Advertentie
netto

Zal uw verzekeraar uw bedrijfspensioen nog kunnen uitbetalen?

©BELGA

Zowat twee derde van de groepsverzekeringen die met vaste prestaties werken, heeft onvoldoende middelen om bij pensionering de beloofde bedragen te betalen. Maar verzekeraars brengen de ondernemingen waarvoor ze de pensioentoezeggingen beheren niet altijd tijdig op de hoogte.

De FSMA, de Belgische financiële waakhond, heeft 217 pensioenregelingen met vaste prestaties (defined benefit) onderzocht, beheerd door 14 verzekeraars. Die overeenkomsten garanderen dat de aangeslotenen bij hun pensionering een welomschreven geldsom ontvangen.

Het alternatief is een formule met vaste bijdragen (defined contribution). Bij dat type van pensioentoezegging wordt geen te bereiken doel afgesproken, maar alleen een te betalen bijdrage. Hoeveel dat oplevert, hangt af van hoelang er wordt gespaard en wat het rendement is.

Om de geldsom voor de vaste prestaties veilig te stellen moet er een bepaald rendement op de reserves worden behaald. Maar groepsverzekeringen mogen alleen uiterst conservatief beleggen en halen in de huidige marktomstandigheden voor obligaties amper rendement. Op basis van een scenario waarbij het verwachte rendement nul procent bedraagt, kon in 2017 67,3 procent van de overeenkomsten niet aan de uitbetalingsverplichtingen voldoen.

Korte termijn

Ook op korte termijn komen sommige levensverzekeringen in de problemen om de zogenaamde verworven reserves uit te betalen. Verworven reserves zijn het bedrag dat een aangeslotene al bij elkaar spaarde en eventueel kan opvragen om het naar de pensioenverzekering van een nieuwe werkgever over te hevelen.

Bij 18 procent van de regelingen in de steekproef werd op basis van cijfers voor 2017 een tekort vastgesteld tegenover de wettelijk vastgelegde financieringsvereisten. De FSMA merkt wel op dat het financieringsniveau zeer zelden onder 95 procent daalt.

Er zijn ook groepsverzekeringen die over een ruime buffer beschikken. In meer dan een kwart van de gevallen ligt het financieringsniveau boven 120 procent. 

Afbouw vaste prestaties

De FSMA stelt vast dat verzekeraars de toezeggingen van het type vaste prestaties steeds minder aan nieuwkomers aanbieden. De afbouw is de jongste jaren nog versneld. Volgens DB2P, de Databank Aanvullende Pensioenen, werd op 1 januari 2017 zowat een vijfde van de verworven reserves - goed voor 11 miljard euro - beheerd in het kader van een groepsverzekering met vaste prestaties. Die verworven reserves hebben maar betrekking op 10 procent van de aangeslotenen. Begin 2019 was dat zelfs al afgenomen tot 5 procent. Nieuwe verzekerden worden nu naar een formule geleid met vaste bijdragen.

Laattijdige communicatie

Bij de helft van de verzekeringsinstellingen is de berekeningstermijn voor de tekorten veel te lang, merkt de FSMA op. Bovendien verloopt de communicatie tussen de verzekeraar en de ondernemingen regelmatig te laks. Zodra de verzekeraar zelfs het kleinste financieringstekort opmerkt, moet hij de onderneming wettelijk gesproken onmiddellijk verwittigen. Nu gaan daar soms maanden over en in een enkel geval gebeurt het zelfs helemaal niet. Dat is nochtans essentieel, omdat het bedrijf moet bijstorten als de pensioenverzekering niet aan de verplichtingen tegenover de werknemers kan voldoen. Zolang uw bedrijf niet failliet gaat, bent u dus zeker van de som die u bij pensionering opstrijkt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud