analyse

Verzekeraars zetten zich schrap voor technologische omwenteling

©Bloomberg

Het groeiende gebruik van online verbonden apparaten zal leiden tot een stroom aan informatie richting verzekeraars. Maar wat gaan ze precies met die data doen?

De top van de Belgische verzekeringswereld brainstormde woensdag op uitnodiging van de consultant PwC over de toekomst van de sector. Een van de prangendste vragen is hoe verzekeraars zullen omgaan met wat technologiegoeroes het ‘internet der dingen’ noemen.

Volgens PwC zullen tegen 2020 wereldwijd liefst 50 miljard apparaten met het internet verbonden zijn, van smartphones en laptops tot auto’s, airco’s of koelkasten. Die zullen met zijn allen een karrenvracht aan statistieken uitspuwen en doorsturen naar de datacenters van de verzekeraars. ‘Historisch gezien heeft de verzekeringssector vooral interne data in een gestructureerd formaat gebruikt om tactische en operationele beslissingen te nemen over klantenwerving, het inschatten van risico’s en verliezen en de prijsbepaling’, schrijft PwC in zijn rapport Insurance 2020. ‘In het komende decennium zal de sector zijn informatie puren uit de realtime data van sensoren en ongestructureerde gegevens uit sociale netwerken.’

‘De digitalisering zal leiden tot op maat gemaakte verzekeringspolissen, minder schade en lagere premies’, voorspelt PwC. Maar Hans Verstraete, CEO van KBC Verzekeringen en voorzitter van de koepelvereniging Assuralia, houdt een slag om de arm. ‘Als nieuwe technologie effectief leidt tot minder schade, zullen we als verzekeraars niet nalaten de tarieven te verlagen. De precieze gevolgen van de technologische golf die op ons afkomt, zijn op dit moment echter nog moeilijk te voorspellen. In sommige gevallen zullen de verzekeringspremies zakken, in andere gevallen stijgen.’

De nieuwe technologie zal onvermijdelijk ethische discussies met zich meebrengen. Op maat gemaakte verzekeringen zetten het solidariteitsprincipe onder druk. Verzekeraars zullen de goede risico’s met open armen ontvangen, maar wat met de ‘slechte’ risico’s, de personen die tot grote kosten voor de verzekeraar kunnen leiden? Voor Verstraete kan er van hypersegmentatie alvast geen sprake zijn, ook niet in de toekomst. ‘Mutualisering, het solidariteitssysteem waarop we verzekeringen altijd hebben gestoeld, blijft het basisprincipe: iedereen draagt bij tot een gezamenlijke pot, van waaruit de schadegevallen betaald worden’, beklemtoont de Assuralia-voorzitter.

Slimme auto's

Autoverzekeraars experimenteren volop met sensoren die het rijgedrag van bestuurders in kaart brengen. ‘Uit onze enquêtes blijkt dat de meeste consumenten bereid zijn bepaalde gegevens te delen via geconnecteerde toestellen, op voorwaarde dat de verzekeraar transparant de gegevens beheert’, zegt Dirk Vangeneugden, directeur bij PwC. De verzekeraar kan met de data op een gepersonaliseerde manier aan preventie doen door risicobestuurders op hun gevaarlijke rijgedrag te wijzen. Daardoor vermindert de kans op een ongeval en een schadedossier voor de verzekeraar. Maar de informatie geeft ook de mogelijkheid om autoverzekeringen op maat te maken. ‘Marktsegmentatie bestaat nu al’, zegt Hans Verstraete. ‘Politici zullen moeten kijken waar de grens ligt. Het wordt een maatschappelijke uitdaging om ook voor de minder goede risico’s een oplossing te zoeken.’

Op iets langere termijn zal ook de zelfrijdende auto nieuwe reglementering vergen. Het is nog onduidelijk wie aansprakelijk is bij een ongeval: de inzittende, de autoconstructeur of de wegomgeving.

Slimme huizen

AXA België biedt sinds februari de rookmelder Nest Protect, een dienst van Google, aan haar klanten aan. ‘Dat past in ons brandpreventiebeleid’, zegt de verzekeraar. Het is niet ondenkbaar dat domoticasystemen als Nest in de toekomst online informatie naar de verzekeraar zullen doorseinen, waarmee de prijs van de brandverzekering bepaald kan worden. Is de deur op slot en zijn de ramen dicht? De verzekeringsmaatschappij zal dat in real time kunnen monitoren.

‘Intelligente huizen zullen leiden tot wijzigingen in tarificaties’, verwacht Verstraete. ‘De nieuwe technologie werpt ook nieuwe vragen op. Het doorsturen van gegevens moet goed afgeschermd zijn. Want als dieven zien dat in een bepaalde woning de temperatuur flink gedaald is, dan kunnen ze weten dat de bewoners afwezig zijn. Verzekeringen tegen cyberaanvallen zullen aan belang winnen.’

Sociale netwerken

Het Franse onlineplatform Inspeer organiseert een solidariteitsfonds voor de franchise, het drempelbedrag dat de verzekeraar niet uitkeert, bij schade aan de woning of de auto. De deelnemers kunnen daardoor al vanaf de eerste euro op een vergoeding rekenen.

Volgens PwC zullen we in de nabije toekomst meer zulke ‘peer-to-peer’-initiatieven zien. Een onlineplatform brengt gelijkgestemden bij elkaar, soms met een koppeling aan hun Facebook-accounts. Het achterliggende idee is dat de online sociale controle risicovol gedrag en fraude zal beperken, wat lagere verzekeringspremies toelaat.

‘Door sociale netwerken verschuift de macht naar de klant’, zegt Dirk Vangeneugden van PwC. ‘De peer-to-peer-verzekeringen zijn vooralsnog beperkt in omvang, maar ze kunnen een bedreiging vormen voor de klassieke verzekeraars.’

De internetreus Google lanceerde vorige maand nog zijn vergelijkingsdienst Google Compare voor autoverzekeringen in de Verenigde Staten.

E-Gezondheid

PwC verwacht een explosie van het aantal toestelletjes die medische gegevens doorsturen naar ziekenhuizen, hulpdiensten en verzekeraars. Denk aan ultrakleine biotechapparaatjes die in het lichaam worden ingebouwd zonder dat de persoon daar last van heeft.

‘We kunnen ons voorstellen dat levens- en ziektekostenverzekeraars geconnecteerde sensoren zullen gebruiken voor een meer op preventie gericht businessmodel’, schrijft het consultantbureau.

Verzekeringen berekenen op basis van medische criteria is niet nieuw. Sommige levensverzekeringen zijn goedkoper voor niet-rokers dan voor rokers. En al in 2006 pakte Mercator uit met een schuldsaldoverzekering die rekening hield met de BMI-index, een graadmeter voor overgewicht. Hoe gezonder de klant, hoe goedkoper zijn schuldsaldoverzekering, klonk het toen.

De lichaamssensoren van de toekomst zullen een nog veel gedetailleerdere segmentering mogelijk maken. ‘De nieuwe technologie zal verzekeraars vooral toelaten om aan preventie te doen’, sust Verstraete.

Bewakingsrobots

Volgens Hans Verstraete zullen de technologische innovaties niet alleen het verzekeren van particulieren ingrijpend veranderen, maar ook het verzekeren van bedrijven. ‘Robotica is de bewakingsindustrie aan het veranderen. Als je robots kunt inzetten voor het bewaken van fabrieken, dalen de risico’s.’ Net als bij particuliere woningen zullen sensoren, camera’s en andere apparaten zeer gedetailleerde informatie doorsturen, waarmee de verzekeraar in real time een risico-inschatting zal kunnen maken.

‘Technologische innovatie mag je niet verengen tot alleen maar nieuwe apparaten’, vult Hilde Vernaillen, CEO van de verzekeraar P&V, aan. ‘Ook nieuwe materialen kunnen een grote impact hebben. Ik denk aan bouwmaterialen die minder brandbaar zijn dan vroeger en dus de kans op een brand drastisch verminderen.’

PwC verwacht dat niet alleen consumenten, maar ook kmo-bedrijven zich zullen groeperen in sociale netwerken om zo risico’s te delen en lagere verzekeringstarieven te bedingen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud