede jaar op rij niet vrij over al hun winst kunnen beschikken.

Een voorbeeld van de gevolgen daarvan. Ethias, de derde grootste verzekeraar van het land, boekte vorig jaar een operationeel resultaat van 226 miljoen euro, meer dan over 2012. Maar de nettowinst zakte fors, van 180 naar 110 miljoen euro, omdat Ethias zich verplicht zag 116 miljoen euro aan de kant te zetten als dotatie voor de knipperlichtreserve.

Voor heel de sector samen gaat het dus om honderden miljoenen euro’s. Geld dat niet kan worden gebruikt om dividenden mee te betalen of voor winstuitkeringen. Maar de verzekeraars zijn de bedragen wel niet kwijt omdat ze in het bedrijf blijven.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud