Fortis-regeling 'heel karig'

Mischaël Modrikamen ©BELGA

De Nederlandse organisatie ConsumentenClaim vindt de Fortis-dading van maandag 'heel karig', maar laat in het midden of ze gaat procederen.

Bij de dading zijn vier grote organisaties betrokken (Deminor, VEB, Stichting FortisEffect en Stichting Investor Claims against Fortis), maar niet de massaschadevereniging ConsumentenClaim. Die kwam al een hele tijd geleden in actie rond het Fortis-dossier maar heeft nog geen dagvaarding ingediend, al stond ze wel op het punt dat te doen.

Directeur Stef Smit zei maandag in een reactie dat 'niet onwaarschijnlijk is dat de strijd voortgezet wordt', al wil hij eerst gesprekken met Ageas afwachten en meer weten over de regeling. Die noemt hij onvoldoende omdat 1,2 miljard euro voor de volgens hem 2,2 miljard aandelen van destijds neerkomt op slechts 55 cent per aandeel. 'Er zou ook nog een rentevergoeding moeten inzitten. Dat is niet veel als je 10 euro of meer per aandeel verloren hebt. Het is een heel karige regeling.'

Tegelijk is de dading volgens Smit oneerlijk omdat niet alle aandeelhouders evenveel krijgen.

Het aandeel van Ageas reageerde intussen maandag positief op de schikking met enkele grote groepen Fortis-gedupeerden rond het Fortis-verleden die maandagochtend bekend werd gemaakt.

Maar de koerswinst is bescheiden, waarschijnlijk deels omdat het bedrag van de schikking (1,2 miljard euro) hoger uitvalt dan sommigen hadden verwacht. Ook enkele groepen Fortis-aandeelhouders die niet bij de deal betrokken zijn, reageren voorzichtig positief. 

Akte

Maar die positieve ingesteldheid wordt niet door iedereen gedeeld. Advocaat Modrikamen, die zich van in het begin verzet heeft tegen de opdeling van Fortis en het Ageas van nu belangrijke levenskansen gaf door zijn juridische acties, zegt 'akte te nemen' van het akkoord. 'Ik ben absoluut niet gebonden door dit akkoord en heb ook niet mee onderhandeld.'

Modrikamen ziet er een impliciete bevestiging in van het feit dat Ageas 'fouten begaan heeft en schade berokkend heeft aan de aandeelhouders, ook al zeggen ze dat de dading geen schuldbekentenis is'. Volgens de advocaat leert een snelle berekening dat de deal slechts neerkomt op maximaal 2 euro per aandeel 'en dat is toch nogal zwak'. Modrikamen merkt ook op dat de strafzaak hiermee niet geregeld is en dat ook het Franse BNP Paribas, de nieuwe eigenaar van de vroegere Fortis Bank, een grote afwezige is.

Niettemin staat Modrikamen ook open voor een regeling, al zal hij zelf geen contact opnemen met Ageas. 'Onze procedures gaan door en als er een voorstel komt zullen we zien wat dat inhoudt. Ik ben bereid aan tafel te gaan zitten, maar niet tegen gelijk welke voorwaarden.'

Game changer

Advocaat Geert Lenssens, die het Aandeelhouders Syndicaat Fortis (ASF) vertegenwoordigt, zegt dat nog veel vragen onbeantwoord zijn en dat er verwarring dreigt te ontstaan. Daarom reageert hij met scepticisme, al erkent hij dat de deal een game changer is.

Ook hij stelt onder meer vast dat de strafzaak hiermee niet opgelost is en betreurt dat ook daar geen minnelijke schikking gesloten is. De schikking is ook 'in eerste instantie een Nederlands gebeuren gericht op de Nederlandse procedures en houdt geen of onvoldoende rekening met de Belgische procedures, ook al is de schikking gericht op alle aandeelhouders die onder haar algemene voorwaarden vallen'. 

Het ASF zal nagaan in welke mate de regeling al dan niet bindend kan zijn voor Belgische partijen en of zij eventueel gebruik kunnen maken van de opt out-regeling en geheel of deels verder kunnen procederen.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Partner content