Ageas koopt opnieuw aandelen in

Ageas is ook actief in Azië. ©Ageas

Het verzekeringsconcern Ageas kondigt een nieuw programma voor de inkoop van eigen aandelen aan. Het gaat om een injectie van 250 miljoen euro, evenveel als het net afgelopen programma. De Bel20'er pakt ook uit met fors beter dan verwachte resultaten.

Maandag meldde Ageas dat het lopende programma voor het inslaan van eigen aandelen, om de koers te ondersteunen en de aandeelhouders te belonen, was afgerond.

Woensdagochtend, samen met de publicatie van de halfjaarcijfers, kondigde het verzekeringsconcern aan dat een nieuwe inkoop in de steigers staat. Het gaat opnieuw om een kwart miljard euro dat naar de aandeelhouders vloeit. Het nieuwe programma start op 17 augustus voor een periode die ten laatste eindigt op 5 augustus 2016.

Het is het vijfde jaar op rij dat de groep met een dergelijk programma uitpakt in de zomer, samen met de publicatie van de halfjaarcijfers. Ze kan het zich permitteren: Ageas had eind juni een nettokaspositie van 1,5 miljard euro (een beetje lager dan de 1,6 miljard van eind 2014). Samen met 300 miljoen aan beschikbare liquide middelen op langere termijn gaat het zelfs om 1,8 miljard.

Dat geld dient ook als oorlogskas voor eventuele overnames. Dat Ageas opnieuw aandelen inslaat, wil waarschijnlijk zeggen dat er geen grote deals of meerdere overnames tegelijk in de pijplijn zitten. CEO Bart De Smet bevestigt dat enigszins. 'Mochten we vandaag een overnamedossier van 1,5 miljard euro hebben, dan zouden we dat programma niet gelanceerd hebben. Maar we zien geen belemmering voor onze mogelijke expansie. Het is een weloverwogen beslissing om weer aandelen in te kopen. De winst die we boeken, genereert bovendien bijkomende cash en we kunnen ook nog altijd overnames financieren met schulden, al zeg ik niet dat we dat gaan doen.'

We zien in de nieuwe inkoop van aandelen geen belemmering voor onze mogelijke expansie.
Bart De Smet
CEO Ageas

Op overnamevlak liet De Smet niet in zijn kaarten kijken, ook al werd Ageas de jongste weken onder meer genoemd als mogelijke overnemer van AXA in Portugal en als potentiële verkoper van zijn activiteiten in Hongkong. 'Dat zijn marktgeruchten en daar geven we geen commentaar op. Maar we blijven actief kijken naar opportuniteiten. En het is zeker onze ambitie om verdere stappen te zetten in Indonesië, Vietnam en de Filipijnen.'

Analisten

Ageas meldde woensdag ook een nettogroepswinst over de eerste jaarhelft van 469 miljoen euro. Dat is aanzienlijk meer dan de 369 miljoen die 14 analisten, van wie Ageas de gegevens verzamelde, gemiddeld hadden voorspeld. Maar voor dat verschil van exact 100 miljoen bestaat een goede verklaring. De analistenconsensus dateer im­mers van vóór Ageas eind juni mee­deel­de dat het uit­zon­der­lijk sterk half­jaar van de Chi­ne­se part­ner Tai­ping het eigen half­jaar­re­sul­taat met 100 mil­joen zou op­krik­ken. Het is ook fors beter dan de 31 miljoen van een jaar eerder, maar toen was er onder meer een provisie van 130 miljoen voor de rechtszaken uit het verleden. 

Uit de eigenlijke verzekeringsactiviteiten puurde de Bel20'er een nettowinst over de eerste zes maanden van het jaar van 504 miljoen euro. Dat is een groei van liefst 48 procent tegenover dezelfde periode een jaar eerder. Azië leverde opnieuw een sterke bijdrage tot de cijfers, die ook mee de hoogte werden ingejaagd door de gunstige wisselkoersen. Voorts waren er de uitzonderlijke beleggingsresultaten van ongeveer 100 miljoen euro in China. 'Azië, en vooral China en Thailand, leverde de belangrijkste bijdrage aan onze resultaten, met een sterke onderliggende prestatie', merkt CEO Bart De Smet op.

We hebben er vertrouwen in dat heel 2015 een goed jaar zou kunnen zijn voor Ageas.
Bart De Smet
CEO Ageas

Volgens De Smet ogen de verzekeringsresultaten zonder eenmalige effecten ook goed. 'Als je die eruithaalt, hou je een winst van 380 miljoen over, tegen een vergelijkbare 315 miljoen vorig jaar. Dat is meer dan 20 procent groei. Het zijn zeer goede resultaten. We zijn zeer tevreden en hebben er vertrouwen in dat heel 2015 een goed jaar kan zijn voor Ageas.'

De 'algemene rekening', het groepsonderdeel dat onder meer de restanten uit het Fortis-verleden van Ageas omvat, drukte voor 35 miljoen euro op de resultaten door het boekhoudkundige effect van de RPN-schuldinstrumenten zodat de nettogroepswinst uitkwam op 469 miljoen euro.

Kosten

De premie-inkomsten stegen met 21 procent tot 16,6 miljard, maar daar spelen de gunstige wisselkoersen voor 13 procent mee. Het cijfer houdt ook geen rekening met de vele partners in de verzekeringsactiviteiten. Niet gerekend tegen 100 procent en dus enkel voor het deel van Ageas was er een groei van 13 procent tot 7,3 miljard euro. Vooral de levensverzekeringen lieten een stijging optekenen. Bij de schadeverzekeringen valt op hoe sterk de groep de kosten onder controle heeft: de gecombineerde ratio, die de verliezen en de operationele onkosten afzet tegen de premies, zakte van 102 naar 95,2 procent. Dat is beter dan het streefdoel. Hoe dieper dat cijfer onder 100 procent zakt, hoe beter.

Ageas meldt ook een verdere aangroei van het eigen vermogen (+21% tot 11,1 miljard euro eind juni). De daling van de nettokaspositie met 100 miljoen euro over de eerste jaarhelft valt te verklaren door de oprichting van een interne herverzekeraar onder de naam Intreas. Ageas heeft een vergunning gekregen om een intragroep herverzekeringsonderneming voor schadepolissen vanuit Nederland te beheren. Intreas werd in mei 2015 opgericht met een kapitaal van 100 miljoen en heeft in juli de eerste polissen gesloten. Intreas is opgericht om het groepsherverzekeringsprogramma voor niet-leven van Ageas 'te optimaliseren door de risicoprofielen van de entiteiten met elkaar in overeenstemming te brengen en het kapitaalbeheer binnen de groep te verbeteren', aldus het bedrijf.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud